dimecres, 15 de març del 2017

Diable (o dimoni)


 1. ... I el dimoni, que estossegui! 
 2. A Anglès, el dimoni hi és; a la Cellera, el dimoni hi era 
 3. A Arbúcies són gent d'astúcies, a Breda tenen mala art, a Sant Celoni dimonis, i a Hostalric són cremats 
 4. A Artà, el dimoni no s'hi pogué estar 
 5. A Caimari, fins al dimoni van fer pssar el rosari 
 6. A Cincclaus, cinc cases i cinc dimonis 
 7. A Consell, el dimoni hi va trobar remei 
 8. A Déu no sia retret i al diable pastanaga 
 9. A enganyar el diable, que té cara de porc! 
 10. A Horta, el dimoni se'ls emporta 
 11. A la bossa de l'avar, el diable hi fa forat 
 12. A la caixa de l'avar, el diable hi fa son joc 
 13. A la casa on no hi ha pa, ni el dimoni no hi pot estar 
 14. A la creu del matrimoni, la sogra hi fa de dimoni 
 15. A la dona ballar (o dansar) i al ruc bramar, el dimoni (o diable) els ho degué ensenyar 
 16. A la vellesa el diable (o dimoni) es féu barber (o frare, o sabater) 
 17. A la vellesa el diable es va casar 
 18. A la vellesa el diable s'embolica 
 19. A la vellesa, el diable l'enreda 
 20. A l'Anglada són dimonis, a la Coma bona gent, a Samalús la coca seca i a Oriola el pa calent 
 21. A l'arca de l'avar, el diable s'hi amaga 
 22. A l'arca de l'avar, hi jau el diable 
 23. A les criatures de plorar, a les dones de xafardejar i als ases de bramar, el diable els ho degué ensenyar 
 24. A les dotze de la nit, corre el diable (o dimoni) per sota el llit 
 25. A l'home, li basta ser una mica menos lleig (o pelut) que el diable 
 26. A Manacor, el diable s'hi va fer por 
 27. A Nadal, un pas de gall; a Sant Antoni, un pas de dimoni; a Sant Sebastià, bèstia serà 
 28. A on dimonis...? 
 29. A on no hi ha, el dimoni hi balla 
 30. A Petra, el dimoni s'hi va perdre 
 31. A porta tancada el diable (o dimoni) se'n torna 
 32. A qui busca el dels altres, el diable li pren el seu 
 33. A qui Déu no dóna fills, el dimoni (o el diable) dóna nebots 
 34. A qui en sa casa és un dimoni, quan se'n va pareix un sant 
 35. A qui es burla, el diable (o dimoni) li furga 
 36. A qui es pixa pel camí, el dimoni li és padrí 
 37. A qui furta el dels altres, el diable li pren el seu 
 38. A qui no te feina, el dimoni li'n dona o li'n mana 
 39. A qui no té fills, el dimoni li dóna nebots 
 40. A robar al diable, que no té part amb Déu 
 41. A Sant Antoni, un pas de dimoni 
 42. A Sant Celoni són de la pell del dimoni 
 43. A Sant Marçal, tres pagesos i quatre menestrals, set dimonis infernals 
 44. A Sant Pere va el diable amb un tió radere 
 45. A Sarrià, capadiables 
 46. A Sarrià, el diable van capar 
 47. Adéu, dimecres de cendra, que el diable se t'endugui; per quatre dies de gras, set setmanes de dejuni 
 48. Advocat del diable (o del dimoni) 
 49. Ai dimoni xic, a on vas? ─A cavall d'en Jaumàs... fins a Llinàs! 
 50. Al diable mateix el va fer Déu 
 51. Al dimoni i a la dona mai els falta faena 
 52. Al galà i a la dama, el dimoni li fa festa i l'ocasió la resta 
 53. Al rei se'l serveix dret, a Déu agenollat i al diable ajassat 
 54. Algun diable s'ha trencat el coll 
 55. Alguna vegada té de trencar el diable les sabates 
 56. Allà on hi ha una creu, no hi ha el dimoni 
 57. Allí on hi ha pèl hi ha alegria i el diable a sota 
 58. Allí on hi ha pèl hi ha el diable 
 59. Allioli, menjar del dimoni 
 60. Allioli, pa torrat i aiguardent i figues seques fan ballar endimoniat 
 61. Allò que Déu guarda, el diable (o dimoni) no ho toca 
 62. Allò que és mal guanyat, el diable s'ho emporta 
 63. Als infants els protegeix el dimoni, perquè se'ls vol endur grans 
 64. Amb creu d'argent, el diable s'espavent 
 65. Amb dues dones la casa és un infern i si n'hi ha tres, el diable hi és 
 66. Amb els diners a les mans, els dimonis es fan sants 
 67. Amb tot i vol tenir parer el dimoni 
 68. An es costat de s'arc de Sant Martí, sempre surt s'arc del dimoni 
 69. Anar amb un diable (o dimoni) a cada orella 
 70. Anar com cent mil dimonis 
 71. Anar com l'ànima que s'enlleva el dimoni 
 72. Anar el diable per casa 
 73. Anar el diable prop [d’algú] 
 74. Anar els dimonis solts 
 75. Anar-li el diable prop 
 76. Anar-se'n al diable (o al dimoni) 
 77. Aneu amb nom de Déu, que el dimoni ja us coneix 
 78. Antoni la capseta del dimoni 
 79. Aparta’t, ànima, que el dimoni baixa 
 80. Arc del dimoni 
 81. Armes de foc, deixa-les, que el dimoni sol carregar-les 
 82. Ballar-hi el diable 
 83. Ballar-hi el dimoni pel mig 
 84. Barcelona, ciutat del diable 
 85. Beat d'església, diable de casa 
 86. Béns de campana, Déu els dóna i el diable els escampa 
 87. Béns de molts, guanys del diable 
 88. Bo està el diable per a fer creus! 
 89. Boca tancada, Déu no l'ou i el diable no l'entén 
 90. Borni, mig dimoni 
 91. Bròquil sense oli no val ni un dimoni 
 92. Brou rescalfat, pel dimoni 
 93. Bruixa del dimoni! 
 94. Caçador que topa un borni, cacera del dimoni 
 95. Cada matrimoni té el seu dimoni 
 96. Cada vegada que el diable fa un pet, engega un sastre i l'encasta a la paret 
 97. Cadascú a casa seva, per al diable la feina 
 98. Cagar-se en els dimonis de l'infern 
 99. Cal donar al diable el que sia seu 
 100. Caldo rescalfat, pel dimoni 
 101. Cansat de pecar el dimoni es va fer ermità 
 102. Cansat el diable de fer mal, va fer-se ermità 
 103. Cap de dona, cap de diable 
 104. Casa sense pa, ni el dimoni hi pot habitar 
 105. Casament de dos joves, casament de Déu; casament d'un jove i un vell, casament del dimoni; casament de dos vells, casament de merda 
 106. Casament entre joves, casament de Déu; casament entre joves i vells, casament de res; casament entre vells, casaments del diable 
