dilluns, 19 de maig de 2008

Sant Joan

  1. A Asnurri, les rovellades; a Sant Joan, el rovell; a Ars, les malxollades
  2. A Sant Joan [l'oliva], com la sal; a Sant Pere, com lo pebre
  3. A Sant Joan [la figa] vés-li davant; a Sant Pere, vés-li darrere
  4. A Sant Joan farà un any
  5. A Sant Joan i Sant Pere, bona m... que t'ofegui
  6. A Sant Joan i Sant Pere, en la mar t'ofegues
  7. A Sant Joan terres grosses i van descordats des pits. ¿Sabeu de què van vestits?, de cànyom de borres grosses
  8. A Sant Joan, bacores. Verdes o madures, però segures
  9. A Sant Joan, com la sal, a Sant Pere, com lo pebre
  10. A Sant Joan, fumats
  11. A Sant Joan, les garbes al camp; a Sant Pere, les garbes a les eres
  12. A Sant Joan, vénen i van
  13. A Sant Joan, vés-li davant; a Sant Pere, vés-li darrere
  14. Abans de Sant Joan no alabis la collita
  15. Abans de Sant Joan, pluja beneïda; després de Sant Joan, pluja maleïda
  16. Aigua de (o per) Sant Joan, cap guany i molta fam
  17. Aigua de Sant Joan no dóna pa ni vi
  18. Aigua de Sant Joan no dóna vi ni pa
  19. Aigua de Sant Joan s'emporta el blat
  20. Aigua de Sant Joan, all buit i molta fam
  21. Aigua de Sant Joan, celler buit i molta fam
  22. Aigua per Sant Joan, celler buit i molta fam
  23. Arribar Sant Joan d'estopa
  24. Bany de Sant Joan, salut per tot l'any
  25. Baralles per Sant Joan, pau per tot l'any
  26. Boires per Sant Joan a l'ametller fan molt mal; fan caure la fulla i corquen la fruita
  27. Boires per Sant Joan, tramuntana portaran
  28. Bon Sant Joan et do Déu; ja que no pots menjar, beu
  29. Bona sort per Sant Joan, desventura per Nadal
  30. Bona vista vejam, bacores per Sant Joan, carbassetes tendres i figues a l'agost
  31. Com us dieu, germaneta? -Elvireta de Sant Joan; i vós, pare? -Jo, Elvirot de Sant Pere
  32. Compra el carbó, l'oli i la sal per Sant Joan
  33. Comptar amb la «o» de Sant Joan
  34. Creix, creix, Sant Joan, sigues bo i mai gran
  35. Cursos de Sant Joan, salut per tot l'any
  36. D'olives, una per Sant Joan i cent per Nadal
  37. De llana de Sant Joan, fes ton abrigall
  38. De Nadal a Sant Joan va mig any
  39. De Nadal a Sant Joan, mig any cabal
  40. De Nadal a Sant Joan, Sant Esteve lo més gran
  41. De Nadal i de Sant Joan, només n'hi ha un cada any
  42. De Pasqua a Sant Joan
  43. De Pasqua a Sant Joan, la pluja a pams
  44. De poll de Sant Joan no te'n menjaràs cap
  45. De Sant Andreu a Nadal no hi ha un mes cabal, i una vella que ho va comptar per Sant Joan l'hi va trobar
  46. De Sant Joan a Nadal, mig any cabal
  47. De Sant Joan a Sant Joan, sis mesos van
  48. De Sant Joan a Sant Miquel tres mesos, i de Sant Miquel a Nadal altres tants
  49. De Sant Joan a Sant Miquel, mesos tres, i de Sant Miquel a Nadal hi ha la quarta part de l'any
  50. De Sant Joan a Sant Miquel, ni dona ni peix ni mel
  51. De Sant Joan a Sant Miquel, ni dona, ni vi, ni peix
  52. De Sant Joan a Sant Pere cala la xarxa sardinera
  53. De Sant Joan a Sant Pere, la setmana fesolera
  54. De Sant Joan a Sant Pere, no deixis la batuta a l'era
  55. De Sant Joan a Sant Pere, sembraràs les fesoleres
  56. De Sant Joan a Sant Simó, mala vida del pastor
  57. De Sant Joan a Santa Magdalena es pesca la morena
  58. De Sant Joan a Santa Magdalena, es pesca la morena
  59. De Sant Joan a Tots Sants passa el pastor sos afanys
  60. De Sant Joan de juny a Nadal, mig any cabal
  61. De Sant Joan, els cavalls, flabiol i arena, curen sedes de tota mena
  62. Des de Plan a Sant Joan (el Ribagorça), les gallines se n'hi van
  63. Després de Sant Joan, el pernil vol ganivet a la mà
  64. Diner per Nadal, pobresa per Sant Joan
  65. El bon menestral, conill per Sant Joan i pollastre per Nadal
