dilluns, 8 de novembre de 2010

Oliva i olivera

  1. A finals de novembre arreplegaràs l'oliva sempre
  2. A l'octubre, ametlles collides; i al novembre olives marcides
  3. A l'oliver, li fas mal i et dóna bé
  4. A partir del giner l'oliva dixa l'oli a l'oliver
  5. A Sant Joan [l'oliva], com la sal; a Sant Pere, com lo pebre
  6. A Sant Martí agarra l'escala i vés a collir [les olives]
  7. A Sóller, molts de tarongers, i oliveres amb excés
  8. A últims de novembre arreplega los olives sempre
  9. Abans de Santa Caterina, no cullis l'oliva
  10. Aigua agostenca, oliva tendra
  11. Aigua de gener posa l'oli a l'oliver, el gra al graner i el vi al celler
  12. Aigua de gener, prenya l'oliver
  13. Aigua i lluna, temps d'oliveres
  14. Al gener, l'aigua és bona per a l'oliver
  15. Al gener, l'oli és a l'oliver
  16. Al juliol, el raïmet porta dol i l'oliva també en vol
  17. Al mes de gener, s'empeny l'oliver, pel febrer el jornal té
  18. Any de bajoquetes, any d'olivetes
  19. Any de neu, any d'oliva
  20. Any de neu, any d'olives
  21. Any de pinyol, any d'olives
  22. Any d'escaldada, any d'olivada
  23. Ara començ (a) entrar amb olivetes
  24. Baix l' olivera m' estich | plegant olivetes fargues. | Esta nit es nit de bulla | y jugarém á les cartes
  25. Ben podada l'olivera es renova tota entera
  26. Boires per sant Pere maten les oliveres
  27. Cada mussol a sa olivera
  28. Cal que per la sega l'oliver estigui ben florit
  29. Canviar l'aigua de les olives
  30. Carn de ploma, peix d'espina i oli d'oliva
  31. Casa de pare, vinya d’avi i oliver de besavi
  32. Casa d'oliveres, casa de censals
  33. Cava l'oliver i bona oliada espera
  34. Cornudella de Montsant, amb olives van tirant
  35. Costa més de criar, que un olivaró a la Plana
  36. D’olives, una per Sant Joan i cent per Nadal
  37. De la terra el forment i de l'olivar l'agudell
  38. De pau la olivera signe és dels abres el més digne, com dels abres de poder la olivera és el primer
  39. De què es fa l'oli? ─De les olives. ─Calla, burro, no me ho digues
  40. De què es fa l'oli? ─De les olives. ─Calla, ruc, que ja ho sabia
  41. De santa Llúcia, tot l'oli és a l'oliva
  42. Del camp el forment i de l'olivar l'argudell
  43. D'oliva oliveta, no passis de dotzeneta
  44. D'olives i d'aglans, tantes en cullen els xics com els grans
  45. D'olives, una per sant Joan i cent per Nadal
  46. Dormir com una soca d’olivera
  47. El dia de la Mare de Déu de Març s'emprenyen les oliveres
  48. El gavià, si troba olives avui, no les deixa per demà
  49. El mussol en l'oliver pel rei del món es té
  50. El vent del gener porta l'oliva a l'oliver
  51. Els abres de un olivar que de nou se vol formar han de estar ben enfilats y no masa junts plantats; conta sempre dotse pasos, y que no siguen escasos
  52. Els estornells van cent vegades a un oliver i no el deixen fins que no hi deixen res
  53. En la terra qu'és llaujera li va molt bé a la olivera; si és de cals o pedregosa també se fa molt hermosa; y entonces el resultat és un oli més dorat; en terra molt productiva molta rama y poca oliva
  54. En terra reial, olivera
  55. Entre olivera i olivera, dotze passes de carrera
  56. Es febrer, s'oliva aixecaré
  57. És tocat de l'olivera grossal
  58. Es vent emprenya ses oliveres