 107. Casament i mort fan trescar el diable 
 108. Casats de quatre dies, tot són manyagueries; al cap d'un any de matrimoni, arri allí, dimoni 
 109. Clergue negligent, vaixell de diables 
 110. Cols sense oli, que se les mengi el dimoni 
 111. Com més a prop de la creu, més a prop del dimoni 
 112. Com més a prop de missa, més a prop del diable 
 113. Com un diable (o dimoni) 
 114. Com un dimoni escuat, corre el que li prens el plat; mes no troba res a dir si et veu prendre el del veí 
 115. Companyia de tres del diable és 
 116. Comptar-li els pels al dimoni 
 117. Convé estar bé amb tothom, ni que sia amb el mateix dimoni 
 118. Convits i balls i dimonis destrueixen molts matrimonis 
 119. Córrer com un diable (o dimoni) 
 120. Cremar més que un dimoni 
 121. Cremar un ciri a Déu i un altre al dimoni 
 122. Cremar un ciri a sant Miquel i un altre al diable 
 123. Creu al pit, però dimoni en fets 
 124. Criada de criada, criada del diable 
 125. Darrera de la Seu, s'hi amaga el diable 
 126. Darrere la creu hi ha el diable (o dimoni) 
 127. De Catí, el dimoni en va fugir 
 128. De dimonis 
 129. De dones, no n'hi ha cap de bona; una que n'hi havia, ni el diable la va voler de tan dolenta 
 130. De franc, que hi treballi el diable (o dimoni), que té bones urpes 
 131. De Granera, el diable n'era 
 132. De jove ermità, vell diable 
 133. De jove, fins el diable era guapo 
 134. De la cintura cap a dalt, tots sants; de la cintura cap a vall, tots dimonis 
 135. De la pell del diable 
 136. De les lleis de l'honor, el diable n'és l'autor 
 137. De mal just ve l'anyell que el diable (o dimoni) s'emporta la pell 
 138. De mil dimonis 
 139. De pare sant, el fill diable 
 140. De porta tancada el diable se'n torna 
 141. De tant que volia el diable el seu fill, li va treure un ull 
 142. De Tendrui, lo dimoni en fui 
 143. De terra dolenta, el dimoni en caga 
 144. De tots los dimonis 
 145. De trenta mil dimonis 
 146. De vegades corre més el diable que la pedra 
 147. De vianda cara, el diable en caga 
 148. Del diable (o de tots els diables, o de mil diables) 
 149. Del dimoni és lligat qui profana lloc sagrat 
 150. Del mateix fust són sant Miquel i el diable 
 151. Dels pecats de la ignorància, el diable en té ganància 
 152. Dels que parlen oint missa, els dimonis fan gran rissa 
 153. Desfer i desfer, feina de dimoni é 
 154. Déu en la boca i el diable en el cor 
 155. Déu ens guard de testimoni, que, tan falsos com verdaders, tots són dimonis 
 156. Déu no m'ho tingui en retret, ni el diable en vanaglòria 
 157. Déu nos guard d'anar al diable 
 158. Déu nos guardi del dimoni i d'en Ramis de Sant Celoni 
 159. Déu pot més que tots els diables 
 160. Déu va fer el bes i el dimoni el demés 
 161. Déu va inventar les balances i el dimoni la romana 
 162. Déu va treure al diable el poder, però no el saber 
 163. Digues tu un mal una vegada i el diable ho repetirà una milenada 
 164. Digues-l'hi tu una vegada i el diable l'hi dirà cent 
 165. Dimecres de cendra, que el diable et prenga 
 166. Dimoni (o diable) és! dimoni boiet 
 167. Dimoni dels collons! 
 168. Dimoni! 
 169. Dimonis són cartes i les dones diables 
 170. Diner que se n'ha anat i no ha tornat el diable se l'ha emportat 
 171. Diners i diables són temptadors 
 172. Diners que el dimoni porta, el dimoni se'ls emporta 
 173. Dir quatre fàstics al diable (o dimoni) 
 174. Discreció sense condició, dar-la al dimoni 
 175. Diuen al dimoni: "El poble no té pa". I ell respon: "Que mengen pastissos" 
 176. Dolent com el dimoni 
 177. Dona de bé amb el diable tracta 
 178. Dona dolenta, del diable és parenta 
 179. Dóna el diable la porta que qualsevol clau l'obre 
 180. Dona i cabra, pel diable si és magra 
 181. Dona peluda el diable ajuda D
 182. ona que fila en diumenge, el dimoni la penja 
 183. Dona sossa i tomàquet sense sal pel diable no val 
 184. Donar a qui té més és donar al dimoni 
 185. Donar al diable el que és seu 
 186. Donar al qui té més és fer caritat al diable 
 187. Donar al qui té prou és (com) fer almoina al diable 
 188. Donar esca al dimoni 
 189. Donar greix al dimoni 
 190. Donar l'ànima al diable 
 191. Donar què fer al diable 
 192. Donar-se a tots los dimonis 
 193. Donar-se al diable (o a tots els diables) 
 194. Donar-se al dimoni (al diable) 
 195. Donzella que arriba als trenta, tres vegades al dia el diable la tempta 
 196. Drap dolent, dona'l al diable 
 197. Dues dones en un hostal, o dos diables, tant se val 
 198. Dues dones en una cosa són un infern; quan n'hi ha tres el diable hi és 
 199. Dues filles i una mare, tres dimonis per a un pare 
 200. Dur el rosari al coll i el dimoni al cos 
 201. Dur els dimonis al cos 
 202. Dur un dimoni a cada cabell 
 203. Eixe sap el dimoni à on dorm 
 204. El ben guanyat, el diable s'ho emporta, i el mal guanyat, a l'amo i tot 
 205. El borratxo és la joguina del dimoni 
 206. El cap és pel caçador, menys el de la perdiu que és pel dimoni 
 207. El cos sant i l'ànima del diable 
 208. El diable (o el dimoni) quan va esser vell es féu ferrer... per no anar pels alts (dalt els pals) 
 209. El diable (o el dimoni) quan va ser vell (o quan no va tenir res que fer), es va fer ferrer 
 210. El diable a estones fa bones coses 
 211. El diable adorm amb poques palles 
 212. El diable (o dimoni) ajuda els seus 
 213. El diable algunes vegades diu veritat 
 214. El diable als quinze anys era guapo 
 215. El diable corre més de nit que de dia 
 216. El diable d'Albanyà i el Sant Crist de Fontfreda són germans 
 217. El diable de vell passava el rosari 
 218. El diable dorm amb poques palles 
 219. El diable em va donar a vós perquè ens perdéssim tots dos 
 220. El diable en el cos i el rosari en la mà 
 221. El diable en qualsevol lloc fa el llit 
 222. El diable en sap més per vell que per diable 
 223. El diable ensenya a robar, però no a amagar 
 224. El diable (o dimoni) era la mona de Déu 
 225. El diable era vell quan era jove 
 226. El diable és el millor amic de l'home ric 
 227. El diable és pelut, com les dones 
 228. El diable es va empescar el diner per omplir l'infern d'ànimes 
 229. El diable fa l'obra i ell mateix la descobre 
 230. El diable hi balla de capoll 
 231. El diable i les dones sempre en tenen una per fer 
 232. El diable i les dones tot ho porten al revés 
 233. El diable mai es cansa d'espatllar sabates 
 234. El diable no acabarà el que no acaben les dones 
 235. El diable (o dimoni) (mai) no dorm 
 236. El diable no és porc i gruny 
 237. El diable (o dimoni) no és tan lleig com el pinten 
 238. El diable no menja fruita de la seva, sinó de la dels altres 
 239. El diable no m'ha donat dona, però m'ha donat sogra 
 240. El diable no té pa i arma ca 
 241. El diable no va ésser mariner, perquè no sap encomanar-se a Déu 
 242. El diable només té una feina: fer mal 
 243. El diable només tempta el qui es vol deixar temptar 
 244. El diable obra en tot mal afer 
 245. El diable obri la porta i el vici la manté oberta 
 246. El diable (o dimoni) paga malament a qui el serveix bé 
 247. El diable part tindrà en qui no creu en Déu i a missa va 
 248. El diable pesca amb fil d'or 
 249. El diable promet guardar un secret i de seguida el descobreix 
 250. El diable (o dimoni) quan dorm encara té un ull obert 
 251. El diable quan va ésser vell es va fer sabater 
 252. El diable que ho desempesqui 
 253. El diable s'acosta als qui estan sols 