  66. El bon sagnador comença la feina per l'Ascensió i si sagna galant no acaba fins per Sant Joan
  67. El braç de Sant Joan
  68. El conill per Sant Joan, la perdiu per Nadal
  69. El criat i el gall de Sant Joan a Sant Joan
  70. El dia de Sant Joan, a mitja nit, s'obren les mines d'or i plata
  71. El dia de Sant Joan, al sol es cou el pa
  72. El frare i la truita, per Sant Joan els busques
  73. El lli, primerenc o tardà, fins per Sant Joan no florirà
  74. El matí de Sant Joan totes flors tenen virtut, també aquelles donzelletes que als malalts donen salut
  75. El millor Sant és Sant Joan
  76. El pollet de gener, per Sant Joan me'l menjaré
  77. El que Sant Joan no té, ho manlleva a Sant Pere
  78. El qui sega a Sant Joan no li empra a Sant Pere
  79. El ral guanyat per Sant Joan, és ral i mig per Nadal
  80. El ral guanyat per Sant Joan, és ral i mig per Nadal, si hom sap guarda'l
  81. El vent que bufa per Sant Joan, bufa la resta de l'any
  82. Els focs de Sant Pere, se salten pel darrere, i els de Sant Joan, se salten pel davant
  83. Els mossos es lloguen per Sant Joan i es lloguen per Tots Sants
  84. Els polls de gener van amb la lloca al galliner; els polls de Sant Joan tots acaben al femer
  85. Entre juny i juliol, Sant Joan posa son coll
  86. Entre Sant Joan i Sant Pere no posis la batuda a l'era
  87. Entre Sant Joan i Sant Pere, la millor pesquera
  88. Entre Sant Joan i Sant Pere, no posis batuda (o taules) a l'era
  89. Es dia de Sant Joan ses Joanes faran festa, i es dia de Sant Silvestre ses Colomes també en fan
  90. Esquila el gos per Sant Joan, si vols que passi un bon any
  91. Ésser el dia de Sant Joan d'estopa
  92. Estel de Sant Joan, fes-me trobar un bon galant aquest mateix any
  93. Explicar-ho al padrí de Sant Joan
  94. Faves sembra quan voldràs, per Sant Joan segaràs
  95. Febres per Sant Joan, salut tot l'any
  96. Fer bon Sant Joan
  97. Fer com Sant Joan de Déu, si no pots menjar beu
  98. Fer com Sant Joan, que predicava el dejuni i s'atipava de carn
  99. Fer Sant Joan
  100. Fer uns ulls com la «o» de Sant Joan
  101. Fins a Sant Joan i Sant Pere no dormis a l'era
  102. Fins a Sant Joan no et treguis el saial, si no vols que et vagi mal
  103. Fins a Sant Joan, no et treguis un fil d'estam
  104. Fins a Sant Joan, tot vi és rabadà
  105. Fins a Sant Joan, totes les herbes són pans
  106. Fins per Sant Joan i Sant Pere no dormis a l'era
  107. Fins per Sant Joan no et treguis el saial, si no vols que et vagi mal
  108. Fins per Sant Joan, no et treguis un fil d'estam
  109. Fins que Sant Joan abaixi el dit
  110. Flabiol i cavalls de Sant Joan, ses sedes et curaran
  111. Flor d'olivera per Sant Joan, oli en gran
  112. Floroncos per Sant Joan, salut per tot l'any
  113. Foc de Sant Joan, passa-li al davant; foc de Sant Pere, passa-li darrere
  114. Foc de Sant Pere, foc de Sant Joan, foc de tots els sants
  115. Foc de Sant Pere, foc de Sant Joan, guardeu-nos de ronya per tot aquest any
  116. Fred per Nadal i calor per Sant Joan, salut per tot l'any
  117. Fred per Nadal, calor per Sant Joan
  118. Fred per Sant Joan i calor per Nadal maten un cavall
  119. I els de Sant Joan salta'ls pel davant
  120. Jamai vingui Sant Joan que no ens porti son pa
  121. L'aigua de Sant Joan banya i remulla
  122. L'aigua per Sant Joan, al pa i al vi causen dany
  123. L'any que Sant Jordi el crucificarà, que Sant Marc el ressuscitarà i que Sant Joan el passejarà, el món s'acabarà
  124. L'oli de Sant Joan, tira i cura
  125. L'ordi, si per Sant Jordi és espigat, per Sant Joan és madurat
  126. La cuca de Sant Joan
  127. La dona que al seu marit vulgui matar, que li doni cols per Sant Joan
  128. La llaurada de Sant Joan per quatre femades val
  129. La llaurada de Sant Joan, molts la saben i pocs la fan
