dimecres, 15 de març de 2017

Diable (o dimoni)


 1. ... I el dimoni, que estossegui! 
 2. A Anglès, el dimoni hi és; a la Cellera, el dimoni hi era 
 3. A Arbúcies són gent d'astúcies, a Breda tenen mala art, a Sant Celoni dimonis, i a Hostalric són cremats 
 4. A Artà, el dimoni no s'hi pogué estar 
 5. A Caimari, fins al dimoni van fer pssar el rosari 
 6. A Cincclaus, cinc cases i cinc dimonis 
 7. A Consell, el dimoni hi va trobar remei 
 8. A Déu no sia retret i al diable pastanaga 
 9. A enganyar el diable, que té cara de porc! 
 10. A Horta, el dimoni se'ls emporta 
 11. A la bossa de l'avar, el diable hi fa forat 
 12. A la caixa de l'avar, el diable hi fa son joc 
 13. A la casa on no hi ha pa, ni el dimoni no hi pot estar 
 14. A la creu del matrimoni, la sogra hi fa de dimoni 
 15. A la dona ballar (o dansar) i al ruc bramar, el dimoni (o diable) els ho degué ensenyar 
 16. A la vellesa el diable (o dimoni) es féu barber (o frare, o sabater) 
 17. A la vellesa el diable es va casar 
 18. A la vellesa el diable s'embolica 
 19. A la vellesa, el diable l'enreda 
 20. A l'Anglada són dimonis, a la Coma bona gent, a Samalús la coca seca i a Oriola el pa calent 
 21. A l'arca de l'avar, el diable s'hi amaga 
 22. A l'arca de l'avar, hi jau el diable 
 23. A les criatures de plorar, a les dones de xafardejar i als ases de bramar, el diable els ho degué ensenyar 
 24. A les dotze de la nit, corre el diable (o dimoni) per sota el llit 
 25. A l'home, li basta ser una mica menos lleig (o pelut) que el diable 
 26. A Manacor, el diable s'hi va fer por 
 27. A Nadal, un pas de gall; a Sant Antoni, un pas de dimoni; a Sant Sebastià, bèstia serà 
 28. A on dimonis...? 
 29. A on no hi ha, el dimoni hi balla 
 30. A Petra, el dimoni s'hi va perdre 
 31. A porta tancada el diable (o dimoni) se'n torna 
 32. A qui busca el dels altres, el diable li pren el seu 
 33. A qui Déu no dóna fills, el dimoni (o el diable) dóna nebots 
 34. A qui en sa casa és un dimoni, quan se'n va pareix un sant 
 35. A qui es burla, el diable (o dimoni) li furga 
 36. A qui es pixa pel camí, el dimoni li és padrí 
 37. A qui furta el dels altres, el diable li pren el seu 
 38. A qui no te feina, el dimoni li'n dona o li'n mana 
 39. A qui no té fills, el dimoni li dóna nebots 
 40. A robar al diable, que no té part amb Déu 
 41. A Sant Antoni, un pas de dimoni 
 42. A Sant Celoni són de la pell del dimoni 
 43. A Sant Marçal, tres pagesos i quatre menestrals, set dimonis infernals 
 44. A Sant Pere va el diable amb un tió radere 
 45. A Sarrià, capadiables 
 46. A Sarrià, el diable van capar 
 47. Adéu, dimecres de cendra, que el diable se t'endugui; per quatre dies de gras, set setmanes de dejuni 
 48. Advocat del diable (o del dimoni) 
 49. Ai dimoni xic, a on vas? ─A cavall d'en Jaumàs... fins a Llinàs! 
 50. Al diable mateix el va fer Déu 
 51. Al dimoni i a la dona mai els falta faena 
 52. Al galà i a la dama, el dimoni li fa festa i l'ocasió la resta 
 53. Al rei se'l serveix dret, a Déu agenollat i al diable ajassat 
 54. Algun diable s'ha trencat el coll 
 55. Alguna vegada té de trencar el diable les sabates 
 56. Allà on hi ha una creu, no hi ha el dimoni 
 57. Allí on hi ha pèl hi ha alegria i el diable a sota 
 58. Allí on hi ha pèl hi ha el diable 
 59. Allioli, menjar del dimoni 
 60. Allioli, pa torrat i aiguardent i figues seques fan ballar endimoniat 
 61. Allò que Déu guarda, el diable (o dimoni) no ho toca 
 62. Allò que és mal guanyat, el diable s'ho emporta 
 63. Als infants els protegeix el dimoni, perquè se'ls vol endur grans 
 64. Amb creu d'argent, el diable s'espavent 
 65. Amb dues dones la casa és un infern i si n'hi ha tres, el diable hi és 
 66. Amb els diners a les mans, els dimonis es fan sants 
 67. Amb tot i vol tenir parer el dimoni 
 68. An es costat de s'arc de Sant Martí, sempre surt s'arc del dimoni 
 69. Anar amb un diable (o dimoni) a cada orella 
 70. Anar com cent mil dimonis 
 71. Anar com l'ànima que s'enlleva el dimoni 
 72. Anar el diable per casa 
 73. Anar el diable prop [d’algú] 
 74. Anar els dimonis solts 
 75. Anar-li el diable prop 
 76. Anar-se'n al diable (o al dimoni) 
 77. Aneu amb nom de Déu, que el dimoni ja us coneix 
 78. Antoni la capseta del dimoni 
 79. Aparta’t, ànima, que el dimoni baixa 
 80. Arc del dimoni 
 81. Armes de foc, deixa-les, que el dimoni sol carregar-les 
 82. Ballar-hi el diable 
 83. Ballar-hi el dimoni pel mig 
 84. Barcelona, ciutat del diable 
 85. Beat d'església, diable de casa 
 86. Béns de campana, Déu els dóna i el diable els escampa 
 87. Béns de molts, guanys del diable 
 88. Bo està el diable per a fer creus! 
 89. Boca tancada, Déu no l'ou i el diable no l'entén 
 90. Borni, mig dimoni 
 91. Bròquil sense oli no val ni un dimoni 
 92. Brou rescalfat, pel dimoni 
 93. Bruixa del dimoni! 
 94. Caçador que topa un borni, cacera del dimoni 
 95. Cada matrimoni té el seu dimoni 
 96. Cada vegada que el diable fa un pet, engega un sastre i l'encasta a la paret 
 97. Cadascú a casa seva, per al diable la feina 
 98. Cagar-se en els dimonis de l'infern 
 99. Cal donar al diable el que sia seu 
 100. Caldo rescalfat, pel dimoni 
 101. Cansat de pecar el dimoni es va fer ermità 
 102. Cansat el diable de fer mal, va fer-se ermità 
 103. Cap de dona, cap de diable 
 104. Casa sense pa, ni el dimoni hi pot habitar 
 105. Casament de dos joves, casament de Déu; casament d'un jove i un vell, casament del dimoni; casament de dos vells, casament de merda 
 106. Casament entre joves, casament de Déu; casament entre joves i vells, casament de res; casament entre vells, casaments del diable 