 254. El diable s'amaga sota el pèl 
 255. El diable sap donar bon dinar i mal sopar 
 256. El diable sap molt, perquè és vell 
 257. El diable s'atansa als qui estan sols 
 258. El diable se n'emporta els diners que no tenen creu 
 259. El diable se n'emporta els majorals que no deixen menjar els viatgers 
 260. El diable sempre està darrera la porta 
 261. El diable se'n riu, quan el pobre dóna al ric 
 262. El diable si és tan astut no és pas perquè és diable, sinó perquè és molt vell 
 263. El diable són bolles! 
 264. El diable són les dones 
 265. El diable tanca les portes i Déu les obre 
 266. El diable tapa i el temps destapa 
 267. El diable té cara de conill 
 268. El diable té part en tot el que hi ha carn 
 269. El diable té saber, però no té poder 
 270. El diable té una capa que fa veure que tapa, i destapa 
 271. El diable té una manta i un tabal; la manta per tapar la vergonya i el tabal per divulgar-la un cop comesa 
 272. El diable va per casa 
 273. El diable va perdre les gales, però no les ales 
 274. El diable, cansat de carn, es va fer frare 
 275. El diable, pare dels gats 
 276. El diable, quan és vell, és fa ermità 
 277. El diable, quan és vell, sap més per experiència que per consell 
 278. El diable, quan no té què fer, s'entreté jugant amb el seu rabo 
 279. El diable, quan va ser vell, es va fer ferrer 
 280. El dijous és el diumenge del dimoni 
 281. El dimoni carrega de tu! 
 282. El dimoni ets! 
 283. El dimoni fa el llit per agafar-hi l'inadvertit 
 284. El dimoni fa olles, però no les cobertores 
 285. El dimoni ho garbella, el dimoni ho pasta i el dimoni ho porta a vendre a la plaça 
 286. El dimoni i la muller sempre tenen que fer 
 287. El dimoni li fa llum! 
 288. El dimoni no és tan lleig com el pinten 
 289. El dimoni no fa sinó una feina i encara mal feta 
 290. El dimoni no té sogra i sempre en troba 
 291. El dimoni només li guanya de banyes 
 292. El dimoni pertot arreu es fica 
 293. El dimoni quan caga, caga bledes 
 294. El dimoni que ho entengui 
 295. El dimoni sap més per vell que per dimoni 
 296. El dimoni sempre ajuda els seus 
 297. El dimoni se'n pensa moltes 
 298. El dimoni s'ha fet frare 
 299. El dimoni són cartes i les dones diables 
 300. El dimoni són les puces, un animalet tan menut, que es giten amb les fadrines i jo, fadrí, no puc 
 301. El dimoni té cara de porc 
 302. El dimoni té el saber però no el poder 
 303. El dimoni té una manta i un tabal 
 304. El dimoni tot l'any espigola i els darrers dies fa les segades 
 305. El dimoni va pel mig 
 306. El dimoni va voler fer una cosa roín amb sucre i ametla i no va poder 
 307. El dimoni, a vegades, mos fa sa traveta 
 308. El diner és cagat pel diable 
 309. El diner és obra del diable i, com ell, es vesteix com li convé, de pagès o de cavaller 
 310. El diner que se n'ha anat i no ha tornat, el diable se l'ha emportat 
 311. El disset és sant Antoni i el vint és sant Sebastià; qui bones obres farà no tindrà por del dimoni 
 312. El diumenge el dimoni es revenja 
 313. El donat, el dimoni s'ho ha emportat 
 314. El fals testimoni, el paga el dimoni 
 315. El galant i la dama, el diable els inflama 
 316. El mal guanyat pel diable i el ben guanyat per l'amo, i hom sempre resta sense res 
 317. El mal guanyat, el diable s'ho emporta 
 318. El matrimoni és pitjor que el dimoni 
 319. El matrimoni, cosa del dimoni 
 320. El metge té tres coses: d'àngel, quan se l'ha de menester; d'home, quan se'l va a cercar, i de dimoni, quan cobra 
 321. El pecar és d'home; perseverar, de dimoni 
 322. El pitjor diable és el qui resa 
 323. El que cau a terra és del diable 
 324. El que Déu guarda, el diable no ho toca 
 325. El que encén un ciri al diable i un altre a sant Miquel, es queda en pèl 
 326. El que és mal guanyat el diable (o dimoni) s'ho emporta 
 327. El que fa de fals testimoni ofici fa de dimoni 
 328. El que la dona no fa, el diable ho farà 
 329. El que no farà un frare, no ho farà el diable 
 330. El que no fuma ni beu vi, el diable pren altre camí 
 331. El que no li agraden les dones, les cartes ni el vi, el diable el tempta per un altre camí 
 332. El que no té por al dilluns, no li té por al dimoni 
 333. El que pot amb el dilluns, pot amb el dimoni 
 334. El qui escarneix, el diable el segueix 
 335. El qui està sol, el diable el tempta 
 336. El qui no beu, ni fuma, ni fot, el dimoni se li emporta tot 
 337. El qui no dóna i pren, el diable el duu a l'infern 
 338. El qui no fuma ni beu ni estira l'orella al gat el diable se l'emporta per un altre costat 
 339. El qui no fuma ni beu vi, el dimoni se l'emporta per un altre camí 
 340. El qui no li agraden les cartes i el vi, el dimoni el tempta per un altre camí 
 341. El qui pren i no dóna, el diable se l'emporta 
 342. El qui treballa en diumenge, el dimoni el penja 
 343. El qui veu el fonoll i no se'l menja, el diable el penja 
 344. El rosari al coll i el diable (o dimoni) al cos 
 345. El rosari als dits i el dimoni als pits 
 346. El sabater a cantar, el sastre a xafardejar i el barber a xerrar, el diable els ho degué ensenyar 
 347. El sant Crist d'Albanyà i el dimoni de Fontfreda són germans 
 348. El sastre que no fa nu, el dimoni se l'enduu 
 349. El segon matrimoni, el fa el dimoni; el tercer, Llucifer 
 350. El temps que un perd, el guanya el diable 
 351. Els amanits sense oli són menjar del dimoni 
 352. Els de Campins, dels diables són cosins 
 353. Els de Sant Antoni són de la pell del dimoni 
 354. Els de Sant Celoni, som la pell del dimoni 
 355. Els diables i els diners, tot ho porten al través 
 356. Els dimonis de l'infern gasten forques d'Alentorn 
 357. Els dimonis de l'infern van pel carrer 
 358. Els diners de campana, Déu els dóna i el diable els escampa 
 359. Els hereus i els ases, ni els dimonis els treuen de les cases 
 360. Els homes són macos encara que siguin set vegades més lleigs que el diable 
 361. Els infants són angelets de Déu i testimonis del dimoni 
 362. Els mentiders són els fills del diable 
 363. Els ossos per a Déu, la carn per al diable 
 364. Els rosaris a la mà i el diable a la butxaca 
 365. Els rosaris al coll i el diable al cos 
 366. Els trenta mil dimonis 
 367. Els tres esglais són: llamps, trons i diables 
 368. Els xatos, els tempta el diable set vegades cada dia 
 369. En Benifalló guarden les ferramentes de capar el diable 
 370. En el cor de la dona hi ha Déu o hi ha el diable 
 371. En el costat de s'arc de Sant Martí, sempre surt s'arc del dimoni 
 372. En la caixa de l'avar, el dimoni hi fa son jaç 
 373. En porta tancada, el dimoni torna arrere 
 374. Encendre un ciri a Déu i un altre al diable (o al dimoni) 
 375. Enfugir-se del dimoni 
 376. Engegar al diable 
 377. Enravanet dimoni, que no’t casaràs may 
 378. Enriure-se'n quan ploren los dimonis 
 379. Entrar pertot, com el pet del dimoni 
 380. Entre fadrinalla, el diable enmig hi balla 
 381. Entre home i dona, el diable (o dimoni) hi balla al mig 
 382. Entre la creu i l'aigua beneita, hi balla el diable 
 383. Entre marits i mullers, el diable no hi pot ser 
 384. Entre sogra i nora, ni el dimoni es posa 
 385. Entre xiques i xics, el diable hi balla enmig 
 386. Enviar (algú o alguna cosa) al diable 
 387. Enviar a enganyar al dimoni 
 388. Enviar o anar als dimonis 
 389. Era dels que solen fer dimonis sense motlle 
 390. És com un dimoni escuat. 