  130. La migdiada de Sant Joan porta molt dany
  131. La nit de Sant Joan, la més curta de l'any
  132. La nit de Sant Joan, la més tronera de l'any
  133. La pluja de Sant Joan podreix la fruita al camp
  134. La pluja de Sant Joan s'emporta les avellanes i les glans
  135. La qui es gronxa per Sant Joan, aviat troba galant
  136. La sardina, pel març, deixa-la anar; per l'abril, vés-la a buscar; pel maig i per Sant Joan, no tant
  137. La tosa de Sant Joan, cada bri llarg com un pam
  138. La tosa de Sant Joan, cada bri s'estira un pam
  139. La truita per Sant Joan se la pesca i se la busca
  140. Les aigües de Sant Joan furten vi i no donen pa
  141. Les cabrelles, per Sant Joan, bona matinada fan
  142. Les cabres, per Sant Joan, de bon matí les veuràs
  143. Les cireres de Sant Joan es mengen vora la llar
  144. Les cireres de Sant Joan es mengen vora la llar
  145. Les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l'any
  146. Les olives per Sant Joan són com un gra de sal; per Sant Pere, com un gra de pebre
  147. Les relles de Sant Joan molts les oferixen però pocs les fan
  148. Llaura per Sant Joan, si vols menjar bon pa
  149. Llaurada de Sant Joan, femada no li cal
  150. Llaurada per Sant Joan, bona femada per tot l'any
  151. Llaurada per Sant Joan, si vols menjar bon pa
  152. Llevar-se i acotxar-se aviat, és sa per Sant Joan i és bo per Nadal
  153. N'hi ha tants com sardineta de Sant Pere a Sant Joan
  154. Nadal i Sant Joan fan dos bocins de l'any; Sant Josep i Sant Miquel fan altre tant
  155. Nadal i Sant Joan tallen l'any
  156. Ni calor abans de Sant Joan, ni fred abans de Nadal, fan l'any bo i cabal
  157. Ni calor fins Sant Joan, ni fred fins Nadal
  158. Ni Pasqua sense mona, ni Corpus sense ginesta, ni Sant Joan sense coca
  159. Nit de Sant Joan, nit d'amoretes
  160. No despullem Sant Joan per vestir Sant Pere
  161. No maduren totes per Sant Joan; sempre en queden per Sant Pere
  162. No totes cauen per Sant Joan
  163. No totes cauen per Sant Joan, alguna en cau entrany
  164. No totes les pagues cauen per Sant Joan, que també en cauen entre any
  165. No totes les peres cauen per Sant Joan, que algunes maduren per Sant Pere
  166. Olives, una per Sant Joan i cent per Nadal
  167. Pagant, Sant Pere canta i Sant Joan fa esclops
  168. Passat Sant Joan, no floreix el gram
  169. Passat Sant Joan, un jorn és un any
  170. Pel juny serà Sant Joan; per l'agost, Maria; pel gener, l'Epifania; i Sant Pere el juny; tant si es vol com si no es vol, Sant Jaume pel juliol
  171. Prendre la santjoanada
  172. Per bé o per mal, no et treguis la casaca fins per Sant Joan
  173. Per bé o per mal, no et treguis la roba fins per Sant Joan
  174. Per l'Ascensió, pren l'ametlla i el pinyó, i per Sant Joan acaba'n d'agafar
  175. Per Nadal al joc, per Sant Joan al foc
  176. Per Nadal, coques, i per Sant Joan, bacores
  177. Per Nadal, tot menjar val; i per Sant Joan, purgues en gran
  178. Per Nadal, ventura, per Sant Joan, desventura
  179. Per Pasco, formatjades; pes darrers dies, flaons; per Sant Joan, cavallades; per Nadal, galls i copons
  180. Per Pasqua granada, l'espiga daurada; per Sant Joan, segada, i per Sant Pere, a l'era
  181. Per Sant Jaume, festa a Albons; per Sant Joan, a Bellcaire; per Sant Climent, a Tort; Santa Màxima, a l'Escala
  182. Per Sant Joan (el filar) la vella deixa el ram
  183. Per Sant Joan [la figa], estaqueta; per Sant Pere, madureta
  184. Per Sant Joan afany, pa per tot l'any
  185. Per Sant Joan al joc, per Nadal al foc
  186. Per Sant Joan arribat, la primavera ha passat
  187. Per Sant Joan creix l'arbre i creix l'infant
  188. Per Sant Joan el blat al camp, i, si va bé, per Sant Jaume al graner