 107. Casament i mort fan trescar el diable 
 108. Casats de quatre dies, tot són manyagueries; al cap d'un any de matrimoni, arri allí, dimoni 
 109. Clergue negligent, vaixell de diables 
 110. Cols sense oli, que se les mengi el dimoni 
 111. Com més a prop de la creu, més a prop del dimoni 
 112. Com més a prop de missa, més a prop del diable 
 113. Com un diable (o dimoni) 
 114. Com un dimoni escuat, corre el que li prens el plat; mes no troba res a dir si et veu prendre el del veí 
 115. Companyia de tres del diable és 
 116. Comptar-li els pels al dimoni 
 117. Convé estar bé amb tothom, ni que sia amb el mateix dimoni 
 118. Convits i balls i dimonis destrueixen molts matrimonis 
 119. Córrer com un diable (o dimoni) 
 120. Cremar més que un dimoni 
 121. Cremar un ciri a Déu i un altre al dimoni 
 122. Cremar un ciri a sant Miquel i un altre al diable 
 123. Creu al pit, però dimoni en fets 
 124. Criada de criada, criada del diable 
 125. Darrera de la Seu, s'hi amaga el diable 
 126. Darrere la creu hi ha el diable (o dimoni) 
 127. De Catí, el dimoni en va fugir 
 128. De dimonis 
 129. De dones, no n'hi ha cap de bona; una que n'hi havia, ni el diable la va voler de tan dolenta 
 130. De franc, que hi treballi el diable (o dimoni), que té bones urpes 
 131. De Granera, el diable n'era 
 132. De jove ermità, vell diable 
 133. De jove, fins el diable era guapo 
 134. De la cintura cap a dalt, tots sants; de la cintura cap a vall, tots dimonis 
 135. De la pell del diable 
 136. De les lleis de l'honor, el diable n'és l'autor 
 137. De mal just ve l'anyell que el diable (o dimoni) s'emporta la pell 
 138. De mil dimonis 
 139. De pare sant, el fill diable 
 140. De porta tancada el diable se'n torna 
 141. De tant que volia el diable el seu fill, li va treure un ull 
 142. De Tendrui, lo dimoni en fui 
 143. De terra dolenta, el dimoni en caga 
 144. De tots los dimonis 
 145. De trenta mil dimonis 
 146. De vegades corre més el diable que la pedra 
 147. De vianda cara, el diable en caga 
 148. Del diable (o de tots els diables, o de mil diables) 
 149. Del dimoni és lligat qui profana lloc sagrat 
 150. Del mateix fust són sant Miquel i el diable 
 151. Dels pecats de la ignorància, el diable en té ganància 
 152. Dels que parlen oint missa, els dimonis fan gran rissa 
 153. Desfer i desfer, feina de dimoni é 
 154. Déu en la boca i el diable en el cor 
 155. Déu ens guard de testimoni, que, tan falsos com verdaders, tots són dimonis 
 156. Déu no m'ho tingui en retret, ni el diable en vanaglòria 
 157. Déu nos guard d'anar al diable 
 158. Déu nos guardi del dimoni i d'en Ramis de Sant Celoni 
 159. Déu pot més que tots els diables 
 160. Déu va fer el bes i el dimoni el demés 
 161. Déu va inventar les balances i el dimoni la romana 
 162. Déu va treure al diable el poder, però no el saber 
 163. Digues tu un mal una vegada i el diable ho repetirà una milenada 
 164. Digues-l'hi tu una vegada i el diable l'hi dirà cent 
 165. Dimecres de cendra, que el diable et prenga 
 166. Dimoni (o diable) és! dimoni boiet 
 167. Dimoni dels collons! 
 168. Dimoni! 
 169. Dimonis són cartes i les dones diables 
 170. Diner que se n'ha anat i no ha tornat el diable se l'ha emportat 
 171. Diners i diables són temptadors 
 172. Diners que el dimoni porta, el dimoni se'ls emporta 
 173. Dir quatre fàstics al diable (o dimoni) 
 174. Discreció sense condició, dar-la al dimoni 
 175. Diuen al dimoni: "El poble no té pa". I ell respon: "Que mengen pastissos" 
 176. Dolent com el dimoni 
 177. Dona de bé amb el diable tracta 
 178. Dona dolenta, del diable és parenta 
 179. Dóna el diable la porta que qualsevol clau l'obre 
