diumenge, 2 de desembre del 2007

Cap

 1. A (o en) cap desbarretat, tothom hi té part
 2. A (o en) cap sense barret (o descobert), tothom hi té dret; a cap desbarretat, tothom hi té part
 3. A (o en) cap sense barret, tothom hi té dret
 4. A cada cap hi ha un món
 5. A cap sense barretina, tothom hi barrina
 6. A cop de mar, cap serè
 7. A la fossa faràs cap amb vestit sense butxaques
 8. A Lleida vas? Cap i cabellera hi deixaràs
 9. A molt vi, poc cap
 10. A qui dóna el que té, abans no s'empassa, pica-li el cap amb una maça
 11. A qui el cap li creix, el seny se li enriqueix
 12. A qui el testament en vida faça, que li esclafen el cap amb una maça
 13. A qui fa donació com en Rabassa, que li piquin el cap amb una maça
 14. A qui llegeix molts llibres, el cap se li torna fum
 15. A tal cap, tal barret
 16. Abelles de juliol, el cap li dol
 17. Advocats, cap a l'infern de cap
 18. Al cap de cabells tothom hi dóna cops de martells
 19. Al cap de l'any tothom parla amb el seu cavall
 20. Al cap de l'any, els mateixos diners
 21. Al cap del ram trobarem el centener
 22. Al cap fred i als peus calor, no t'escoltis cap doctor
 23. Al cap i a l'hort es coneix la dona el que val
 24. Al cap pelat, tothom hi té part
 25. Al cap pelut, tothom hi escup
 26. Al cap, no s'hi fica el que no hi cap
 27. Al capdavall del sac s'hi troben les engrunes
 28. Al mal de cap omple-l'hi el pap
 29. Al peix menut, el cap li put
 30. Al poll de juliol, el cap li dol
 31. Alfarb, el cap del món
 32. Amb les dones de cap verd, qui més hi fa més hi perd
 33. Amb tres menes de gents no vulguis plets: amb qui treu el cap per la finestra de llana, amb qui es vesteix pel cap i amb qui mai parla per boca pròpia
 34. Amoretes de Cap d'Any, per Sant Miquel afany
 35. Aneu amb un coix? Al cap de l'any ho sereu tots dos
 36. Any de naps, pocs maldecaps
 37. Apedaçant s'arriba al Cap d’Any
 38. Aquest cap només barrina
 39. Arc de Sant Martí al capvespre, l'endemà festa
 40. Arc de Sant Martí, al matí fa ploure i al vespre fa aclarir
 41. Blat ajagut alça el cap de l'amo
 42. Bleda vol dir encantada i freda; julivert vol dir cap verd, i marduix vol dir cap fluix
 43. Boig serà el campaner que assenyala pedregades per Cap d'Any
 44. Bon cap per a pom de barana
 45. Bon cap per a pom d'escala
 46. Bon cap per portar perruca
 47. Bon cap, bona tanda
 48. Bon capell, fa bon frare
 49. Bon vi fa mal de cap
 50. Candelera espessa, guarda't sa cabeça
 51. Cap a on el cor camina el cap s'inclina
 52. Cap blanc fa respecte
 53. Cap calent, peus freds, ventre lleuger i cor net
 54. Cap d'Any en dijous porta mals de cor
 55. Cap d'Any en dimarts porta mal de cap
 56. Cap d'Any en diumenge, ven els bous i no sembris
 57. Cap d'Any en divendres porta mal de ventre
 58. Cap d'Any gelat, any de molt blat (o molt pa assegurat)
 59. Cap d'Any serè, tot l'any va bé
 60. Cap d'ase no emblanqueix mai
 61. Cap de bou de Mataró, portes banyes, i jo no
 62. Cap de dona, cap de diable
 63. Cap d'ovella i garres de llop (o de lleó)
 64. Cap dret i cor net
 65. Cap eixelebrat no vol ser reptat
 66. Cap fred, peus calents i cor valent
 67. Cap gros, cervell petit
 68. Cap gros, o molt savi o molt talòs
 69. Cap grossos de Mataró
 70. Cap i cua fan el peix
 71. Cap millor metge que aquests: peus calents i cap fred, ventre lleuger i cos net
 72. Cap pelat, cabellera de soldat
 73. Cap ros, cap pollós
 74. Cap sense cervell, al bordell
 75. Cap sense cervell, no ha menester capell
 76. Cap sense cervell, no vol guia ni consell
 77. Càrrega llarga i mans a la illada, al cap de l'any ni bèstia ni càrrega
 78. Casament en dilluns, al cap de l'any o tres o un