  59. Escudella a plats i olives a estives i t'allargaràs la vida
  60. Estar batejat amb aigua d'olives
  61. Fer fust d'olives sabateres
  62. Fer gust d'olives ensabatades
  63. Fes la poda a l'oliver / per tot el mes de febrer / i segons el temps que faça, / s'adelanta o bé es retrassa
  64. Flor d’olivera per l’abril, oli just per amanir
  65. Flor d'oliver pel maig, oliada per a tot l'any
  66. Flor d'olivera per l'abril, oli just per a amanir
  67. Flor d'olivera per l'abril, val per mil
  68. Flor d'olivera per sant Joan, oli en gran
  69. Foc d'oliver, foc de cavaller
  70. Gastar les olives
  71. L’aigua de gener, omple la bóta i emprenya l’oliver
  72. L’estornell lladre és, que roba les olives de tres en tres
  73. L’oliva amargant vol vi al darrere i vi al davant
  74. La calçada de Sant Miquel fa arribar l'oliver al cel
  75. La llenya d'oliver és llenya de cavaller
  76. La lluna nova de febrer, porta l'esporga a l'oliver
  77. La millor medecina, l'oli d'oliva
  78. La millor oliva fa morques
  79. La oliva dóna en febrer més producte que en jiner; no falta també qui ho nega y a fe que no sé a qui crega
  80. La olivera desmochada deixanli huit pams d'alzada, y els arrails retallats (no retorsuts ni trencats), la poses en mitj del clot; y en bona terra, si es pot, femaeta y arreglada la deixes ya ben plantada
  81. La tramuntana s'enduu tot el que veu: ordi, blat i civada, però no s'enduu res de l'olivada
  82. La vida dels olivaires no és pas llarga de contar: al matí mengen pa i figues; als vespres, figues i pa
  83. La vinya del pare, l'olivar de l'avi
  84. L'aigua al gener, omple el graner i emprenya l'oliver
  85. L'aigua de febrer, escalda l'oliver
  86. L'aigua de gener emprenya l'oliver
  87. L'aigua de gener omple la bóta i el graner i emprenya l'oliver
  88. L'aigua de gener omple la bóta i emprenya l'oliver
  89. L'aigua de gener posa l'oli a l'oliver, el vi al celler i el gra al graner
  90. L'any de traspàs les fulles de l'olivera es giren cap per avall
  91. L'any que ve, com les oliveres de Ràfels
  92. Les olives a la nit et donaran molt neguit
  93. Les olives al matí fan venir gana, al migdia son i a la nit somiar
  94. Les olives fan gana
  95. Les olives i les dones, a les altres cases són més bones
  96. Les olives no es poden amanir que no sigui sant Crispí
  97. Les olives per sant Joan són com a grans de sal; per sant Pere, com a grans de pebre
  98. Les olives, Déu les dóna; l'oli, no
  99. Les olives, les dóna Déu, i l'oli, el moliner
  100. Les quatre coses necessàries per a la vida són: llenya d'alzina, vi de sarment, oli d'oliva i pa de forment
  101. L'estornell lladre és, que roba les olives de tres en tres
  102. Llaura bé la vinya i l’olivar i tindràs collita
  103. Llaura bé la vinya i l'olivar i tindràs bona collita
  104. Llenya d'alzina, vi de sarment, oli d'oliva i pa de forment
  105. Llenya d'oliver, foc de cavaller
  106. Lluna i pluja viva, bons per l'oliva
  107. Lo que vaig perdre en ses olives, ho vaig guanyar en so fonoi
  108. L'oli d'oliva tot mal esquiva
  109. L'oliva amargant vol vi al darrere i vi al davant
  110. L'oliva com més està a l'oliver més oli té
  111. L'oliva fresca en el molí fa l'oli fi
  112. L'oliva ha d'ésser premsada així que és arreplegada
  113. L'oliva molt llanosa fa poc oli
