dimarts, 7 de setembre del 2010

L'agricultura

 1. A l'all res li fa que sigui mal plantat si és ben renegat
 2. A l'any de traspàs de faves no en plantis pas
 3. A l'hort on hi ha ruda, totes les plantes tenen fortuna
 4. Arbre ben plantat, dóna bon resultat
 5. Al juriol se plante la col
 6. Al mallol recent plantat, tin-lo sempre molt cavat
 7. Alls plantats en lluna nova, de grans un cove
 8. Amb farigola, malves i grans de rosari es planta un ric herbolari
 9. Amb plantatge i cascall, fuig el mal de queixal
 10. Any de traspàs, de faves no en plantis pas
 11. Aquí cols plantava l'avi, aquí cols planto jo, savi
 12. Arbre molt transplantat, mai ben arrelat
 13. Arbre transplantat, la terra no li prova
 14. Arbre trasplantat ha de ser ben regat
 15. Arbre vell i trasplantat, primer mort que arrelat
 16. Arbre vell, trasplantat a terra nova, mal li prova
 17. Bona herència deixarà qui molt abre plantarà
 18. Bona planta i mals fets
 19. Cor sense amor, jardí sense flors
 20. De bon cep planta la vinya, i de bona mare, la filla
 21. De bona planta, bona vinya
 22. De la vinya plantada per Sant Martí, en surt el millor vi
 23. De mala mata no ix bona planta
 24. Deixar plantat
 25. Deixar-se plantar la bleda al clatell
 26. Dijous sant, carbasses a plantar
 27. Diu la vinya: L'amo em planta, l'amo em poda, l'amo em lliga i el març em dóna la vida
 28. Dona, si no saps plantar, tapa'm la barba i deixa'm estar
 29. El dia de sant Lluc és el millor per a plantar faves
 30. El millor fava és el plantat pel Pilar
 31. El planter no saps cuidar si no't cuides d'escardar
 32. El que bon peu planta, bon arbre cria
 33. El que planta, canta
 34. El qui planta un noguer, no en menjarà nous
 35. El qui sempre mira els vents, mai sembra ni planta a temps
 36. El vell planta la vinya, i el jove la verema
 37. Els bojos no se sembren ni es planten, ixen sols
 38. En febrer, rega el teu planter
 39. En lloc baix sembra forment, en lloc alt planta sarment
 40. En terra al riu arrimada no deixes de fer plantada
 41. En terra de baró, no hi plantis ton bordó, i si l'hi plantes no l'hi plantis pregó
 42. En terra de l'escuder, planta col i no noguer
 43. Entre les dues Mares de Déu, ni planteu ni conreeu
 44. És més lletja que una garba de planter mal lligada
 45. Es sol purifica ses plantes, però esmorteeix ses bergantes
 46. Floreix on t'han plantat
 47. La flor, quan neix, ja fa planta
 48. La millor col és la plantada en juliol
 49. La planta de molta ufana té poca grana
 50. La vinya de Sant Joaquim [26 de juliol], molta planta i poc raïm
 51. L'any de traspàs, de faves no en plantis pas
 52. Les fulles verdes mostren que la planta no és seca
 53. Les gelades blanques són el greix de les plantes; les negres les aterren
 54. Les tres herbes fetes pel dimoni són: el gram, la canyoca i la calcida, que es mengen les altres plantes
 55. L'olivera plantada pel novembre mai no menteix
 56. L'olivera plantada per Sant Martí és la que fa l'oli més fi
 57. Maig arribat, un jardí a cada prat
 58. Mentre l'arbre fulla té, no el trasplanta qui el vol bé
 59. Més val hort que jardí, i pollastre que teuladí
 60. No hi ha millor pagador que l'agricultor
 61. No hi ha vinya millor que la que planta i poda el seu amo
 62. No plantes vinya en costera ni sembres blat en barranc ni et cases en forastera... Mira que t'enganyaran!
 63. On es cria ruda totes les plantes tenen virtut
 64. Pel febrer trau l’alfàbega del planter
 65. Pel gener planta l'aller; cap al darrer, no pel primer
 66. Pel mes d'abril planta la fava com un fil; pel mes de maig, com un pal
 67. Per l'Assumpció, es planta la grana del Senyor: el carbassó
 68. Per què no creixes, alfàbrega? Perquè no em va veure plantada santa Àgata
 69. Per replantar i empeltar l'ametller, la lluna de Nadal va bé
 70. Per Sant Andreu, si no heu plantat, planteu
 71. Per Sant Bernabé, planta (o se sembra) el carbasser
 72. Per Sant Bernabé, planta els fesols o fes-ho fer
 73. Per sant Blai, planta ton all
