dimecres, 25 de juny del 2008

Juliol

 1. A casa que no hi ha pa, pel juliol hi fa fred
 2. A darrers de juliol, una hora menys de sol
 3. A juliol, cistella en el mallol; la duràs, però no l'ompliràs
 4. A mig juliol sembra el fesol. Per la Mare de Déu Carmeta, a sembrar la mongeta
 5. A primers de juliol sembra el fesol
 6. A primers de juliol, un pas de caragol; a darrers de juliol, una hora s'ha perdut de sol
 7. A primers de juliol, un pas de cargol
 8. Abella de juliol, el cap li dol
 9. Agost i juliol, ni dona ni cargol
 10. Aigua de juliol encén el sol
 11. Aigua de juliol, cap pagès la vol
 12. Al juliol la figa al vol
 13. Al juliol ni dona ni cargol. Cargol i dona, tothora és bona
 14. Al juliol sense garbes a l'era i ses bous al sol
 15. Al juliol treu la garba al sol
 16. Al juliol, a l'era hi fa un bon sol
 17. Al juliol, el raïmet porta dol i l'oliva també en vol
 18. Al juliol, figues i verol
 19. Al juliol, garbes i eugues al sol i els bous al sol
 20. Al juliol, la falç al vol
 21. Al juliol, la forca al coll
 22. Al juliol, la garrofeta porta el dol i el raïmet també en vol
 23. Al juliol, la roba tota al vol
 24. Al juliol, ni cuca ni cargol
 25. Al juliol, ni dona ni caragol; però caragol i dona tot l'any és bona
 26. Al juliol, ni dona ni col
 27. Al juliol, no crema el gavell qui vol
 28. Al juliol, pluja i tronada a la tarda
 29. Al juliol, pobres dels qui són al sol
 30. Al juliol, tota la roba al vol
 31. Al juliol, verol
 32. Al maig, com vaig; al juny, com vull, i al juliol, tot al vol
 33. Al mes de juliol, a l'era hi fa bon sol
 34. Al poll de juliol, el cap li dol
 35. Allà on toquen al febrer les calamarsades, al juliol hi toquen les pedregades
 36. Amb bon sol, bat al juliol
 37. Ara que ve el juliol, sastres, allargueu les mans, que us afartareu de prunes com els tocinos de glans
 38. De juliol sense calor, guardeu-nos, Senyor
 39. Del juliol cap al darrer, ten ton blat dins del graner, que si no l'hi tens no t'anirà pas bé
 40. Del juliol fins al darrer, tin el teu blat dins el graner
 41. Déu ens guard de maig polsós, i de juliol i agost plujós
 42. Déu nos guard de pols de gener i fang de juliol
 43. Diu el blat al sembrador: -Amb un gra o amb dos, pel juliol estaré amb vós
 44. El cavall de sant Jaume es menja el blat de moro si no plou pel juliol
 45. El gram es mor tot sol si es llaura per sa lluna vella d'es juliol
 46. El juliol busca verol
 47. El juliol fresc, el Carme serè i Sant Jaume cremant
 48. El juliol no se'n va sense verol
 49. El juliol no se'n va sense verol, i l'agost, sense most
 50. El juliol, la figa vol
 51. El juliol, l'amo del sol
 52. El juliol, les eugues a l'era i els bous al sol
 53. El juliol, pobres dels que estan al sol!
 54. El juny diu al juliol: jo he plogut; tu fes bon sol
 55. El juny ha plogut, el juliol ha de fer bon sol
 56. El juny la madura i el juliol porta la fruita
 57. El mes de maig i mes de juny, mes d'agost i juliol, ni col, ni peix, ni cargol
 58. El pardal, pel gener, ermità, i pel juliol, a robar
 59. El qui menja figues en juliol, si es mor és perquè vol
 60. El sol de juny i de juliol escalda i omple el fesol
 61. Els bous, pel juliol, fan bona palla al bal del sol
 62. Els mesos p'a empelt fer febrer y mars han de ser, y juin, juliol y agost y setembre, tems del most
 63. Els pollets de juliol, tot l'any porten dol
 64. En el mes de juliol, a l'era hi fa bon sol
 65. En juliol, a l'era sol fer bon sol
 66. En juliol, la garrofa es posa de dol, i el raïm també en vol
 67. En juliol, ni peix, ni dona, ni caragol
 68. En juliol, ni porc ni sol
 69. En juliol, pinta l'ullerol