  114. L'oliva, del dia; la serva, pansida
  115. L'oliva, una és or, la segona plata i la tercera mata
  116. L'oliver diu: "Pega'm i et donaré oli"
  117. L'oliver, d'entre els arbres el primer
  118. L'oliver, li fas mal i et dóna bé
  119. L'olivera diu: Despulla'm, que et vestiré
  120. L'olivera i la dona, per la falda és bona
  121. L'olivera no vol rigor, ni de fred ni de calor
  122. L'olivera plantada pel novembre mai no menteix
  123. L'olivera plantada per Sant Martí és la que fa l'oli més fi
  124. L'olivera, que és arbre de pinyol, pel novembre s'enterra i pel maig surt al sol
  125. L'oliveral estragat se reposa ben cuidat
  126. L'oliveral ya podat deixalo també abonat, y el fem que li posaràs ben pasat el triaràs, perqu'este abre se resent si'l abono és masa ardent
  127. Maig, l'olivera florirà i el blat granarà
  128. Mal per a l'olivera quan los pollissos se fan grans
  129. Menjar olives per sopar fa somiar
  130. Molta mostra i poca oliva
  131. Ni de fret ni de calor la olivera vol rigor; no li agrà res estremat, ni sequia ni humitat
  132. No beguis aigua de bassa, ni d'olives mengis massa
  133. No digues oliva, si no la veus davall la biga
  134. No digues oliveta fins que no estiga dins la gerreta
  135. No diguis oliva fins que no sigui collida
  136. No diguis oliva que no sigui collida
  137. No diguis oliva, que a l'agost no sigui eixida
  138. No és oliva la que a l'agost no està sortida
  139. No et casis amb cap ferrer, no t'enganyin ferradures: val més una oliverada que tots els malls i encluses
  140. No et fiïs d'aigua de bassa, ni d'olives menges massa
  141. No hi ha bona oliva, que a l'agost no sigui eixida
  142. No totes les olives cauen a la borrassa
  143. Novembre, mes de castanyes, nous, olives i patates
  144. Oli d'oliva tot mal esquiva, oli de Sant Bernat tot mal cura i ha curat
  145. Oli d'oliva, tot mal esquiva
  146. Oliva covada, pudenta oliada
  147. Oliva i fortuna, a vegades una i a vegades ninguna
  148. Oliva menjada, pinyol a terra
  149. Oliva una, i si és bona una dotzena
  150. Oliva, al matí, or, a la tarda, plata, i, al vespre, mata
  151. Oliva, una, i si és bona, no ve d'una
  152. Oliva, una, i si no és bona, ni una
  153. Oliver ben podat dóna oli doblat
  154. Olivera batuda, l'anyada vinent perduda
  155. Olivera de ton avi, i figuera de ton pare, i vinya de tu mateix
  156. Olivera del teu avi, castanyer del teu pare, ametller teu
  157. Olivera plantada pel novembre, mai no menteix
  158. Olivera que estàs a prop de camí, ni tu faràs oli ni jo faré vi
  159. Olivera sevillenca | ¡qui pugués está á ta sombra! | Allí voría 'l meu be | quan va á la plana y sen torna
  160. Olivera vella, destral amb ella
  161. Oliveres del teu avi, figueres del teu pare i vinyes teves
  162. Oliveres heretades, però no comprades
  163. Olives amargues, pa i vi, fins que s'acaben
  164. Olives i pa calent maten la gent
  165. Olives sabateres, foc amb elles
  166. Olives, la primera, d'or, la segona, de plata, la tercera, mata
  167. Olives, una per sant Joan i cent per Nadal
  168. Olivetes d'Orient, com més en mengen, més talent
  169. P'a podar l'oliveral busca sempre un bon pardal, qu'els mals podadors fan ellsmolt més mal qu'els estornells
  170. Patrimoni d'oliveres, patrimoni d'embusteres