  189. Per Sant Joan el blat fora del camp
  190. Per Sant Joan el dia més gran
  191. Per Sant Joan el primer bany
  192. Per Sant Joan el riu demana carn
  193. Per Sant Joan es dia creix una passa de gegant
  194. Per Sant Joan es renova l'any
  195. Per Sant Joan garbes al camp
  196. Per Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera
  197. Per Sant Joan i Sant Pere, no posis taules a l'era
  198. Per Sant Joan la patoia endavant, i per Sant Pere, la patoia enrere
  199. Per Sant Joan les figues són veritat, com pel maig roses i pel juny blat
  200. Per Sant Joan les garbes al camp; per Sant Pere, les garbes a l'era
  201. Per Sant Joan matiner la vella va cremar el teler
  202. Per Sant Joan tot creix un pam
  203. Per Sant Joan tot es fa gran
  204. Per Sant Joan vés-li davant, i per Sant Pere vés-li darrere
  205. Per Sant Joan, a collir el gra
  206. Per Sant Joan, a collir el gram
  207. Per Sant Joan, a fer eixams
  208. Per Sant Joan, a la mar gran
  209. Per Sant Joan, a Olesa la fan
  210. Per Sant Joan, a sa platja gran
  211. Per Sant Joan, agafa el volant
  212. Per Sant Joan, agafa les espardenyes i fot el camp, si no, passaràs fam
  213. Per Sant Joan, bacores, i per Sant Pere, les millores
  214. Per Sant Joan, bacores; verdes o madures, segures
  215. Per Sant Joan, blat segaran
  216. Per Sant Joan, calura, mal de perdiu i de freixura
  217. Per Sant Joan, carn a la mar
  218. Per Sant Joan, celler buit amb molta fam
  219. Per Sant Joan, creix l'arbre i creix l'infant
  220. Per Sant Joan, crema la vella el teler
  221. Per Sant Joan, cuca, i per Sant Bernat, grua
  222. Per Sant Joan, deu-nos la paga, que ens en anam
  223. Per Sant Joan, el blat al camp, i si tot va bé, per Sant Jaume al graner
  224. Per Sant Joan, el blat al camp; per Sant Pere, el blat a l'era
  225. Per Sant Joan, el blat fora del camp
  226. Per Sant Joan, el blat mor al camp
  227. Per Sant Joan, el dia més gran
  228. Per Sant Joan, el dia més llarg de l'any
  229. Per Sant Joan, el primer bany
  230. Per Sant Joan, el riu demana carn
  231. Per Sant Joan, el sol surt ballant
  232. Per Sant Joan, els pollastres endavant
  233. Per Sant Joan, empelts en gran
  234. Per Sant Joan, es renova l'any
  235. Per Sant Joan, figues de flor
  236. Per Sant Joan, garbes al camp
  237. Per Sant Joan, l'aigua demana carn
  238. Per Sant Joan, l'ametlla a les mans; per Santa Magdalena l'ametlla és plena
  239. Per Sant Joan, l'ou endavant
  240. Per Sant Joan, la botella a la mà
  241. Per Sant Joan, la filadora deixa el ram
  242. Per Sant Joan, la sardina mulla el pa
  243. Per Sant Joan, la vella deixa el ram
  244. Per Sant Joan, les cigonyes a volar
  245. Per Sant Joan, les estimades troben les enramades
  246. Per Sant Joan, les garbes al camp
  247. Per Sant Joan, les garbes al camp, i per Sant Pere les garbes a l'era
  248. Per Sant Joan, les papes de la userda marxen del camp
  249. Per Sant Joan, les pomes són verdes
  250. Per Sant Joan, les segues acabaran
  251. Per Sant Joan, lo xiquetet i el gran [segar-ho tot]
  252. Per Sant Joan, lo xiquetet i el gran i per Sant Pere lo rader [segar-ho tot]
  253. Per Sant Joan, mar petit i mar gran
  254. Per Sant Joan, mira les ametlles i les nous com estan
  255. Per Sant Joan, perdiu volant
  256. Per Sant Joan, tot creix un pam
  257. Per Sant Joan, tot es fa gran
  258. Per Sant Joan, tot és gran
  259. Per Sant Joan, tot neix i tot creix
  260. Per Sant Joan, treu la seva arrel el pa
  261. Per Sant Joan, tronades porten riuades
  262. Per Sant Joan, van i vénen; per Sant Joan, vénen i van
  263. Per Sant Jordi vés a veure ton ordi; si per Sant Jordi és en canella, per Sant Joan és en gavella; si per Sant Jordi és espigat, per Sant Joan és colltorçat