 74. Per sant Nin i sant Non es talla el raïm de la planta i es penja de la llàntia
 75. Per Sant Pere, planta ton all; per Sant Pere, capça l'all; per Sant Pere arrenca l'all
 76. Per sant Teresa, planta l'ametlla
 77. Per sant Vidal, planteu els melons
 78. Per santa Àgata, planta l'alfàbrega; dama polida ja la té eixida
 79. Per Santa Àgueda planta l'alfàbrega, que per Santa Margarida ja serà florida
 80. Per Santa Anna, vinya plantada
 81. Per Santa Teresa, planta l'ametlla
 82. Per tindre bona col, planta-la pel juliol
 83. Planta el cep per Carnestoltes i tindràs bones redoltes
 84. Planta que poc creix, ajuda mereix
 85. Planta un cep allí on quep
 86. Planta vinya... quan el vi estiga barat
 87. Planta, sembra i cria, i viuràs amb alegria
 88. Planta-me-la al clatell!
 89. Planta-me-les aquí que no tinc butxaques
 90. Plantant en pampa, un any s’avança
 91. Plantar cebes fa gandul i treballar fa burro
 92. Plantar en lluna creixent i sembrar en lluna minvant
 93. Plantar la bleda al clatell
 94. Plantis el que plantis, mulla-li els peus
 95. Quan canta el rossinyol, planta el fesol.
 96. Quan fa vent, les plantes tenen turment
 97. Quan l'any s'acaba planta la fava
 98. Quan Santa Cecilia vegis arribar, planta el favar
 99. Qui a bèstia o a planta fa mla, és un insensat animal
 100. Qui bones trumfes planta bones trumfes arrenca
 101. Qui bons abres vol lograr un planter es deu formar
 102. Qui de jove planta de vell canta
 103. Qui de son ventre fa un jardí, ans de l'any en veu la fi
 104. Qui de vinya plantar vol, procura que li toqui el sol, que millora el sarment anant de fred a calent
 105. Qui moltes estaques planta, una o altra se li trenca
 106. Qui planta maduixeres, menja maduixes
 107. Qui planta per l'Advent guanya un any de temps
 108. Qui planta un aglà, un roure collirà
 109. Qui planta un pomer per ell ho fa
 110. Ser un jardí de roses
 111. Si faves vols menjar, per l'hivern les has de plantar
 112. Si no tens aigua al jardí, no hi plantis res, creu-me a mi
 113. Si terres tens prop de riu, no hi deixes de fer plantiu
 114. Si vol tenir bona col, planta-la pel (o es) juliol
 115. Si vols all coent planta'l un dimecres d'Advent
 116. Si vols all coent, planta'l per l'advent; si el vols bo i fi sembra'l per Sant Martí
 117. Si vols bon aller, planta'l pel febrer
 118. Si vols bon planter, tu mateix te l'has de fer
 119. Si vols ceba de diner, planta-la pel gener
 120. Si vols cebes grosses, planta-les en quart creixent
 121. Si vols enganyar el pagès, planta les faves i l'ordi espès
 122. Si vols enganyar el teu veí, planta la morera grossa, la figuera petita i fema el teu prat per sant Martí
 123. Si vols l'all coent, planta'l un dimecres de l'Advent
 124. Si vols menjar pèsols pel segar, per l'abril els has de plantar
 125. Si vols tenir bon cigronar, per Nadal l'has de plantar
 126. Si vols tenir bona col, planta-la al juliol
 127. Si vols tindre un bon favar, planta-lo pel Pilar.
 128. Tansplantar el julivert porta mala sort
 129. Tenir planta
 130. Terra per a fer plantiu, la de vora riu
 131. Tot lo qu'hajes trasplantat deixau sempre ben regat
 132. Tota planta que es soterra, fa bon profit a la terra
 133. Tota planta transplantada vol ser aviat regada
 134. Tres coses hi ha perdurables: plantar palma, començar plet i esperar la mort d'un sogre
 135. Una casa sense al.lots és com un jardí sense flors
 136. Una taula sense porró, és com un jardí sense flors

Bibliografia

 • FAGES DE ROMÀ (1853) - Narcís Fages de Romà (1853): El amic dels llauradors o aforismes rurals. València: Impremta Joseph Rius. Edició facsímil de Librerías París-Valencia, de 1980. Ressenya.
 • GOMIS (1983) - Cels Gomis i Mestre (1983): Dites i tradicions populars referents a les plantes. Barcelona: Editorial Montblanc-Martín / Centre Excursionista de Catalunya (CEC). Segona edició ampliada i modificada de la Botànica popular de l'any 1891. Ressenya.
Nota: Dedicat a l'amiga Cristina Broquetas, que m'ho va demanar per treballar-ho a la feina.