 70. En juliol, pobres dels qui estan al sol!
 71. En juliol, sega amb bon sol
 72. En juliol, sega qui vol
 73. En juliol, trau les garbes al sol
 74. En juliol, val més ser a l'ombra que al sol
 75. En trill de pedra bat ú sense esperar a ningú, en agost o en juliol cuan li convé o cuan vol
 76. Entre juny i juliol esquila el gos
 77. Entre juny i juliol, Sant Joan posa son coll
 78. Gelosia n'he plantada en el mes de juliol i, com era tan tendreta, se me l'ha cruspida el sol
 79. Infants i pasta al juliol es glacen
 80. Juliol (o pel juliol), les eugues a l'era i els bous al sol
 81. Juliol blader, setembre raïmer
 82. Juliol i agost, ni dona, ni col, ni caragol, ni most, ni sorolls
 83. Juliol ni agost, ni tomàtecs ni pebrots
 84. Juliol sega amb sol
 85. Juliol sense rosada, duu la pluja amenaçada
 86. Juliol, Agost i Maó, els millors ports del Mediterrani són
 87. Juliol, amo del sol
 88. Juliol, bledes; setembre, raïms
 89. Juliol, egües a s'era i bous en es sol
 90. Juliol, el mes del sol
 91. Juliol, la figa al vol
 92. Juliol, les eugues a l'era i els bous al sol
 93. Juliol, les garbes, a l'era i els bous, al sol
 94. Juliol, tota la roba al sol
 95. Juliolet, porta l'allet
 96. Juny i juliol, ni col ni cargol
 97. Juny i juliol, ni dona ni caragol
 98. Juny, juliol i agost, ni dona, ni col, ni most
 99. Juny, juliol i agost, ni dones, ni carn, ni most
 100. Juny, juliol i agost, ni dones, ni cols, ni most
 101. Juny, juliol i agost, senyora, no estic amb vós
 102. Juny, juliol i agost, senyora, no estic amb vós; desembre, gener i febrer, aleshores no et voldré
 103. Juny, juliol i agost, senyora, no estic amb vós; quan la fresca vindrà ja ens tornarem a trobar
 104. Juny, juliol, agost i Maó són els millors ports del Mediterrani
 105. La bona col, s'ha de fer pel juliol
 106. La pedra de juliol no té consol
 107. La pluja de juliol porta glòria als ullastres, i a les herbes els duu dol
 108. La saó, la del juliol és la millor
 109. La vinya, pel juliol, no vol beure aigua, sinó prendre el sol
 110. L'aigua de juliol no té consol
 111. L'aigua de juliol omple el cossiol
 112. Les bromades del juliol, molt soroll i poc brou
 113. Les eugues, pel juliol, baten de sol a sol
 114. Les figues de juliol porten dol
 115. Les mules, pel juliol, baten de sol a sol
 116. Les nits de juliol són les úniques que no cau aigua gelada
 117. Les polles de juliol, tot l'any porten dol
 118. L'infant i la pasta al juliol es glaça
 119. Lloques de juliol, tot l'any porten dol
 120. Maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol
 121. Maig, juny, juliol i agost, ni cargols, ni dones, ni most
 122. Nit de juliol, aigua no vol
 123. Nit de juliol, pluja no vol
 124. No és bon juliol que el raïm no tinga verol
 125. No és bon juliol, si el raïm no té verol
 126. No hi ha juliol sense verol
 127. Octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, me'n vaig; adéu, agost i setembre, i adéu any, perquè me'n vaig
 128. On no hi ha pa, de juliol hi fa fred
 129. Pel gener, les ovelles crien el vell i pel juliol l'anyell
 130. Pel juliol balla qui vol
 131. Pel juliol beure, suar i la fresca buscar
 132. Pel juliol damunt l'era hi fa bon sol
 133. Pel juliol i l'agost es maduren i pel setembre es cullen
 134. Pel juliol i l'agost, irritacions i mals de païdor
 135. Pel juliol ja hi ha verol, per l'agost ja és most i pel setembre ja fa estendre
 136. Pel juliol les mules al redol
 137. Pel juliol molt soroll i poc brou
 138. Pel juliol molt soroll i poques nous
 139. Pel juliol no crema el gavell qui vol
 140. Pel juliol núvols amb lluna, per a la vinya mala fortuna
 141. Pel juliol pica el sol, la dona i el cargol