 180. Dona i cabra, pel diable si és magra 
 181. Dona peluda el diable ajuda D
 182. ona que fila en diumenge, el dimoni la penja 
 183. Dona sossa i tomàquet sense sal pel diable no val 
 184. Donar a qui té més és donar al dimoni 
 185. Donar al diable el que és seu 
 186. Donar al qui té més és fer caritat al diable 
 187. Donar al qui té prou és (com) fer almoina al diable 
 188. Donar esca al dimoni 
 189. Donar greix al dimoni 
 190. Donar l'ànima al diable 
 191. Donar què fer al diable 
 192. Donar-se a tots los dimonis 
 193. Donar-se al diable (o a tots els diables) 
 194. Donar-se al dimoni (al diable) 
 195. Donzella que arriba als trenta, tres vegades al dia el diable la tempta 
 196. Drap dolent, dona'l al diable 
 197. Dues dones en un hostal, o dos diables, tant se val 
 198. Dues dones en una cosa són un infern; quan n'hi ha tres el diable hi és 
 199. Dues filles i una mare, tres dimonis per a un pare 
 200. Dur el rosari al coll i el dimoni al cos 
 201. Dur els dimonis al cos 
 202. Dur un dimoni a cada cabell 
 203. Eixe sap el dimoni à on dorm 
 204. El ben guanyat, el diable s'ho emporta, i el mal guanyat, a l'amo i tot 
 205. El borratxo és la joguina del dimoni 
 206. El cap és pel caçador, menys el de la perdiu que és pel dimoni 
 207. El cos sant i l'ànima del diable 
 208. El diable (o el dimoni) quan va esser vell es féu ferrer... per no anar pels alts (dalt els pals) 
 209. El diable (o el dimoni) quan va ser vell (o quan no va tenir res que fer), es va fer ferrer 
 210. El diable a estones fa bones coses 
 211. El diable adorm amb poques palles 
 212. El diable (o dimoni) ajuda els seus 
 213. El diable algunes vegades diu veritat 
 214. El diable als quinze anys era guapo 
 215. El diable corre més de nit que de dia 
 216. El diable d'Albanyà i el Sant Crist de Fontfreda són germans 
 217. El diable de vell passava el rosari 
 218. El diable dorm amb poques palles 
 219. El diable em va donar a vós perquè ens perdéssim tots dos 
 220. El diable en el cos i el rosari en la mà 
 221. El diable en qualsevol lloc fa el llit 
 222. El diable en sap més per vell que per diable 
 223. El diable ensenya a robar, però no a amagar 
 224. El diable (o dimoni) era la mona de Déu 
 225. El diable era vell quan era jove 
 226. El diable és el millor amic de l'home ric 
 227. El diable és pelut, com les dones 
 228. El diable es va empescar el diner per omplir l'infern d'ànimes 
 229. El diable fa l'obra i ell mateix la descobre 
 230. El diable hi balla de capoll 
 231. El diable i les dones sempre en tenen una per fer 
 232. El diable i les dones tot ho porten al revés 
 233. El diable mai es cansa d'espatllar sabates 
 234. El diable no acabarà el que no acaben les dones 
 235. El diable (o dimoni) (mai) no dorm 
 236. El diable no és porc i gruny 
 237. El diable (o dimoni) no és tan lleig com el pinten 
 238. El diable no menja fruita de la seva, sinó de la dels altres 
 239. El diable no m'ha donat dona, però m'ha donat sogra 
 240. El diable no té pa i arma ca 
 241. El diable no va ésser mariner, perquè no sap encomanar-se a Déu 
 242. El diable només té una feina: fer mal 
 243. El diable només tempta el qui es vol deixar temptar 
 244. El diable obra en tot mal afer 
 245. El diable obri la porta i el vici la manté oberta 
 246. El diable (o dimoni) paga malament a qui el serveix bé 
 247. El diable part tindrà en qui no creu en Déu i a missa va 
 248. El diable pesca amb fil d'or 
 249. El diable promet guardar un secret i de seguida el descobreix 
 250. El diable (o dimoni) quan dorm encara té un ull obert 
 251. El diable quan va ésser vell es va fer sabater 
 252. El diable que ho desempesqui 
 253. El diable s'acosta als qui estan sols 