 391. És el dimoni 
 392. És el reverend dimoni 
 393. És millor un pa amb Déu que deu amb el dimoni 
 394. És per vell, que sap el dimoni 
 395. Escarneix, escarneix, que el dimoni ja et segueix 
 396. Ésser capaç d'arrencar els pèls del diable 
 397. Ésser de color de diable quan fuig i sa mare l'atrapa 
 398. Ésser de la pell del diable 
 399. Ésser l'advocat del diable 
 400. Ésser més llarg que un diable apallissat 
 401. Ésser un pobre diable 
 402. Estar (algú) que els dimonis se l'emporten 
 403. Fa com el mosso del diable: més que no n'hi demanen 
 404. Fa fred com un dimoni 
 405. Fa un fred de mil dimonis. 
 406. Fa un fred que el dimoni es peteja 
 407. Faci's el miracle, encara que el faci el diable 
 408. Feina de diumenge, el diable (o dimoni) se la menja 
 409. Fembra és cap de pecat i arma del diable malvat 
 410. Fembres són cordes del diable 
 411. Fer caritat al diable (o dimoni) 
 412. Fer caritat al diable és donar a qui té més 
 413. Fer d'advocat del dimoni 
 414. Fer diables sense motle 
 415. Fer dimonis sense mola 
 416. Fer el diable menut 
 417. Fer feina pel dimoni 
 418. Fer i desfer és treballar pel diable 
 419. Fer i desfer, feina del diable (o dimoni) 
 420. Fer regals als rics el diable riu 
 421. Fer tremolar sants i dimonis 
 422. Fer un fred com un dimoni 
 423. Fer un fred de mil dimonis 
 424. Fes bé al dimoni i et pagarà amb l'infern 
 425. Fora, dimoni 
 426. Fotre a algú pel cul del dimoni 
 427. Fugir com el diable (o dimoni) de la creu 
 428. Fugir com un dimoni 
 429. Garbí d'hivern, dimonis a l'infern 
 430. Gent amb gent, i el diable amb lo seu parent 
 431. Gent de Tredòs, el diable al cos 
 432. Gràcies al dimoni més xiquet 
 433. Gregal a l'hivern, diables a l'infern 
 434. Guarda't del diable quan resa 
 435. Has d’anar amb un dimoni a cada orella. 
 436. Has de fer el dimoni quatre. 
 437. Hisenda d'estola, el diable la vola 
 438. Home afamat, home endimoniat 
 439. Home pelat al diable sia dat; home pelut, sempre benvingut 
 440. Home solitari, o sant o dimoni 
 441. Hort sense aigua, casa sense terrat, dona sense amor i marit descuidat, el diable els combat 
 442. I el dimoni que estossegui! 
 443. Jo pel teu i el diable pel meu 
 444. Jocs de cartes, jocs de diables 
 445. L’alegria, Déu la dona i el diable se l’emporta
 446. La bossa del mesquí el diable l'obrí 
 447. La bossa del miserable, l'obre el diable 
 448. La bossa del miserable, ve el dimoni i l'obre 
 449. La bugada del diumenge, el dimoni se la menja 
 450. La capa del diable, el que per un costat tapa per altre destapa 
 451. La capa del diable, mai tapa per tots els costats 
 452. La carn al dimoni, els ossos a Déu 
 453. La creu en els dits, i el diable en els pits 
 454. La creu en els pits i el dimoni en els dits 
 455. La creu en la cara i el diable en el cos 
 456. La dona apunta més que el diable 
 457. La dona barbuda, que el diable se l'enduga 
 458. La dona dolenta és mig diable 
 459. La dona és filla del diable i peluda com ell 
 460. La dona és la mestressa del diable 
 461. La dona és l'arma del dimoni 
 462. La dona és mig dimoni i peluda com ell 
 463. La dona i el dimoni sempre se'n pensen 
 464. La dona sap un munt més que el diable 
 465. La dona sap una lletra més que el diable (o dimoni) 
 466.  La dona va tenir el diable per mestre i ha sortit més sàvia que ell 
 467. La fadrina als trenta, trenta vegades al dia el diable la tempta 
 468. La feina de la dona és feina del diable: s'aixeca per un cantó i cau per l'altre 
 469. La fembra és cap de pecat, vaixell del diable malvat e gitament del sant regnat 
 470. La gent de muntanya fins el diable enganya 
 471. La mentida és filla del diable 
 472. La misèria és lletja com el diable 
 473. La misèria és més lletja que el diable 
 474. La pedra fora de la mà, el diable (o dimoni) la porta 
 475. La por fa més lleig el dimoni 
 476. La primera paraula, la va dir l'àngel, i el diable va dir les altres 
 477. La que als trenta no té nuvi, té l'humor com el dimoni 
 478. La que de jove és santa, de vella és diable 
 479. La roba estesa a la lluna és bandera que crida al dimoni 
 480. La roba estesa en Dijous Sant és bandera del diable 
 481. La sogra, més que el dimoni sobra 
 482. La vella a estirar i el dimoni a arrugar 
 483. L'alegria, Déu la dóna i el diable se l'emporta 
 484. L'alegria, el diable ni la coneix de vista 
 485. L'ase bramar i a la dona ballar, el diable els ho degué ensenyar 
 486. L'avarícia té cara de diable 
 487. L'endemà de Sant Antoni, comencen a sortir el boig i el dimoni 
 488. Les armes de foc, el diable les carrega 
 489. Les armes, el dimoni les carrega 
 490. Les bledes, del diable (o dimoni) són fetes 
 491. Les botes del diable no fan soroll 
 492. Les cols de Sant Antoni mantenen fins al dimoni 
 493. Les d'Aidí es mengen les cols sense sal ni oli i són fortes com lo dimoni 
 494. Les dones fins fan por al dimoni 
 495. Les dones i el diable sempre en tenen una per fer 
 496. Les dones són amigues del diable perquè són peludes com ell 