 79. Casament en dimecres, al cap de l'any són tres
 80. Casats de quatre dies, tot són manyagueries; al cap d'un any de matrimoni, arri allí, dimoni
 81. Ceba de Cap d’Any, bon averany
 82. Cel empedrat, cap mullat
 83. Com el bacallà, que té el cap a Escòcia
 84. Comptes de cap, no en surten la meitat
 85. De dormir molt, el cap se'n dol
 86. De la mar i del caparrot, ningú en treu el que vol, sinó el que pot
 87. De qualque cap s'han de fer estelles
 88. De res et serveix la intel•ligència si tens mal de cap
 89. De Sant Andreu a Nadal un mes no hi val; la vella que ho va comptar, per Cap d’Any l'hi va trobar
 90. De tots caps fa rengles
 91. De vegades la llengua talla el cap
 92. De vell enllà, posa-t'ho al cap, no es pot passar
 93. Del cap Cervera, el cap Begur està dotze llegües al sud
 94. Del cap trencat en surt la sang
 95. Del teu cap en faràs osques
 96. Després de Cap d'Any, figues seques per company
 97. Després de romput el cap es posen cervellera
 98. Dilluns arribat, calces velles i acotar el cap
 99. Dona i advocat, papers i maldecap
 100. Dorm amb els peus a llevant i amb el cap a ponent i viuràs llargament (o eternament)
 101. D'un mal cap, mai el bon consell
 102. Eixam de març, amb la mare al cap
 103. El bon mallol al cap de quatre anys ja és vinyol
 104. El bon nap per Sant Jaume treu el cap
 105. El ca amb el cap ho fa i amb la cua ho desfà
 106. El cap blanc i el seny a cercar
 107. El cap de la perdiu és maleït
 108. El cap dret i el cor net
 109. El cap en un lloc i els peus en un altre
 110. El cap és pel caçador (menys el de la perdiu, que és pel dimoni)
 111. El cap fa l'home i la cua fa l'ocell
 112. El cap fred, el ventre net i els peus calents, són els millors elements
 113. El cap governa els membres del cos, no aquest al cap
 114. El cap i els peus fan l'home
 115. El cap li trencaràs, que el cor no podràs
 116. El cap mata la cua
 117. El cap ple de pardalets, allunya els fadrinets
 118. El cap porta l'home, el cap fa córrer les cames, qui cap no té, les cames ha de moure
 119. El cap viu l'hora de l'àpat
 120. El cap, el nas i la boca, fins la mort els cura
 121. El casar no fóra res, si al cap de l'any no fossin tres
 122. El cor net i el cap dret
 123. El dot, cap de taula
 124. El febrer, de cap o de cua l'ha de fer, i, si no, tot sencer
 125. El foc de Cap d’Any no fa cap dany
 126. El mal de cap fins els peus m'abat
 127. El mal de cap no porta enterro
 128. El mal de cap, el menjar el bat
 129. El mal de cap, el ventre ho sap (o per massa prim, o per massa fart)
 130. El mal del cap, prompte mort o curat
 131. El mocador de cap tort, busca xicot
 132. El peix, millor que amb la mà, amb el cap s'ha d'agafar
 133. El pescar vol més cap que mans
 134. El que corromp el cap, fins al moll dels ossos arriba
 135. El que el cap fa, el barret no ho ha de saber
 136. El que fa el cap no ho ha de desfer la cua
 137. El que no es troba al cap es troba al centener
 138. El que no passa en tot l'any, passa en un Cap d’Any
 139. El que tinc al cap, ho tinc al pap
 140. El refredat entra pels peus i puja al cap
 141. El savi sap que no sap, el ximple tot ho té al cap
 142. El sol de març (o maig) estella el cap dels ases
 143. El sol de març dóna cops al cap (o porta mal de cap)
 144. El temps que es viu de més bona gana són les postes de sol i els caps de setmana
 145. El vi clar al cap sol pujar
 146. El vi des que el van trepitjar fuig dels peus i puja al cap
 147. Els al•lots, en alçar el cap alcen els peus
 148. Els braços per treballar, mes el cap per governar
 149. Els humors del març porten mals de cap
 150. Els maldecaps acurcen la vida