 254. El diable s'amaga sota el pèl 
 255. El diable sap donar bon dinar i mal sopar 
 256. El diable sap molt, perquè és vell 
 257. El diable s'atansa als qui estan sols 
 258. El diable se n'emporta els diners que no tenen creu 
 259. El diable se n'emporta els majorals que no deixen menjar els viatgers 
 260. El diable sempre està darrera la porta 
 261. El diable se'n riu, quan el pobre dóna al ric 
 262. El diable si és tan astut no és pas perquè és diable, sinó perquè és molt vell 
 263. El diable són bolles! 
 264. El diable són les dones 
 265. El diable tanca les portes i Déu les obre 
 266. El diable tapa i el temps destapa 
 267. El diable té cara de conill 
 268. El diable té part en tot el que hi ha carn 
 269. El diable té saber, però no té poder 
 270. El diable té una capa que fa veure que tapa, i destapa 
 271. El diable té una manta i un tabal; la manta per tapar la vergonya i el tabal per divulgar-la un cop comesa 
 272. El diable va per casa 
 273. El diable va perdre les gales, però no les ales 
 274. El diable, cansat de carn, es va fer frare 
 275. El diable, pare dels gats 
 276. El diable, quan és vell, és fa ermità 
 277. El diable, quan és vell, sap més per experiència que per consell 
 278. El diable, quan no té què fer, s'entreté jugant amb el seu rabo 
 279. El diable, quan va ser vell, es va fer ferrer 
 280. El dijous és el diumenge del dimoni 
 281. El dimoni carrega de tu! 
 282. El dimoni ets! 
 283. El dimoni fa el llit per agafar-hi l'inadvertit 
 284. El dimoni fa olles, però no les cobertores 
 285. El dimoni ho garbella, el dimoni ho pasta i el dimoni ho porta a vendre a la plaça 
 286. El dimoni i la muller sempre tenen que fer 
 287. El dimoni li fa llum! 
 288. El dimoni no és tan lleig com el pinten 
 289. El dimoni no fa sinó una feina i encara mal feta 
 290. El dimoni no té sogra i sempre en troba 
 291. El dimoni només li guanya de banyes 
 292. El dimoni pertot arreu es fica 
 293. El dimoni quan caga, caga bledes 
 294. El dimoni que ho entengui 
 295. El dimoni sap més per vell que per dimoni 
 296. El dimoni sempre ajuda els seus 
 297. El dimoni se'n pensa moltes 
 298. El dimoni s'ha fet frare 
 299. El dimoni són cartes i les dones diables 
 300. El dimoni són les puces, un animalet tan menut, que es giten amb les fadrines i jo, fadrí, no puc 
 301. El dimoni té cara de porc 
 302. El dimoni té el saber però no el poder 
 303. El dimoni té una manta i un tabal 
 304. El dimoni tot l'any espigola i els darrers dies fa les segades 
 305. El dimoni va pel mig 
 306. El dimoni va voler fer una cosa roín amb sucre i ametla i no va poder 
 307. El dimoni, a vegades, mos fa sa traveta 
 308. El diner és cagat pel diable 
 309. El diner és obra del diable i, com ell, es vesteix com li convé, de pagès o de cavaller 
 310. El diner que se n'ha anat i no ha tornat, el diable se l'ha emportat 
 311. El disset és sant Antoni i el vint és sant Sebastià; qui bones obres farà no tindrà por del dimoni 
 312. El diumenge el dimoni es revenja 
 313. El donat, el dimoni s'ho ha emportat 
 314. El fals testimoni, el paga el dimoni 
 315. El galant i la dama, el diable els inflama 
 316. El mal guanyat pel diable i el ben guanyat per l'amo, i hom sempre resta sense res 
 317. El mal guanyat, el diable s'ho emporta 
 318. El matrimoni és pitjor que el dimoni 
 319. El matrimoni, cosa del dimoni 
 320. El metge té tres coses: d'àngel, quan se l'ha de menester; d'home, quan se'l va a cercar, i de dimoni, quan cobra 
 321. El pecar és d'home; perseverar, de dimoni 
 322. El pitjor diable és el qui resa 
 323. El que cau a terra és del diable 
 324. El que Déu guarda, el diable no ho toca 