  171. Pel gener s'emprenya l'oliver
  172. Pel gener, l'oli és a l'oliver
  173. Pel juliol, el raïm (o el raïmet) porta dol, i l'oliva també en vol
  174. Pel maig floreix l'olivera i grana el blat
  175. Pel maig la flor d'olivera veuràs, i si la veus, oli per tot l'any arreplegaràs
  176. Pel mal de ronyó, l'oli d'oliva és el millor
  177. Per la lluna nova del febrer esporga l'oliver
  178. Per la Mare de Déu de març s'emprenyen les oliveres
  179. Per l'Ascensió, s'encreuen les fulles de les oliveres
  180. Per sant Andreu, a les oliveres llaura el peu
  181. Per sant Andreu, l'oliva al trull posareu
  182. Per sant Crispí, l'oliva al tupí
  183. Per Sant Lluc, posa les olives en suc
  184. Per Sant Martí mata ton porc, posa les olives al topí, destapa la bóta, beu ton vi i convida el teu veí
  185. Per Sant Martí, l'oliva al topí, barra el teu vi i convida ton veí
  186. Per Sant Martí, mata ton porc, posa les olives al tupí, destapa la bóta, beu ton vi i convida el teu veí
  187. Per Sant Pere mira s'olivera; si en veus una aquí, una allà, mig esplet hi ha
  188. Per sant Pere posa el cap sota l'olivera
  189. Per sant Pere vés a veure l'olivar; si veus una oliva, mil en pots esperar
  190. Per santa Caterina, arreplega l'oliva
  191. Per santa Caterina, cull l'oliva; la vella que ho sabia, collida ja la tenia
  192. Per Santa Caterina, l'oli a l'oliva, i per Sant Llop, l'oli pertot
  193. Per Santa Caterina, l'oli és a l'oliva
  194. Per Santa Caterina, plega l'oliva; qui espera el gener no hi trobarà res
  195. Per Santa Caterina, posaràs l'oliva
  196. Per Santa Caterina, replega l'oliva
  197. Per Santa Llúcia, l'oli torna a l'oliva. [o tot l'oli és a l'oliva]
  198. Per Tots Sants, les olives a les mans
  199. Per Tots Sants, les olives fan mig oli
  200. Per Tots Sants, olives i aglans, amb totes dues mans
  201. Plegar olives
  202. Pluja i lluna, oliva segura
  203. Polls de febrer roseguen l'ametller i l'oliver
  204. Poques olives i bones
  205. Quan el sol se'n va a la posta / i la lluna a les Garrigues, / quina cara ens farà l'avi / si hem collit poques olives!
  206. Quan floreix pel juny, vés-hi amb el puny (l'olivera)
  207. Quan les formigues arroseguen lo cul, aigua; quan los conills roseguen les peles d'oliver, neu
  208. Quan se'n va santa Coloma, la darrera fruita (l'oliva) i la primera flor ens dóna (ametller)
  209. Que açò és gerreta d'olives?
  210. Que no passi sant Crispí, no posis les olives al topí
  211. Qui aigua detura, olives mesura
  212. Qui arreplega l'oliva abans del gener, deixa l'oli a l'olivera, i qui la cull passat el gener, cull la d'aquest any i la de l'any que ve
  213. Qui cull l'oliva abans del gener, deixa l'oli a l'oliver
  214. Qui escarra les olives abans del gener, té olives enguany i l'any que ve
  215. Qui esporga l'olivera pel gener, l'esporga per res
  216. Qui guerra vol, no deu portar cimbre d'oliva
  217. Qui l'oliver llaurarà, / el fruit li demanarà; / qui l'afema, el lograrà / i qui el podi, se l'endurà
  218. Qui l'olivera bé cultiva, li prega que faci oliva
  219. Qui mol oliva fermentada, mal oli fa
  220. Qui no poda bé deixa la meitat de l'oli a l'oliver
  221. Qui olives vareja, no es mou de terra
  222. Qui planta un oliver, no se'n veu bé