 151. Els pobres alcen el cap, quan mengen pimentó torrat
 152. Els que es casen en dilluns, al cap de l'any difunts
 153. En cap buit, molt orgull i poc suc (o discurs)
 154. En el cap de tot villà, mai en ell raó cabrà
 155. En el cap ho té la cabra
 156. En faltar el cap, tot va desbaratat
 157. En lloc de donar-li un cap de corda, li dóna un cop de corda al cap
 158. En Pau, en Pere i en Berenguera, tres caps de casa eren
 159. En tenir el cap batut, no hi val cervellera
 160. En tot cap hi ha dolor
 161. Es cap és de s'homo
 162. Estrena de Cap d’Any sac ple, budell gran
 163. Ferida al cap, o mort o curat
 164. Fill de gat, se li assembla dels peus al cap
 165. Foc al bosc? Treu-t'ho del cap
 166. Gelada de Cap d’Any, pa per a tot l'any
 167. Grata's el cap i pruen-li els talons
 168. He florit, he granat i ara acot es cap com es blat
 169. Home tort o seguit, al cap i a la fi marit
 170. Hoste i peix menut, al cap de tres dies put
 171. Jugador de cartes i bevedor d'aiguardent, sempre du el cap calent
 172. La figuera, el peu a l'aigua i el cap al sol
 173. La missa de Cap d’Any val per tot l'any
 174. La que no fila en tot l'any, fila el dia de Cap d’Any
 175. La tramuntana el cap enravana
 176. La vanitat és filla de l'egoisme i de la persona sense cap
 177. L'any de traspàs les fulles de l'olivera es giren cap per avall
 178. L'any passat em va esgarrapar el gat i aquest any se m'ha inflat el cap
 179. L'arròs fa el cap gros
 180. Les dones només es veuen menjar dues vegades a l'any: per Nadal i per Cap d’Any
 181. Les quimeres se'n pugen al cap; no maten, però atropellen
 182. Les vaques del rei al cap de cent anys pareixen
 183. Llegir molt encaparra massa
 184. Llit de vell, capçal de llit
 185. Lluna creixent per Cap d’Any, blat abundant
 186. Lo que no és a un cap és a l'altre
 187. Mal de cap i son, malaltia d'aprenent (o de belitre)
 188. Mal de cap, son i gana, la malaltia d'en Pavana
 189. Mal és que s'ho hagi posat al cap
 190. Maldecaps amb pa, fan de bon passar
 191. Maldecaps, cap; criatures, poques
 192. Marit i molla, el cap dintre l'olla; marit i muller, dintre d'un sunyer
 193. Massa vi s'emporta el cap
 194. Massamagrell, molt de cap, però poc cervell
 195. Menjar raïms per Cap d’Any, porta diners per tot l'any
 196. Mocador cap tort, busca xicot
 197. Molt dormir el cap fa entorpir
 198. Moltes mosques al sol i molts mosquits al capvespre, pluja esperen
 199. Molts caps i pocs barrets
 200. Molts de tocs pels pits i el dimoni pel cap dels dits
 201. Molts escarmenten en el cap dels altres
 202. Monja (o frare) de Sant Agustí, dos caps en un coixí
 203. Mossa de cap dessimbolt, mai esperi bona sort
 204. Nadal passat, Cap d’Any aviat
 205. Ni aire fresc estant suat, ni posar-se en carrer que no treu cap
 206. Ni cordar-se amb tiretes sense cap, ni gos famolenc, ni porc molt fart
 207. Ni taula sense pa, ni tropa sense capità
 208. Ningú diga el que sap, que li pot caure el cap
 209. No et clavis (o fiquis) en camisa d'onze vares ni carrer que no treu cap
 210. No et facis embenar el cap abans d'haver-te'l trencat
 211. No hi ha gat que no es retiri de la cua o del cap
 212. No portis a Núria la noia, no fos cas que fiqués el cap a l'olla
 213. No se sap si és gros lo nap fins que ha tret lo cap
 214. No siguis fornera, si tens el cap de cera
 215. Noranta-nou xais i un pastor fan cent caps
 216. Nuvolada negra, cap a terra
 217. On hi entra el cap, hi entra el cos
 218. On hi ha cap la cua calla
 219. On no hi ha cap, no hi cal barret (o «sombrero»)
 220. On no hi ha cap, no hi cal cervell
 221. On no hi ha cap, tot són cues