  264. Per Sant Miquel i Sant Joan, tant mana l'amo com el criat
  265. Per Sant Pere i Sant Joan, la claror en gran
  266. Per Sant Pere, festa a Abrera, a Olesa per Sant Joan, i els cornuts d'Esparreguera per Santa Eulàlia la fan
  267. Per Santa Madrona la guatlla a la sorra; per Sant Jordi, ja volta l'ordi, i per Sant Joan, ja pica el blat
  268. Pluges per Sant Joan, lleven vi i no donen pa
  269. Pluja de (o per) Sant Joan dura mig any
  270. Pluja de Sant Joan dura tot l'any
  271. Pluja de Sant Joan, lleva vi i dóna pa
  272. Pluja de Sant Joan, lleva vi i no dóna pa
  273. Pluja de Sant Joan, mal per l'oli, pel vi i pel blat
  274. Pluja de Sant Joan, se'n duu vi i no dóna pa
  275. Pluja per Sant Joan, celler buit i molta fam
  276. Pluja per Sant Joan, dura mig any
  277. Pluja per Sant Joan, lleva vi i no dóna pa
  278. Pluja per Sant Joan, resta vi i no dóna pa
  279. Pluja per Sant Joan, vinagre per Nadal
  280. Poll de gener, per Sant Joan canta al galliner
  281. Quan arriben Sant Joan i Sant Pere, a dormir a l'era
  282. Quan Sant Joan fa de pastor, no t'allunyis gaire, pescador
  283. Quan Sant Joan pastura les cabres, mar bonança i mar brava
  284. Qui de la muntanya es vol enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar
  285. Qui encén foc per Sant Joan, no es crema en tot l'any
  286. Qui es gronxa per Sant Joan, creix més d'un pam
  287. Qui es pentina per Sant Joan, no té polls en tot l'any
  288. Qui es vol fer ric per Nadal, el pengen per Sant Joan
  289. Qui es vol fer ric per Sant Joan, el pengen per Nadal
  290. Qui està gras per Sant Joan no val la cua d'un gos
  291. Qui menja cargols per Sant Joan no arriba a Sant Pere
  292. Qui menja cargols per Sant Joan, té diners tot l'any
  293. Qui menja pomes abans de Sant Joan, o les plora o les plany, o les porta al ventre tot l'any
  294. Qui no es banya per Sant Joan, no es banya en tot l'any
  295. Qui no menja per Sant Joan, o és boig o no té pa
  296. Qui per Nadal es torreia, per Sant Joan es soleia
  297. Qui per Sant Joan desfà una teranyina, la mort l'afina
  298. Qui per Sant Joan es torreia, per Nadal s'assoleia
  299. Qui per Sant Joan no ha segat, té el pa amenaçat
  300. Qui per Sant Joan va d'hivern i per Nadal va d'estiu, la ventura no li riu
  301. Qui per Sant Joan va vestit com per Nadal, no té salut cabal
  302. Qui ploma les oques per Sant Joan les ploma quatre vegades l'any
  303. Qui remena la pomera la matinada de Sant Joan teu el pugó per tot l'any
  304. Qui riu per Sant Joan, plora per Nadal
  305. Qui s'alegra per Nadal, plora per Sant Joan
  306. Qui vol ser ric al cap d'un any, el pengen per Sant Joan
  307. Qui vulgui criats, per Sant Joan en lloguen
  308. Rinyes per Sant Joan, pau per a tot l'any
  309. Riquesa de Sant Joan, misèria de Nadal
  310. Riquesa per Sant Joan, misèria per Nadal