  223. Qui rega al gener, posa l'oli a l'oliver, el gra al paller, i la palla al paller
  224. Qui replega l'oliva abans del gener deixa l'oli a l'oliver... però el troba l'any que ve
  225. Qui té vinya i olivar, les filles pot ben casar
  226. Quin és el fem millor? L'olivarda i el roldó
  227. Sant Salvador gloriós, / vós que sou d'Esparreguera, / si no es cull oliva al Pla, / que se'n culli a l'Escalera
  228. Sant Silvestre, deixa l'any i vés-te'n. I el sant va dir: deixo la primera flor i el primer fruit (l'oliva i la flor de l'ametller)
  229. Santa Caterina, l'oli és a l'oliva
  230. Santa Magdalena, deu-nos l'ametlla plena, de bessó granat; olives i figues, i bones espigues, de xeixa i de blat
  231. Santa Oliva beneita mata la cuca i deixa l'aceita. Santa Oliva de Montserrat mata la cuca i deixa el blat
  232. Ser com el mussol de l'oliver, que pel rei del món es té
  233. Ses olives i ses dones, a ses altres cases, són més bones
  234. Ses ventades de març primeres, emprenyen ses oliveres
  235. S'hivern, s'oliva caurà, i, qui vol oli, l'haurà d'aixecar
  236. Si a l'agost vas a l'olivar, veus una oliva aquí una enllà, vés-te'n tranquil cap a casa, que d'olives prou n'hi haurà
  237. Si culls les olives pel gener, deixaràs l'oli a l'olivarer
  238. Si el dia de sant Pere vas a l'olivar i veus una oliva aquí i una altra allà, torna-te'n a cas, que olives hi haurà
  239. Si fa vent per santa Creu, collita d'olives hi haurà l'any vinent
  240. Si l'olivera és florida per sant Joan, oli fareu en quantitat gran
  241. Si no vols que et falten les olives, compra't una cabra
  242. Si per Santa Creu fa bon vent, collita d'olives per l'any vinent
  243. Si plou al gener, l'oli és a l'oliver
  244. Si vols mal a ta muller, dona-li llenya de figuera i de noguer, i si la vols bé, dona-la-hi d'alzina o d'oliver
  245. Si vols somniar, menja olives per sopar
  246. Sopes i olives, o gens o a estibes
  247. Sopes, olives i dones, fora de casa són més bones
  248. Sort i olives, o cap o a estibes
  249. Terra d'oliveres, terra d'embusteros
  250. Tramuntana s'enduu tot el que veu: ordi, blat i civada, però no s'enduu res d'olivada
  251. Tres olives en un brot, any de tot
  252. Una oliva a sant Joan, cent a Nadal
  253. Una oliva bé va; dues, ça com lla, i tres, massa n'hi ha
  254. Una oliva és or, dues plata i la tercera mata
  255. Una perdiu a dalt d'un oliver, aigua
  256. Va dir l'olivera al podador: "Pren-me força fusta i et daré oli del bo i millor"

Mira també
  • Matons (1922) - Matons i Colomer, August: "Vocabulari de l'oli i de l'olivera", dins "B.D.C.", gener-desembre de 1922, Barcelona, IEC, p. 101-132.
  • Pérez Ortega (2009) - Pérez Ortega, Manuel Urbano: Refranero gastronómico de la aceituna y el aceite (Ed. Zumaque, Alcalá la Real, Jaén).

5 comentaris:

Galderich ha dit...

Gràcies, ara que ve el temps de les olives anirà bé saber-ne "una mica" més.

vpamies ha dit...

Ja veus que ni fet per encàrrec. :-)

jomateixa ha dit...

Volia imprimir-ho per al meu marit, però... 256!!
ja li faré mirar d'aquí, jeje.
ell és del ram i n'hi ha força interessants.

vpamies ha dit...

Hauré de penjar missatges d'aquells de sostenibilitat que de vegades posen al peu dels correus: Si no et cal, no t'ho imprimeixis! Sempre ho trobaràs aquí! ;-)

Ignasi Revés ha dit...

Fantàstic!