 222. On no hi ha un bon cap, hi ha un bon centener
 223. On va el cap va la cua
 224. On vas, mal? On hi ha capçal
 225. Orde llarga i cap revògit
 226. Pa torrat, pa torrat, que Cap d’Any és arribat
 227. Pedrada en cap d'altri no dol
 228. Pel cap del fil aclarirem la troca
 229. Pel cap del fil es troba el centener
 230. Pel cap o pel taló s'ha de trencar el sabató
 231. Pel cap ple de pardals, els promesos passen alts
 232. Pel març, el fus va cap per avall
 233. Pel març, mal de peus i mal de cap
 234. Pel març, treu el cap el llangardaix, i per l'abril acaba de sortir
 235. Pels caps de girall es perden les juntes
 236. Per a qui ha de pujar una costa val més ser al cap que al peu
 237. Per al darrer mal de cap, el metge no hi val
 238. Per Cap d'Any i cap de mes, aneu-vos-en de casa, que no us hi vull més
 239. Per Cap d'Any i cap de mes, deixaré la casa, que no em convé més
 240. Per Cap d'Any, cada u resa pel seu sant
 241. Per Cap d'Any, el dia s'allarga un pam
 242. Per Cap d'Any, els tísics fan el dany
 243. Per Cap d'Any, s'enceten les figues seques
 244. Per Cap d'Any, s'estira el dia, però no s'estira el guany
 245. Per la Candelera, al cap de cinc mesos a l'era
 246. Per la Mare de Déu de març, a migdia posa el cap al jaç
 247. Per Nadal i per Cap d’Any, cada u amb el seu company
 248. Per Nadal, posarem el porc en sal, la gallina a la pastera, lo pollí al cap del pi
 249. Per on passa el cap, passa el cos
 250. Per Sant Antoni abat, mitja hora per cap
 251. Per Sant Bernat, tapa't el cap
 252. Per Sant Lluc, la castanya salta del palluc, i al cap de nou dies, a la fira la duc
 253. Per Sant Martí tasta el teu vi, i per Cap d’Any ja et farà dany
 254. Per Sant Maties, març al cap de cinc dies, però si és any de traspàs, al cap de sis el trobaràs
 255. Per Sant Pere posa el cap sota l'olivera
 256. Per Sant Sebastià s'allarga el dia, una hora per cada cap
 257. Per Sant Tomàs, si n'hi ha en tindràs i si no, pel cap del mas
 258. Per Santa Llúcia un salt de puça, per Nadal un salt de gall, per Cap d’Any un pas de bou, Per Reis mitja hora creix
 259. Perquè un gos mossega no se li ha de tallar el cap
 260. Petit cabal, grossa ventura
 261. Petit cabal, poca ventura
 262. Pluja de Cap d’Any, du mal averany
 263. Pluja de Cap d’Any, mal any
 264. Poca pèrdua i xiquet guany, tot es troba al cap de l'any
 265. Poll de juliol, el cap o el cul sempre els dol
 266. Portar una castanya a la butxaca, cura el mal de cap i les morenes
 267. Posa-t'ho al cap, i sortiràs amb la teva
 268. Quan el cap de Salou porta mantell, no et fiïs d'ell
 269. Quan el cap es pela i treu pèl la seda, senyal de vellesa
 270. Quan el cap fa mal, tot fa mal
 271. Quan el cap fa mal, tots els membres dolen
 272. Quan el deixeble està preparat, el mestre treu el cap
 273. Quan el sol es colga amb sac, pluja al cap
 274. Quan ha de ploure, totes les mosques es posen cap per avall
 275. Quan li parlen de filar, el cap li roda
 276. Quan tenen el cap romput, es posen cervellera
 277. Que ningú digui el que sap, perquè li pot caure el cap
 278. Qui ... massa, té el cap de carbassa
 279. Qui amb joves gasta massa, té el cap de carbassa
 280. Qui balla (o canta) sense so, no té el cap bo
 281. Qui balla i qui canta massa, té el cap de carbassa
 282. Qui barata, el cap se grata
 283. Qui bé beu bé alluca, qui té bon cap bé suca, qui té bons peus bé truca, i el bon vi mata la cuca
 284. Qui beu massa, té el cap de carbassa
 285. Qui canta (o balla) sense to, no té el cap bo
 286. Qui canta el seu mal espanta ... i fa mal de cap als altres
 287. Qui deixa casa cerca mals de cap
 288. Qui diu que ja sap massa, té el cap de carbassa