 325. El que encén un ciri al diable i un altre a sant Miquel, es queda en pèl 
 326. El que és mal guanyat el diable (o dimoni) s'ho emporta 
 327. El que fa de fals testimoni ofici fa de dimoni 
 328. El que la dona no fa, el diable ho farà 
 329. El que no farà un frare, no ho farà el diable 
 330. El que no fuma ni beu vi, el diable pren altre camí 
 331. El que no li agraden les dones, les cartes ni el vi, el diable el tempta per un altre camí 
 332. El que no té por al dilluns, no li té por al dimoni 
 333. El que pot amb el dilluns, pot amb el dimoni 
 334. El qui escarneix, el diable el segueix 
 335. El qui està sol, el diable el tempta 
 336. El qui no beu, ni fuma, ni fot, el dimoni se li emporta tot 
 337. El qui no dóna i pren, el diable el duu a l'infern 
 338. El qui no fuma ni beu ni estira l'orella al gat el diable se l'emporta per un altre costat 
 339. El qui no fuma ni beu vi, el dimoni se l'emporta per un altre camí 
 340. El qui no li agraden les cartes i el vi, el dimoni el tempta per un altre camí 
 341. El qui pren i no dóna, el diable se l'emporta 
 342. El qui treballa en diumenge, el dimoni el penja 
 343. El qui veu el fonoll i no se'l menja, el diable el penja 
 344. El rosari al coll i el diable (o dimoni) al cos 
 345. El rosari als dits i el dimoni als pits 
 346. El sabater a cantar, el sastre a xafardejar i el barber a xerrar, el diable els ho degué ensenyar 
 347. El sant Crist d'Albanyà i el dimoni de Fontfreda són germans 
 348. El sastre que no fa nu, el dimoni se l'enduu 
 349. El segon matrimoni, el fa el dimoni; el tercer, Llucifer 
 350. El temps que un perd, el guanya el diable 
 351. Els amanits sense oli són menjar del dimoni 
 352. Els de Campins, dels diables són cosins 
 353. Els de Sant Antoni són de la pell del dimoni 
 354. Els de Sant Celoni, som la pell del dimoni 
 355. Els diables i els diners, tot ho porten al través 
 356. Els dimonis de l'infern gasten forques d'Alentorn 
 357. Els dimonis de l'infern van pel carrer 
 358. Els diners de campana, Déu els dóna i el diable els escampa 
 359. Els hereus i els ases, ni els dimonis els treuen de les cases 
 360. Els homes són macos encara que siguin set vegades més lleigs que el diable 
 361. Els infants són angelets de Déu i testimonis del dimoni 
 362. Els mentiders són els fills del diable 
 363. Els ossos per a Déu, la carn per al diable 
 364. Els rosaris a la mà i el diable a la butxaca 
 365. Els rosaris al coll i el diable al cos 
 366. Els trenta mil dimonis 
 367. Els tres esglais són: llamps, trons i diables 
 368. Els xatos, els tempta el diable set vegades cada dia 
 369. En Benifalló guarden les ferramentes de capar el diable 
 370. En el cor de la dona hi ha Déu o hi ha el diable 
 371. En el costat de s'arc de Sant Martí, sempre surt s'arc del dimoni 
 372. En la caixa de l'avar, el dimoni hi fa son jaç 
 373. En porta tancada, el dimoni torna arrere 
 374. Encendre un ciri a Déu i un altre al diable (o al dimoni) 
 375. Enfugir-se del dimoni 
 376. Engegar al diable 
 377. Enravanet dimoni, que no’t casaràs may 
 378. Enriure-se'n quan ploren los dimonis 
 379. Entrar pertot, com el pet del dimoni 
 380. Entre fadrinalla, el diable enmig hi balla 
 381. Entre home i dona, el diable (o dimoni) hi balla al mig 
 382. Entre la creu i l'aigua beneita, hi balla el diable 
 383. Entre marits i mullers, el diable no hi pot ser 
 384. Entre sogra i nora, ni el dimoni es posa 
 385. Entre xiques i xics, el diable hi balla enmig 
 386. Enviar (algú o alguna cosa) al diable 
 387. Enviar a enganyar al dimoni 
 388. Enviar o anar als dimonis 
 389. Era dels que solen fer dimonis sense motlle 
 390. És com un dimoni escuat. 