 142. Pel juliol sega qui vol
 143. Pel juliol set i suor
 144. Pel juliol verol, per l'agost most i pel setembre vi per vendre
 145. Pel juliol, a l'era hi fa bon sol
 146. Pel juliol, a posta de sol
 147. Pel juliol, al blat al sol
 148. Pel juliol, amb poc foc, bull el perol
 149. Pel juliol, asseca les figues al sol
 150. Pel juliol, balla que balla, l'eugassada sobre la palla
 151. Pel juliol, balla qui vol
 152. Pel Juliol, beure, suar i la fresca buscar
 153. Pel juliol, cada móra cent polls
 154. Pel juliol, cull el fesol, i pel gener menja-te'l bé
 155. Pel juliol, damunt l'era hi ha bon sol
 156. Pel juliol, del llop sentiràs l'udol
 157. Pel juliol, dóna blat a la perdiu, si en vol, i, com que en voldrà, bé cantarà
 158. Pel juliol, el blat al sòl
 159. Pel juliol, el blat per tu, tant el verd com el madur
 160. Pel juliol, el cap ne dol
 161. Pel juliol, el llop fa el primer udol
 162. Pel juliol, el que no té bou, no llaura quan vol
 163. Pel juliol, el raïm (o el raïmet) porta dol, i l'oliva també en vol
 164. Pel juliol, el raïm ha de dur dol
 165. Pel juliol, el raïm porta verol
 166. Pel juliol, el raïm verdol
 167. Pel juliol, el raïmet porta dol i l'oliva també en vol
 168. Pel juliol, els caçadors de perdius, al redol
 169. Pel juliol, els temporals a posta de sol
 170. Pel juliol, els temporals a posta de sol, i per l'agost, a entrada de fosc
 171. Pel juliol, es plega amb el sol
 172. Pel juliol, es sembra el fesol
 173. Pel juliol, fa fort el sol, i, si no el fa, te n'has de guardar
 174. Pel juliol, fruita al redol
 175. Pel juliol, ja hi ha verol; per l'agost ja és most, i pel setembre ja és verema
 176. Pel juliol, la cistelleta al mallol; la hi duràs, però no l'ompliràs
 177. Pel juliol, la corbella al coll
 178. Pel juliol, la forca (o la falç) al coll
 179. Pel juliol, la garrofa es posa dol
 180. Pel juliol, les eugues (o les mules) al redol
 181. Pel juliol, les eugues a l'era i els bous al sol
 182. Pel juliol, les garbes a l'era i els bous al sol
 183. Pel juliol, les mules al redol
 184. Pel juliol, les pluges porten dol
 185. Pel juliol, molt soroll i no plou
 186. Pel juliol, molt soroll i poc brou
 187. Pel juliol, molt soroll i poques nous
 188. Pel juliol, móres i polls
 189. Pel juliol, ni dona ni cargol
 190. Pel juliol, ni dona ni cargol, però cargol i dona tot l'any és bona
 191. Pel juliol, ni dona ni col, encara que col i dona, tot l'any és bona
 192. Pel juliol, ni dona, ni most, ni col
 193. Pel juliol, ni figues ni caragol
 194. Pel juliol, ni most ni caragol
 195. Pel juliol, ni most, ni dona, ni cargol
 196. Pel juliol, ni porc ni col
 197. Pel juliol, ni porc ni sol
 198. Pel juliol, no sega qui vol
 199. Pel juliol, núvols amb lluna, per a la vinya mala fortuna
 200. Pel juliol, pesca qui vol
 201. Pel juliol, pica el sol, la dona i el cargol
 202. Pel juliol, pinta l'ullerol
 203. Pel juliol, pobres dels que estan al sol
 204. Pel juliol, poca pluja per més que vulla
 205. Pel juliol, puces i polls
 206. Pel juliol, qui es tapa és un mussol
 207. Pel juliol, qui no balla és perquè no vol
 208. Pel juliol, recull la bresca i sembra el fajol
 209. Pel juliol, sastres allarguen les mans, que us atipareu de prunes com els tocinos de glans
 210. Pel juliol, sega amb bon sol
 211. Pel juliol, sega qui vol
 212. Pel juliol, set i calor
 213. Pel juliol, trona a posta de sol
 214. Pel juliol, verol; per l'agost, most, i pel setembre, vi per a vendre
 215. Pel juny confitures, pel juliol fesols i per l'agost figues i most
 216. Pel juny i pel juliol, els gats de panxa al sol
 217. Pel juny segaràs i pel juliol batràs