 497. Les dones són cordes del diable 
 498. Les dones són el diable 
 499. Les dones són lo dimoni perquè li han fet a sant Pere uns pantalons amb la bragueta darrere 
 500. Les dones són més lletges que set diables 
 501. Les obres es comencen en nom de Déu i s'acaben en nom del diable 
 502. Les tres coses que només n'hi ha una al món: Déu, el dimoni i el papa 
 503. Les tres herbes fetes pel dimoni són: el gram, la canyoca i la calcida, que es mengen les altres plantes 
 504. L'home és foc i la dona estopa, ve el diable (o dimoni) i bufa 
 505. L'home ja és prou bonic si es menys lleig que el dimoni 
 506. L'home mentre sia un xic més guapo que el diable, ja n'hi ha prou 
 507. Llamps d’hivern, dimonis de l’infern 
 508. Llaurar amb rucs, batre amb bous i segar amb dones són tres feines de tots els dimonis 
 509. Llebeig d'hivern, dimonis de l'infern 
 510. Lleig com un dimoni 
 511. Llibre de metge i d'advocat, ni el diable en treu l'entrellat 
 512. Lligar el dimoni 
 513. Mal de queixal, el dimoni va inventa'l 
 514. Mals companys, del dimoni paranys 
 515. Matrimoni del diable, si està com el gat i el gos, sempre estarà miseriós 
 516. Matrimoni sense patrimoni, dóna'l al dimoni 
 517. Menges angelets, però cagues dimoniets 
 518. Menja a compliment i que el diable el faci, el testament 
 519. Menjar del dimoni són cols sense oli 
 520. Més dolent que el dimoni 
 521. Més pobre és el dimoni, que no té part amb Déu 
 522. Més pot Déu al cel que tots els dimonis de l'infern 
 523. Més pot Déu, que tots els diables de l'infern 
 524. Més que un diable Més sap el diable (o dimoni) per vell que per diable 
 525. Més valdria estar entre diables que entre fembres 
 526. Mestral i tramuntana d'hivern, treuen els diables (o dimonis) de l'infern 
 527. Migjorn d'hivern, dimonis de l'infern. Vent de migjorn, pluja de jorn 
 528. Mira si el diable té cara de porc! 
 529. Mocar la candela com el diable mocà sa mare: li arrencà el nas 
 530. Molts companys?, del dimoni paranys 
 531. Molts de tocs pels pits, i el dimoni pes cap dels dits 
 532. Nadal en diumenge, el diable que sembri 
 533. Nàquera i Serra, gent del dimoni, per mitja figa, maten un home 
 534. Nas de ganxo, geni de dimoni 
 535. Negre com lo dimoni 
 536. Nines i nins, el diable entremig 
 537. No és àngel ni és diable, sinó tot un home 
 538. No ésser bo per a Déu ni per al diable 
 539. No estar el diable per fer creus 
 540. No hi ha cap diable que no trobi el seu sant Miquel 
 541. No pot ser que el diable estigui sempre a una porta 
 542. No servir per a Déu ni per al diable 
 543. No som pas tan dimoni com negre 
 544. No témer Déu ni el diable 
 545. No valer ni un pet de diable 
 546. Nosaltres pel dels altres i el diable pel nostre 
 547. Nosaltres som els dolents i dem la culpa al dimoni 
 548. Nostre Senyor fa coses cada dia que el dimoni no les faria 
 549. Nostre Senyor les coses millora i el dimoni les empitjora 
 550. Nostre Senyor va fer el bes i el diable el demés 
 551. O és ell o el diable en sa figura 
 552. Ocell de bec corbat, guarda-te'n com el diable 
 553. Olla sense col, ni el dimoni no la vol 
 554. On Déu té la seua església, el dimoni fa la seua capella 
 555. On dones no hi ha, el diable n'hi portarà 
 556. On el diable no pot clavar la mà, clava la punta de la coa 
 557. On el diable no pot posar la pota, hi posa la cua 
 558. On el diable posa la mà, senyal fonda hi deixarà 
 559. On hi ha dones hi ha el dimoni 
 560. On no hi ha diners, el diable (o dimoni) hi balla 
 561. On no hi ha diners, el diable no hi vol res 
 562. On no hi ha pa, els dimonis hi passen 
 563. Orgull acosta hom molt al diable 
 564. Pa d'ordi, el va fer la fam o el dimoni 
 565. Pagar la contribució al diable 
 566. Paraula de sant i obres de diable 
 567. Paraules d'àngel, urpes de diable 
 568. Paraules de sant i fets de dimoni 
 569. Parèixer el diable de les beceroles 
 570. Parèixer el diable del Socors 
 571. Parlar amb el diable 
 572. Passar pena pel dimoni 
 573. Passar-li jornals pel diable 
 574. Peix vermell, el diable amb ell 
 575. Pel març, corre el diable (o dimoni) per totes parts 
 576. Per a Nadal una passa de pardal, pels Reis una passa de vells, per Sant Antoni una passa de dimoni, per Sant Sebastià una passa de ca 
 577. Per a què el dimoni no es riga de la mentida 
 578. Per baixar, rai, que tots els sants ajuden; per pujar, que tots els diables no hi poden! 
 579. Per haver alabat el diable la poma, Eva la va tastar 
 580. Per sant Antoni comença el temps del dimoni 
 581. Per Sant Antoni creix el dia un pas de dimoni 
 582. Per Sant Antoni fa un fred del dimoni 
 583. Per Sant Antoni fa un fred del dimoni, per Sant Sebastià, cuida a matar 
 584. Per sant Antoni fa un fred del dimoni; per sant Julià cuida a matar 
 585. Per Sant Antoni, un pas de dimoni 
 586. Per Sant Julià de Ramis, el diable hi va passar 
 587. Per santa Llúcia un pas de puça; per Nadal, un pas de pardal; per Sant Esteve, un pas de llebre; per Reis un pas d'anyell; per Sant Antoni, un pas de dimoni 