 289. Qui diu que ja sap prou, té el cap més gros que un bou
 290. Qui diumenge no va mudat, o és molt pobre o té mal de cap
 291. Qui en vestits (o joies) gasta massa, té el cap de carbassa
 292. Qui en vida fa donació es bat el cap amb un bastó (o tió)
 293. Qui es banya massa, té el cap de carbassa
 294. Qui és fill (o parent) d'un gat, el retira de la cua o del cap
 295. Qui es mescla en baralles d'altri en surt amb el cap romput
 296. Qui fa un cove fa un cistell, i al cap de l'any cisteller vell
 297. Qui jeu de cap a sol ixent, s'emmalalteix
 298. Qui menja cervell de porc, al cap de l'any és viu o és mort
 299. Qui menja el gall del senyor al cap de cent anys vomita les plomes
 300. Qui menja les cols del rei al cap de cent anys les paga
 301. Qui molt abraça, té cap de carbassa
 302. Qui molt presum, té al cap molt fum
 303. Qui molt riu, té el cap poc viu
 304. Qui no passa el Nadal, no arriba a Cap d'Any
 305. Qui no té bon cap, al presidi fa cap
 306. Qui no té cap, necessita braços
 307. Qui no té cap, no té res
 308. Qui no té cap, que tingui cames
 309. Qui no té farina (o pa) al sac, ha de tenir seny al cap
 310. Qui no té feina el cap pentina
 311. Qui no té maldecaps se'n cerca
 312. Qui no té sinó un cabeç, malalt lo dissabte és
 313. Qui no treballa de cap, ha de treballar d'esquena
 314. Qui no treballa en tot l'any, treballa el dia de Cap d'Any
 315. Qui no visita el camp per Cap d’Any té mal any
 316. Qui no vulgui ser picat que no posi el cap al vesper
 317. Qui paga lo que deu, fa cabal per son hereu
 318. Qui pensa malament, el cap li caigui
 319. Qui per altra es descompassa, es bat el cap amb una maça
 320. Qui per Nadal compta amb son porc, al cap de l'any molts n'haurà mort
 321. Qui pren un coix per company, coixeja al cap d'un any
 322. Qui renta el cap de l'ase (o del ruc, o del «burro»), perd lleixiu, temps i sabó
 323. Qui riu massa, té el cap de carbassa
 324. Qui s'alaba massa, té el cap de carbassa
 325. Qui sembra blat per Sant Serafí, li naix cap per avall
 326. Qui sopa massa, té el cap de carbassa
 327. Qui tant mira, al cap de l'any no s'hi veu
 328. Qui tant tira (o tiba), fa dos caps
 329. Qui té dos amors perd el cap, qui té dues cases perd el cor
 330. Qui té el cap de cera, que no es posi al sol
 331. Qui té el cap de vidre, que no jugui a pedrades
 332. Qui té el cap vola que vola, no pot fer de serviola
 333. Qui té mal de cap que s'unti el cul d'oli
 334. Qui té maldecaps que se'ls empassi
 335. Qui té mals de cap, que en begui del ranci
 336. Qui té tres forats a la testa (o si tens dos ulls a la testa), ja pots treure el cap per la finestra
 337. Qui té un cap i sis barrets, no tindrà fred
 338. Qui treu el cap d'un lloc brut, sempre put
 339. Qui va amb ovelles, al cap de l'any és com elles
 340. Qui va amb un coix, al cap de l'any són dos (o és coix i mig)
 341. Qui viu massa, té el cap de carbassa
 342. Qui vol maldecaps que es compri un ase
 343. Qui vol ser ric a cap d'un any, lo pengen per Sant Joan
 344. Qui vol ser ric massa aviat, al cap de l'any és penjat
 345. Roquerols per les roqueres, al cap de vuit dies orenetes
 346. Sant Bernat cura de febres i de mal de cap
 347. Sant Pau serè, tothom sabrà que fer; Sant Pau tapat, ningú sabrà on té el cap
 348. Sant Silvestre no pot estre sinó una vegada a l'any: la vigília de Cap d'Any
 349. Segons cacis el dia de Cap d’Any, caçaràs la resta de l'any
 350. Segons el cap, el barret
 351. Segueix la línia recta que podràs sempre aixecar el cap
 352. Si el dimarts es pon amb capell, tindràs mala memòria d'ell
 353. Si el sol es pon en sec, pluja pel cap