  311. Sagnia per Sant Joan, salut per tot l'any
  312. Sant Antoni es va enamorar d'un porc; Sant Joan, d'un be, i jo de vostè
  313. Sant Francesc porta les vetlles i Sant Joan se les entorna
  314. Sant Joan a Nadal, mig any cabal
  315. Sant Joan arribat, la primavera ha passat
  316. Sant Joan combrega el blat, Sant Pere l'extremuncia i Sant Jaume l'enterra
  317. Sant Joan de Passa-avant
  318. Sant Joan dels llogats, els mossos deixen els amos i els amos cerquen criats
  319. Sant Joan deu un ruixat; si ell no el paga, Sant Pere el pagarà
  320. Sant Joan en dijous, alegria del pagès i afany dels bous
  321. Sant Joan en dijous, les pedres es tornen ous
  322. Sant Joan en dilluns, ventura a munts
  323. Sant Joan en dimarts, mala ventura a grapats
  324. Sant Joan en dimecres, només dura un vespre
  325. Sant Joan en diumenge, qui no compra pa no en menja
  326. Sant Joan en divendres, collita de cendres
  327. Sant Joan enlleganyat, Sant Pere regalat; Sant Pere, emborbollat, Sant Joan regalat
  328. Sant Joan escurça els dies i el Nadal els estira
  329. Sant Joan fa esclops
  330. Sant Joan ha arribat, la primavera ha passat
  331. Sant Joan i Corpus caigueren en un dia
  332. Sant Joan i Sant Martí, que mos guardin de verí
  333. Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera
  334. Sant Joan i Sant Pere; per davant i per darrera
  335. Sant Joan i Sant Pere; un per davant i altre per darrera
  336. Sant Joan l'escurça i el Nen Jesús l'allarga
  337. Sant Joan l'escurça i Nadal l'allarga
  338. Sant Joan la mou, Santa Càndia la clou
  339. Sant Joan o barres?
  340. Sant Joan passat, malhaja qui ens ha atipat
  341. Sant Joan plovent fa el vi dolent
  342. Sant Joan serè, les messes aniran bé
  343. Sant Joan, alegria de xics i de grans
  344. Sant Joan, alegria de xics i grans
  345. Sant Joan, bon sant
  346. Sant Joan, bon sant, Sant Pere, bon home
  347. Sant Joan, de les festes va al davant
  348. Sant Joan, el dia més gran
  349. Sant Joan, patró dels tontos i dels qui el fan
  350. Sant Jordi mata Jesús, Sant Marc el ressuscita, i Sant Joan el torna sagramentat
  351. Sant Pere bon home, Sant Joan bon sant
  352. Sant Pere bon home, Sant Joan bon sant, que curen de ronya i de tot altre mal
  353. Sant Pere i Sant Joan a la una van; Sant Joan ens amenaça i Sant Pere ens treu de casa
  354. Sant Pere, bon home, Sant Joan, bon sant, guardeu-nos de ronya a tots els cristians
  355. Sant Pere, bon home, Sant Joan, bon sant, que curen la ronya i de tot altre mal
  356. Sant Pere, bon home, Sant Joan, bon sant, van per les tavernes bevent vi blanc
  357. Sembrar espès i aviat, tristesa per Sant Joan i alegria per Nadal
  358. Sembraràs quan podràs, però fins Sant Joan no colliràs
  359. Sembraràs quan voldràs (o podràs) i per Sant Joan segaràs
  360. Si al teu marit vols mal en gran, dóna-li cols per Sant Joan