 588. Per tot es posa un diable entremig 
 589. Per un bri, què dimoni pots dir? 
 590. Per un ral, es vendria l'ànima al dimoni 
 591. Perquè el dimoni la poma va ponderar, Eva se la va menjar 
 592. Pes d'apotecari i d'argenter, el diable no l'entengué 
 593. Pes de safranaire, d'apotecari i d'argenter, ni el dimoni hi entén re 
 594. Picar com un dimoni 
 595. Plet de testimonis, plet de dimonis 
 596. Plorant la dona va enganyar el diable 
 597. Pluja del diumenge, el dimoni se la menja 
 598. Pobre del diable que no té part amb Déu! 
 599. Pobre diable 
 600. Poder, saber i haver les tres dents del diable 
 601. Pont del diable 
 602. Porta tancada, el diable (o dimoni) se'n torna 
 603. Portar noves i mirar pels forats és feina pel diable 
 604. Posar-hi la pota el diable 
 605. Posar-se fet un dimoni 
 606. Pot mes Déu que tots los diables 
 607. Pot més Déu tot sol que de diables tot un vol P
 608. resentar-se com el dimoni a sant Benet 
 609. Primer diable que sant 
 610. Prova de testimonis, prova de dimonis 
 611. Quan de mal just ve l'anyell, el diable se n'emporta la pell 
 612. Quan Déu es a fer home, el diable (o dimoni) ja s'havia fet dona 
 613. Quan Déu va fer l'abella, el diable va fer la vespa 
 614. Quan el diable dubta, a la dona pregunta 
 615. Quan el diable es vol encarnar es fa advocat 
 616. Quan el diable estén la capa, per un costat tapa i per l'altre destapa 
 617. Quan el diable (o dimoni) fa una feina la fa mal feta 
 618. Quan el diable la cua es ven, ell s'entén 
 619. Quan el diable no hi pot, hi envia una dona 
 620. Quan el diable no res per fer, conversa amb la muller 
 621. Quan el diable no sap què fer, amb la cua mata mosques 
 622. Quan el diable no s'hi veu en cor, hi envia una dona 
 623. Quan el diable no té feina, agafa l'escombra i escombra 
 624. Quan el diable no té res per fer, juga amb la cua 
 625. Quan el diable parla, té permís de Déu 
 626. Quan el diable resa, llavors pensa com t'engana 
 627. Quan el diable s'ha encarnat, es disposa a ser advocat 
 628. Quan el diable va a pregar, senyal que et vol enganyar 
 629. Quan el diable va a resar, mira que et vol enganyar 
 630. Quan el diable va néixer, jo ja anava a garramaus 
 631. Quan el diable vol aprendre, pren la dona per mestra 
 632. Quan el diable vol enganyar es vesteix de dona 
 633. Quan el diable (o dimoni) vol fer mal, juga a les cartes 
 634. Quan el diable vol, sants no hi poden 
 635. Quan el dimoni vol jugar, mira que et vol guanyar 
 636. Quan el pobre dóna al ric, el diable riu un xic 
 637. Quan ell riu, el dimoni plora 
 638. Quan està el vent al davall, després de Sant Antoni, puja l'aigua del port com un dimoni 
 639. Quan fa gran tempesta el diable es casa amb sa mare 
 640. Quan ha passat el migjorn el dimoni diu: "Déu faç que no torn!" 
 641. Quan hi ha palla hi ha blat, quan hi ha blat hi ha rates, quan hi ha rates hi ha gats, quan hi ha gats hi ha dones, quan hi ha dones, hi ha el diable 
 642. Quan la carn té d'ésser pel diable, ella mateixa s'hi tira 
 643. Quan la mercaderia va cara, el diable en caga 
 644. Quan la Pasqua cau pel març, el diable treu ses arts 
 645. Quan la Pasqua cau pel març, se n'alegra el diable 
 646. Quan l'abril no sap què fer, pren el dimoni per conseller 
 647. Quan mor un ric, sorgeixen de seguida tres plets: el dimoni vol l'ànima; els parents, la hisenda; els cucs de la terra es barallen pel cos 