 391. És el dimoni 
 392. És el reverend dimoni 
 393. És millor un pa amb Déu que deu amb el dimoni 
 394. És per vell, que sap el dimoni 
 395. Escarneix, escarneix, que el dimoni ja et segueix 
 396. Ésser capaç d'arrencar els pèls del diable 
 397. Ésser de color de diable quan fuig i sa mare l'atrapa 
 398. Ésser de la pell del diable 
 399. Ésser l'advocat del diable 
 400. Ésser més llarg que un diable apallissat 
 401. Ésser un pobre diable 
 402. Estar (algú) que els dimonis se l'emporten 
 403. Fa com el mosso del diable: més que no n'hi demanen 
 404. Fa fred com un dimoni 
 405. Fa un fred de mil dimonis. 
 406. Fa un fred que el dimoni es peteja 
 407. Faci's el miracle, encara que el faci el diable 
 408. Feina de diumenge, el diable (o dimoni) se la menja 
 409. Fembra és cap de pecat i arma del diable malvat 
 410. Fembres són cordes del diable 
 411. Fer caritat al diable (o dimoni) 
 412. Fer caritat al diable és donar a qui té més 
 413. Fer d'advocat del dimoni 
 414. Fer diables sense motle 
 415. Fer dimonis sense mola 
 416. Fer el diable menut 
 417. Fer feina pel dimoni 
 418. Fer i desfer és treballar pel diable 
 419. Fer i desfer, feina del diable (o dimoni) 
 420. Fer regals als rics el diable riu 
 421. Fer tremolar sants i dimonis 
 422. Fer un fred com un dimoni 
 423. Fer un fred de mil dimonis 
 424. Fes bé al dimoni i et pagarà amb l'infern 
 425. Fora, dimoni 
 426. Fotre a algú pel cul del dimoni 
 427. Fugir com el diable (o dimoni) de la creu 
 428. Fugir com un dimoni 
 429. Garbí d'hivern, dimonis a l'infern 
 430. Gent amb gent, i el diable amb lo seu parent 
 431. Gent de Tredòs, el diable al cos 
 432. Gràcies al dimoni més xiquet 
 433. Gregal a l'hivern, diables a l'infern 
 434. Guarda't del diable quan resa 
 435. Has d’anar amb un dimoni a cada orella. 
 436. Has de fer el dimoni quatre. 
 437. Hisenda d'estola, el diable la vola 
 438. Home afamat, home endimoniat 
 439. Home pelat al diable sia dat; home pelut, sempre benvingut 
 440. Home solitari, o sant o dimoni 
 441. Hort sense aigua, casa sense terrat, dona sense amor i marit descuidat, el diable els combat 
 442. I el dimoni que estossegui! 
 443. Jo pel teu i el diable pel meu 
 444. Jocs de cartes, jocs de diables 
 445. L’alegria, Déu la dona i el diable se l’emporta
 446. La bossa del mesquí el diable l'obrí 
 447. La bossa del miserable, l'obre el diable 
 448. La bossa del miserable, ve el dimoni i l'obre 
 449. La bugada del diumenge, el dimoni se la menja 
 450. La capa del diable, el que per un costat tapa per altre destapa 
 451. La capa del diable, mai tapa per tots els costats 
 452. La carn al dimoni, els ossos a Déu 
 453. La creu en els dits, i el diable en els pits 
 454. La creu en els pits i el dimoni en els dits 
 455. La creu en la cara i el diable en el cos 
 456. La dona apunta més que el diable 
 457. La dona barbuda, que el diable se l'enduga 
 458. La dona dolenta és mig diable 
 459. La dona és filla del diable i peluda com ell 
 460. La dona és la mestressa del diable 
 461. La dona és l'arma del dimoni 
 462. La dona és mig dimoni i peluda com ell 
 463. La dona i el dimoni sempre se'n pensen 
 464. La dona sap un munt més que el diable 
 465. La dona sap una lletra més que el diable (o dimoni) 
 466.  La dona va tenir el diable per mestre i ha sortit més sàvia que ell 
 467. La fadrina als trenta, trenta vegades al dia el diable la tempta 
 468. La feina de la dona és feina del diable: s'aixeca per un cantó i cau per l'altre 
 469. La fembra és cap de pecat, vaixell del diable malvat e gitament del sant regnat 
 470. La gent de muntanya fins el diable enganya 
 471. La mentida és filla del diable 
 472. La misèria és lletja com el diable 
 473. La misèria és més lletja que el diable 
 474. La pedra fora de la mà, el diable (o dimoni) la porta 
 475. La por fa més lleig el dimoni 
 476. La primera paraula, la va dir l'àngel, i el diable va dir les altres 
 477. La que als trenta no té nuvi, té l'humor com el dimoni 
 478. La que de jove és santa, de vella és diable 
 479. La roba estesa a la lluna és bandera que crida al dimoni 
 480. La roba estesa en Dijous Sant és bandera del diable 
 481. La sogra, més que el dimoni sobra 
 482. La vella a estirar i el dimoni a arrugar 
 483. L'alegria, Déu la dóna i el diable se l'emporta 
 484. L'alegria, el diable ni la coneix de vista 
 485. L'ase bramar i a la dona ballar, el diable els ho degué ensenyar 
 486. L'avarícia té cara de diable 
 487. L'endemà de Sant Antoni, comencen a sortir el boig i el dimoni 
 488. Les armes de foc, el diable les carrega 
 489. Les armes, el dimoni les carrega 