  361. Si canta la cogullada després de Sant Joan, blat endavant
  362. Si de llana de Sant Joan fas ton tricot, no et caldrà capot
  363. Si el dia de Sant Joan fa bon sol, l'any següent serà any de gra
  364. Si estimes el teu galant, no li donis cols per Sant Joan
  365. Si guardes la salut per Sant Joan, en tindràs per Nadal
  366. Si l'olivera és florida per Sant Joan, oli fareu en quantitat gran
  367. Si per Sant Antoni està embromat, per Sant Joan estarà estrellat
  368. Si per Sant Joan baixa l'aigua roja, hi baixarà tot l'estiu
  369. Si per Sant Joan hi ha trons, se curquen les anous
  370. Si per Sant Joan plou, les puces van en renou i de cada gota en surten nou
  371. Si per Sant Joan plou, ni vent ni pa tou
  372. Si per Sant Joan plou, ni vi ni pa tou
  373. Si per Sant Joan plou, quaranta dies plou
  374. Si per Sant Joan trona, les nous es corquen
  375. Si per Sant Jordi l'ordi ha espigat, per Sant Joan és gavellat
  376. Si per Sant Jordi l'ordi ha espigat, per Sant Joan serà madurat
  377. Si plou el dia de Sant Joan, hi haurà poques avellanes
  378. Si trona per Sant Joan, pesquera en gran
  379. Si trona per Sant Joan, totes les nous es corquen
  380. Si vols bé al teu galant no li donis cols per Sant Joan
  381. Si vols bon pa llaura per Sant Joan
  382. Si vols bona collita de blat, llaura per Sant Joan
  383. Si vols collir pa, per Sant Joan, llaurar
  384. Si vols haver bé i no dan, per advocat té Sant Joan
  385. Si vols tenir pa, llaura per Sant Joan
  386. Si vols tenir pa, per Sant Joan has de segar
  387. Tant si sembres primerenc com si sembres tardà, entre Sant Joan i Sant Pere hauràs d'arreplegar
  388. Tant si sembres primerenc com si sembres tardà, per Sant Joan has de segar
  389. Tenir el somni de Sant Joan
  390. Tothom té, i Sant Joan té es xot i Sant Antoni es porc
  391. Tronada de Sant Joan, les nous corcades
  392. Trons per Sant Joan, la collita aixecaran
  393. Trons per Sant Joan, la collita reeixiran
  394. Trons per Sant Joan, la nou corcada
  395. Un ral guanyat per Sant Joan, ja és ral i mig per Nadal
  396. Una per Sant Joan, cent per Nadal
  397. Val més bona pluja per Sant Joan que quatre gotes tot l'any
  398. Valer (una cosa) totes les herbetes de la nit de Sant Joan
  399. Valga'ns Sant Joan de les lletres grosses
  400. Verd o madur, Sant Joan ho duu
  401. Verdes les han segat, lo matí de Sant Joan
  402. Vés-li-ho a contar al Pardalot de Sant Joan
  403. Vol totes les herbetes de la nit de Sant Joan


Mira també

- Poesia Infantil i Juvenil - Dites populars i refranys de juny, de Sant Joan i de l'estiu.

2 comentaris:

Sàlvia ha dit...

Feliç revetlla de Sant Joan (ull amb la coca i el cava).

Besadetes màgiques per aquesta nit

vpamies ha dit...

Gràcies, Sàlvia!

Sí que és una nit especial i màgica, sí.

Amb la menuda poca festa podrem fer, però alguna coseta prepararem, és clar!!