 648. Quan Nostre Senyor dóna farina, el dimoni amaga la coixinera 
 649. Quan plora l'hereu riu el dimoni 
 650. Quan plou i fa sol, el dimoni pega a sa dona 
 651. Quan plou i fa sol, mor un dimoni i en neixen dos 
 652. Quan s'acaba el migjorn el dimoni diu: "Déu faci que no torn" 
 653. Quan trona, plou i fa sol, el diable casa sa filla 
 654. Quan va ser vell el diable, es féu ferrer 
 655. Quan van voler mal al diable el van casar 
 656. Quatre filles i una mare, cinc dimonis per a un pare 
 657. Qué dimonis fas? 
 658. Què dimonis! 
 659. Que el diable faci carbó de palla 
 660. Que el diable se m'emporti si... 
 661. Que es faci el miracle, anc que el faci el diable 
 662. Què hi ha pitjor que el diable? El vi 
 663. Què hi ha pitjor que el diable? La dona 
 664. Què hi ha pitjor que el diable? Una dona rampellera 
 665. Que se'n vagi el diable de mi, i que vingui sant Martí 
 666. Qui a diable fa servei, tot mal n'espera 
 667. Qui amb diable fa llaurada ha de menester bona agullada 
 668. Qui amb diables va, amb diables ha de parlar 
 669. Qui busca el dels altres, ve el diable i li pren el seu 
 670. Qui casa arrenda, al dimoni dóna la hisenda 
 671. Qui cerca el diable, a prop el té 
 672. Qui compra dimonis ha de vendre diables 
 673. Qui compra dimonis no pot vendre sants 
 674. Qui contrasta amb rei, segueix el diable 
 675. Qui del dimoni fuig, debades corre 
 676. Qui diables compra diables ven 
 677. Qui dimonis compra dimonis ven 
 678. Qui dóna i demana, el dimoni l'escanya 
 679. Qui dóna i pren, el dimoni l'estreny 
 680. Qui el diable vol enganyar molt matí s'ha de llevar 
 681. Qui el gat escarneix, el diable li segueix 
 682. Qui es mira de nit al mirall veu el dimoni 
 683. Qui escarneix, el dimoni el segueix 
 684. Qui fa i desfà treballa pel diable 
 685. Qui fuig de Déu, amb el diable entropessa 
 686. Qui guarda cabres, guarda diables 
 687. Qui juga a cartes el dimoni empaita 
 688. Qui muda de dona, muda de dimoni 
 689. Qui no agraeix, el diable (o dimoni) serveix 
 690. Qui no creu en Déu creue en el diable 
 691. Qui no es muda el diumenge, el diable el penja o se'l menja 
 692. Qui no fa nu, el diable se l'endú 
 693. Qui no fuma ni beu vi, el dimoni el porta per un altre camí 
 694. Qui no fuma, ni juga, ni fot, el diable se n'hi porta tot 
 695. Qui no roba no té roba, qui no roba no té res, qui té por d'anar al diable tota la vida pobre és 
 696. Qui no té feina, el dimoni li'n dóna 
 697. Qui no té fills, el dimoni li dóna nebots 
 698. Qui no té por al dilluns no té por al dimoni 
 699. Qui pa enceta i no hi fa creu, el dimoni se'l fa seu 
 700. Qui parla del diable a prop el té 
 701. Qui parla del diable, prop li surt 
 702. Qui parla mal de l'absent, complau al dimoni i a la gent 
 703. Qui parla tot sol parla amb el dimoni 
 704. Qui predica el que no creu, treballa pel dimoni 
 705. Qui pren i dóna, el diable l'engrona 
 706. Qui se'n va a dormir en pecat, té el dimoni al seu costat 
 707. Qui serveix el diable mal cobrarà 
 708. Qui s'ha embarcat amb el dimoni, ha de navegar amb ell 
 709. Qui veu fonoll i no se'l menja, el diable el penja 
 710. Quin diable n'eixirà d'aquest Sant Crist? 
 711. Quin dimoni li deu fer llum? 
 712. Quin dimoni s'ha penjat? 
 713. Quin dimoni s'ha petat la banya? 
 714. Quin dimoni s'ha trencat el coll? 
 715. Ràbia de germans, ràbia de dimonis 
 716. Ramat de bens en un sembrat, el dimoni hi ha passat 
 717. Rata d'església, diable de carrera 
 718. Recepta de metge, consell d'advocat i lletra d'escrivent, ni el diable els entén 
 719. Replegant i no donant passa la vida el dimoni 
 720. Roba estesa al vespre, el dimoni a la finestra 
 721. Roba estesa de nit, el dimoni sota el llit 
 722. Sabater que fa entorta, el dimoni se l'emporta 
 723. Sabater que no pica a l'estiu i sastre que no cus a l'hivern, que el diable se'ls endugui a l'infern 
 724. Saber el diable on jeu 
 725. Saber on jeu el dimoni 
 726. Saber on s'ajoca el diable (o saber el dimoni on es colga) 
 727. Saber quina merda caga el diable 
 728. Saber un pèl més que el dimoni 
 729. Saber un punt més que el diable (o dimoni) 
 730.  Sant a la plaça, dimoni a casa 
 731. Sant Antoni guarda'ns de foc i dimoni 
 732. Sant Antoni i el dimoni jugaven a trenta-u: el dimoni va fer trenta, sant Antoni, trenta-u 
 733. Sant Joan de Déu, vós que féu miracles, torneu-me el ruc, per tots els diables 
 734. Sant pel carrer i diable a casa 
 735. Sant Pere féu les abelles i el diable les féu vespes 
 736. Sants a la plaça i diables a casa 
 737. Sap el que el diable deixa de saber 
 738. Sap més el dimoni per vell que per dimoni 
 739. Saps on jeu el diable (o dimoni)? Als peus de sant Miquel 
 740. Sastre que no fa nus, el dimoni el se'n du; tant si en fa, com si no en fa, el dimoni el se'n durà 