 218. Pel juny segaràs i pel juliol batràs, si vols fer com fan
 219. Pel juny, segaràs, pel juliol, batràs
 220. Pel mes de juliol, a l'era hi fa bon sol
 221. Pel novembre es cull el nap que pel juliol s'ha sembrat
 222. Pels malalts del païdor, ni juny ni juliol
 223. Per gener mana la lluna i pel juliol mana el sol
 224. Per juny, confitures, pel juliol, fesols, i per l'agost, figues i most
 225. Per la Mare de Déu de juliol, sembra el fesol
 226. Per l'abril, blat espigat; pel maig, granat; pel juny, segat; pel juliol, trillat; per l'agost, mòlt i pastat
 227. Per Santa Elionor (1 de juliol) comença sa figa-flor
 228. Pescar pel juliol talent no vol
 229. Plou i fa sol, la lluna pel juliol
 230. Pluja de juliol omple el cossiol
 231. Poll de juliol, cap o cul sempre li dol
 232. Poll de juliol, el cap li dol
 233. Polls de juliol, porten capa i Déu no els vol
 234. Polls de juliol, porten dol
 235. Porcells de juliol són beneïts i creixen molt
 236. Porcells juliolers són els que van més bé
 237. Quan plou pel juliol, plou fusta
 238. Quan s'escau el juliol, la vinya vol conèixer el sol
 239. Quan siga juny, segaré; i, per juliol, batré
 240. Qui anar bé vol, es compra roba pel desembre i sabates pel juliol
 241. Qui fa cols pel juliol, en menja quan vol
 242. Qui menja figues pel juliol, si es mor, és perquè vol
 243. Qui no bat pel juliol, no bat quan vol
 244. Qui no crema pel juliol, no crema quan vol
 245. Qui no es banya pel juliol, no es banya quan vol
 246. Qui no es banya pel juliol, no ho fa quan vol
 247. Qui no fa formiguers el juliol, no els fa quan vol
 248. Qui no pesca pel juliol, no pesca quan vol
 249. Qui no pesca pel juliol, o no sap pescar o pescar no vol
 250. Qui no té era ni trull, pel juliol es treu un ull
 251. Qui no té formiguers al juliol, no els fa quan vol
 252. Qui no venta pel juliol no «llímpia» quan vol
 253. Qui per Sant Pere va i no torna l'endemà, pel juliol ha de tornar
 254. Qui sembra espinacs pel juliol, en menja quan vol
 255. Qui va a Sant Marçal i hi dorm, i va de juny i en torna de juliol
 256. Qui va a Sant Pere i hi dorm, hi va pel juny i en torna el juliol
 257. Sant Benet plorós, juliol plujós
 258. Sant Pere plujós, juliol profitós
 259. Santa Anneta de juliol, feu que el fus treballi sol
 260. Ser pitjor que buscar rovellons el mes de juliol
 261. Si el juliol resulta fred, 'liberanos Domine'
 262. Si es llaura pel juliol, el blat (o el gra o el gram) es mor tot sol
 263. Si no regues pel juliol, tot l'any el camp se'n dol
 264. Si no vols veure els teus dols, no vagis a la vinya pel juliol
 265. Si pel juliol no es fan i per l'agost no es maduren, pel setembre no es cullen
 266. Si pel juny plou, poca fruita pel juliol
 267. Si per la Mare de Déu del Carme plou, plou tots els altres Carmes de juliol
 268. Si plou pel juliol, herbes pel redol
 269. Si plou pel juliol, hivern de neus
 270. Si trona pel juliol, fam per tot el món
 271. Si trona pel juliol, tot el món remou
 272. Si vol tenir bona col, planta-la pel (o es) juliol
 273. Si vols bona terra, com els vells, pel juliol crema els gavells
 274. Si vols bons naps, pel juliol sembrats
 275. Si vols pas veure els teus dols, vages pas a la vinya al juliol
 276. Si vols una bona col, planta-la pel juliol
 277. Tronades de juliol, també porten dol
 278. Trons de juliol treuen el dol
 279. Trons de juliol, desperten el cargol
 280. Vols veure ton dol? Vés a veure la vinya pel juliol

Mira també

Àngel Daban - Dites i refranys de l'any: juliol
Poesia infantil i juvenil - Dites i refranys del mes de juliol
Recull de dites populars catalanes - Dites relacionades amb el calendari