 354. Si en Bernat té mal de cap, ell mateix se l'ha buscat
 355. Si et cases per Cap d’Any, lluna de mel fins a Sant Miquel
 356. Si et fa mal el cap, unta't el cul d'oli
 357. Si ets cast per Cap d'Any, per quaresma no tindràs afany
 358. Si files per Cap d'Any, filaràs tot l'any
 359. Si ho tens al cap, posa-t'ho als peus
 360. Si l'enveja fos tinya, molts caps haurien de menester capell
 361. Si molts caps reclama el manicomi, més cors els crida l'hospital
 362. Si no hi ha cap, no hi ha res
 363. Si no vols passar un mal any, no et casis per Cap d'Any
 364. Si plou per Cap d'Any, s'esguerra tot l'any
 365. Si són amoïnadores o es posen cap avall, assenyalen pluja
 366. Si teniu el cap fred i els peus calents, no estareu mai malalts
 367. Si tens bon cap faràs fortuna
 368. Si treballes per Cap d’Any, hauràs de treballar tot l'any
 369. Si vols estar malalt, abans d'anar a dormir renta't el cap
 370. Si vols que ton fill creixi aviat, renta-li els peus i xolla-li el cap
 371. Si vols ser amic del gat, grata-li (o fes-li pessigolles a) el cap
 372. Si vols ser Papa (o Pare Sant), fica-t'ho (o posa-t'ho) al cap (o a la testa)
 373. Tant es caça amb el cap com amb els peus
 374. Tant put un all com cent cabeces
 375. Tants caps, tants barrets
 376. Tenint el cap, bé trobarem el centener
 377. Tenir rodaments de cap
 378. Tens calor? ... Tira't de cap al llavador
 379. Tocant-li un punt que no sap, l'ignorant ensenya el cap
 380. Tots els caps tenen cabells, mes no tots tenen cervell
 381. Treball de cap, ho paga l'estómac
 382. Tres mals no són planguts: fluix de ventre, cadarn i mal de cap
 383. Tretze a taula, mala sort. Al cap de l'any un de mort
 384. Trons per Cap d'Any porten mal any
 385. Trons per la Candelera, mal de cap i mal d'orella
 386. Un bon cap no hauria de morir mai
 387. Un cap neci, és caixa de correus; tot ho rep, res es queda i ho envia a tot arreu
 388. Un mentider ha de tenir bon cap
 389. Va el porc amb el cap baix, avergonyit que diguin que sa mare era una bacona
 390. Val més bossa buida que cap buit
 391. Val més ser cap d'arengada que cua de lluç
 392. Val més ser cap d'arengada que cua de pagell
 393. Val més ser cap de gat (o de rat) que cua de lleó
 394. Val més ser cap de llissa que cua de pagell
 395. Val més ser cap de lluç que cua d'estruç (o d'avestruç)
 396. Val més ser cap de sardina que cua d'anfós
 397. Val més ser cap de sardina que cua de pagell
 398. Val més un bon cap que una bona casa (o ciutat, o heretat)
 399. Voleu caps eriçoners? Que en vinguin de casta


Mira també

- Pròleg a «En cap cap cap» i mostra de les 50 primeres entrades

1 comentari:

Anònim ha dit...

HOSPITAL DE L'AIGUA CLAR

Hola,

Estàs disposat a salvar vides o vols vendre el teu ronyó per diners a causa de problemes financers?

Jo sóc el Dr Bansal el metge representant de "Clear Water Hospital", el nostre hospital necessita actualment pocs donants renals, homes o dones que són molt greus de vendre un dels seus òrgans renals a canvi d'un bon pagament de $ 530,000.

El nostre hospital està ubicat en set països (Estats Units d'Amèrica, Austràlia, Nigèria, Índia, Kuwait, Emirats Àrabs Units, Congo)

Si està interessat a donar el vostre ronyó de la manera més segura, escriviu al nostre correu electrònic
(Nationalkidneyfoundation156@gmail.com) o missatge per a consultes sobre whatsapp (+19086661264).
 
NOTA: els donants han de ser clínicament sans, no fumadors o addictes a l'alcohol, amb grup sanguini, A +, B + o O + i majors de 18 anys. Aquest és un tracte molt seriós, i es tracta de salvar vides que ens arriben tota seriositat, ja que no som nens ... Es tractaran fraus.