 490. Les bledes, del diable (o dimoni) són fetes 
 491. Les botes del diable no fan soroll 
 492. Les cols de Sant Antoni mantenen fins al dimoni 
 493. Les d'Aidí es mengen les cols sense sal ni oli i són fortes com lo dimoni 
 494. Les dones fins fan por al dimoni 
 495. Les dones i el diable sempre en tenen una per fer 
 496. Les dones són amigues del diable perquè són peludes com ell 
 497. Les dones són cordes del diable 
 498. Les dones són el diable 
 499. Les dones són lo dimoni perquè li han fet a sant Pere uns pantalons amb la bragueta darrere 
 500. Les dones són més lletges que set diables 
 501. Les obres es comencen en nom de Déu i s'acaben en nom del diable 
 502. Les tres coses que només n'hi ha una al món: Déu, el dimoni i el papa 
 503. Les tres herbes fetes pel dimoni són: el gram, la canyoca i la calcida, que es mengen les altres plantes 
 504. L'home és foc i la dona estopa, ve el diable (o dimoni) i bufa 
 505. L'home ja és prou bonic si es menys lleig que el dimoni 
 506. L'home mentre sia un xic més guapo que el diable, ja n'hi ha prou 
 507. Llamps d’hivern, dimonis de l’infern 
 508. Llaurar amb rucs, batre amb bous i segar amb dones són tres feines de tots els dimonis 
 509. Llebeig d'hivern, dimonis de l'infern 
 510. Lleig com un dimoni 
 511. Llibre de metge i d'advocat, ni el diable en treu l'entrellat 
 512. Lligar el dimoni 
 513. Mal de queixal, el dimoni va inventa'l 
 514. Mals companys, del dimoni paranys 
 515. Matrimoni del diable, si està com el gat i el gos, sempre estarà miseriós 
 516. Matrimoni sense patrimoni, dóna'l al dimoni 
 517. Menges angelets, però cagues dimoniets 
 518. Menja a compliment i que el diable el faci, el testament 
 519. Menjar del dimoni són cols sense oli 
 520. Més dolent que el dimoni 
 521. Més pobre és el dimoni, que no té part amb Déu 
 522. Més pot Déu al cel que tots els dimonis de l'infern 
 523. Més pot Déu, que tots els diables de l'infern 
 524. Més que un diable Més sap el diable (o dimoni) per vell que per diable 
 525. Més valdria estar entre diables que entre fembres 
 526. Mestral i tramuntana d'hivern, treuen els diables (o dimonis) de l'infern 
 527. Migjorn d'hivern, dimonis de l'infern. Vent de migjorn, pluja de jorn 
 528. Mira si el diable té cara de porc! 
 529. Mocar la candela com el diable mocà sa mare: li arrencà el nas 
 530. Molts companys?, del dimoni paranys 
 531. Molts de tocs pels pits, i el dimoni pes cap dels dits 
 532. Nadal en diumenge, el diable que sembri 
 533. Nàquera i Serra, gent del dimoni, per mitja figa, maten un home 
 534. Nas de ganxo, geni de dimoni 
 535. Negre com lo dimoni 
 536. Nines i nins, el diable entremig 
 537. No és àngel ni és diable, sinó tot un home 
 538. No ésser bo per a Déu ni per al diable 
 539. No estar el diable per fer creus 
 540. No hi ha cap diable que no trobi el seu sant Miquel 
 541. No pot ser que el diable estigui sempre a una porta 
 542. No servir per a Déu ni per al diable 
 543. No som pas tan dimoni com negre 
 544. No témer Déu ni el diable 
 545. No valer ni un pet de diable 
 546. Nosaltres pel dels altres i el diable pel nostre 
 547. Nosaltres som els dolents i dem la culpa al dimoni 
 548. Nostre Senyor fa coses cada dia que el dimoni no les faria 
 549. Nostre Senyor les coses millora i el dimoni les empitjora 
 550. Nostre Senyor va fer el bes i el diable el demés 
 551. O és ell o el diable en sa figura 
 552. Ocell de bec corbat, guarda-te'n com el diable 
 553. Olla sense col, ni el dimoni no la vol 
 554. On Déu té la seua església, el dimoni fa la seua capella 
 555. On dones no hi ha, el diable n'hi portarà 
 556. On el diable no pot clavar la mà, clava la punta de la coa 
 557. On el diable no pot posar la pota, hi posa la cua 
 558. On el diable posa la mà, senyal fonda hi deixarà 
 559. On hi ha dones hi ha el dimoni 
 560. On no hi ha diners, el diable (o dimoni) hi balla 
 561. On no hi ha diners, el diable no hi vol res 
 562. On no hi ha pa, els dimonis hi passen 
 563. Orgull acosta hom molt al diable 
 564. Pa d'ordi, el va fer la fam o el dimoni 
 565. Pagar la contribució al diable 
 566. Paraula de sant i obres de diable 
 567. Paraules d'àngel, urpes de diable 
 568. Paraules de sant i fets de dimoni 
 569. Parèixer el diable de les beceroles 
 570. Parèixer el diable del Socors 
 571. Parlar amb el diable 
 572. Passar pena pel dimoni 
 573. Passar-li jornals pel diable 
 574. Peix vermell, el diable amb ell 
 575. Pel març, corre el diable (o dimoni) per totes parts 
 576. Per a Nadal una passa de pardal, pels Reis una passa de vells, per Sant Antoni una passa de dimoni, per Sant Sebastià una passa de ca 