 741. Sastre que pel desembre no cus, el diable se l'enduu 
 742. Secret de tres, del diable és 
 743. Secret de tres, el diable hi és 
 744. Sembla que el dimoni li corre al darrere 
 745. Semblar diners del dimoni 
 746. Semblar el criat del diable, que fa més del que li manen 
 747. Semblar el diable de les beceroles 
 748. Semblar que el dimoni hi balli 
 749. Sempre la creu i el diable van plegats 
 750. Sense encomanar-se a Déu ni al diable (o dimoni) 
 751.  Sense ser de Déu ni del Diable 
 752. Ser de la pell del diable (o dimoni) 
 753.  Ser de l'ascla del dimoni 
 754. Ser el diable (o dimoni) en persona 
 755. Ser la pell del dimoni 
 756. Ser més llest que un dimoni [o que la fam] 
 757. Ser tan amics com lo dimoni i l'aigua 
 758. Ser u el diable per a les rates 
 759. Ser un dimoni 
 760. Ser un dimoni emplomat 
 761. Ser un pobre diable 
 762. Ser una escaleta del dimoni 
 763. Set sastres fan una dona, catorze un testimoni; per a posar una firma en calen cent i el dimoni 
 764. S'ha de ser amic de Déu i del diable 
 765. Si amb el diable has de dinar, cullera llarga et caldrà 
 766. Si de mal just ve l'anyell, mal profit farà (o diables s'enportaren) la pell 
 767. Si dones no hi ha el diable n'hi portarà 
 768. Si el diable ens ve a buscar, que vingui en cotxe 
 769. Si el diable fa l'obra, ell mateix es descobre 
 770. Si el diable no se'n riu, no és home de broma 
 771. Si el qui treballa el tempta el diable, el qui està ociós el tempta més encara 
 772. Si és petitet, fins el diable és boniquet 
 773. Si la veritat no es pot dir, que vingui el diable a mentir 
 774. Si no existís el diner, el diable no tindria tanta feina per fer 
 775. Si no vols que es presenti el dimoni, no l'anomenis 
 776. Si plou per sant Antoni, pluja del dimoni 
 777. Si surt amb barba serà sant Antoni i si surt amb cua, serà el dimoni 
 778. Sopa sense oli no val un dimoni 
 779. Tallar com un dimoni 
 780. Tan res de bo és el diable com sa mare 
 781. Tanmateix, el diable el va fer Déu 
 782. Tastar del pa que el diable pasta 
 783. Temptar el diable 
 784. Tenir Déu en la boca i el diable en el cor 
 785. Tenir el diable a les espardenyes 
 786. Tenir el diable al cos 
 787. Tenir el dimoni a la butxaca 
 788. Tenir el dimoni dins el cos 
 789. Tenir els tres (o quatre o set) pèls del diable 
 790. Tenir els tres pèls del dimoni 
 791. Tenir la formosor del diable 
 792. Tenir més ràbia (a algú o a alguna cosa) que el dimoni a la creu 
 793. Tenir pacte amb el diable 
 794. Tenir paraules de sant i obres de diable 
 795. Tenir part amb el dimoni 
 796. Tenir sants a la boca i dimonis al cos 
 797. Tenir un diable al cos 
 798. Terrassa mala rassa, Sabadell mala pell, Esparreguera són dimonis i Olesa bona gent 
 799. Testimonis, dimonis 
 800. Toni Bataroni, la capseta del dimoni 
 801. Tothom qui està sol té el diable per company 
 802. Tots els diables es coneixen i s'ajuden 
 803. Tots els diables s'assemblen 
 804. Treballa també en alguna cosa, perquè el diable et trobi sempre ocupat 
 805. Treballar de franc per un ric és treballar en profit del diable 
 806. Treballar pel dimoni (o el diable) 
 807. Trencar-se el coll el diable 
 808. Treure's els dimonis de dintre 
 809. Trons d'hivern, dimonis d'infern 
 810. Trons i llamps a l'hivern, diables a l'infern 
 811. Trumfes i cols, i què dimoni vols? 
 812. Un diable coneix l'altre 
 813. Un ou sembla un altre ou, com un diable a un altre diable 
 814. Un sol testimoni no val un dimoni 
 815. Una candela a sant Martí i una altra al diable 
 816. Una dona, bona dona. Dues dones, prou dones. Tres dones, massa dones. Quatre dones i la mare, cinc dimonis contra el pare 
 817. Una filla és una filla; dues filles són prou filles; tres filles són moltes filles; i quatre filles i sa mare, són cinc diables (o dimonis) per a son pare 
 818. Una vegada el diable va dormir amb sa mare sense saber-ho i no va pecar 
 819. Una vegada pot jaure el diable amb sa mare, que dues, no 
 820. Una vegada que el diable i la dona van jugar, aquesta el va guanyar 
 821. Va dir el diable a la dona: "Et puc fer cosa bona" 
 822. Va dir sant Antoni que Déu va fer el vi i la borratxera el dimoni 
 823. Val més estar entre diables que entre dones 
 824. Val més matar el diable que deixar-se matar per ell 
 825. Val més matar el dimoni que no que ell et mati 
 826. Val més tenir un dimoni al costat que una torpe amistat 
 827. Val més un dimoni d'or que un sant d'argent 
 828. Val més un pa amb Déu que amb el dimoni deu 
 829. Vendre's l'ànima al diable (o dimoni) 
 830.  Vés a enganyar el dimoni 
 831. Vés-te'n al diable 
 832. Veu del poble, veu del diable 
 833. Voto al dimoni d'Aragó! 
 834. Vull un miracle, encara que el faci el diable 
 835. Xica i xic, dimoni enmig 
 836. Xiques i amb xics, el diable s'hi fica al mig 
 837. Xiques i xics, el dimoni enmig