 577. Per a què el dimoni no es riga de la mentida 
 578. Per baixar, rai, que tots els sants ajuden; per pujar, que tots els diables no hi poden! 
 579. Per haver alabat el diable la poma, Eva la va tastar 
 580. Per sant Antoni comença el temps del dimoni 
 581. Per Sant Antoni creix el dia un pas de dimoni 
 582. Per Sant Antoni fa un fred del dimoni 
 583. Per Sant Antoni fa un fred del dimoni, per Sant Sebastià, cuida a matar 
 584. Per sant Antoni fa un fred del dimoni; per sant Julià cuida a matar 
 585. Per Sant Antoni, un pas de dimoni 
 586. Per Sant Julià de Ramis, el diable hi va passar 
 587. Per santa Llúcia un pas de puça; per Nadal, un pas de pardal; per Sant Esteve, un pas de llebre; per Reis un pas d'anyell; per Sant Antoni, un pas de dimoni 
 588. Per tot es posa un diable entremig 
 589. Per un bri, què dimoni pots dir? 
 590. Per un ral, es vendria l'ànima al dimoni 
 591. Perquè el dimoni la poma va ponderar, Eva se la va menjar 
 592. Pes d'apotecari i d'argenter, el diable no l'entengué 
 593. Pes de safranaire, d'apotecari i d'argenter, ni el dimoni hi entén re 
 594. Picar com un dimoni 
 595. Plet de testimonis, plet de dimonis 
 596. Plorant la dona va enganyar el diable 
 597. Pluja del diumenge, el dimoni se la menja 
 598. Pobre del diable que no té part amb Déu! 
 599. Pobre diable 
 600. Poder, saber i haver les tres dents del diable 
 601. Pont del diable 
 602. Porta tancada, el diable (o dimoni) se'n torna 
 603. Portar noves i mirar pels forats és feina pel diable 
 604. Posar-hi la pota el diable 
 605. Posar-se fet un dimoni 
 606. Pot mes Déu que tots los diables 
 607. Pot més Déu tot sol que de diables tot un vol P
 608. resentar-se com el dimoni a sant Benet 
 609. Primer diable que sant 
 610. Prova de testimonis, prova de dimonis 
 611. Quan de mal just ve l'anyell, el diable se n'emporta la pell 
 612. Quan Déu es a fer home, el diable (o dimoni) ja s'havia fet dona 
 613. Quan Déu va fer l'abella, el diable va fer la vespa 
 614. Quan el diable dubta, a la dona pregunta 
 615. Quan el diable es vol encarnar es fa advocat 
 616. Quan el diable estén la capa, per un costat tapa i per l'altre destapa 
 617. Quan el diable (o dimoni) fa una feina la fa mal feta 
 618. Quan el diable la cua es ven, ell s'entén 
 619. Quan el diable no hi pot, hi envia una dona 
 620. Quan el diable no res per fer, conversa amb la muller 
 621. Quan el diable no sap què fer, amb la cua mata mosques 
 622. Quan el diable no s'hi veu en cor, hi envia una dona 
 623. Quan el diable no té feina, agafa l'escombra i escombra 
 624. Quan el diable no té res per fer, juga amb la cua 
 625. Quan el diable parla, té permís de Déu 
 626. Quan el diable resa, llavors pensa com t'engana 
 627. Quan el diable s'ha encarnat, es disposa a ser advocat 
 628. Quan el diable va a pregar, senyal que et vol enganyar 
 629. Quan el diable va a resar, mira que et vol enganyar 
 630. Quan el diable va néixer, jo ja anava a garramaus 
 631. Quan el diable vol aprendre, pren la dona per mestra 
 632. Quan el diable vol enganyar es vesteix de dona 
 633. Quan el diable (o dimoni) vol fer mal, juga a les cartes 
 634. Quan el diable vol, sants no hi poden 
 635. Quan el dimoni vol jugar, mira que et vol guanyar 
 636. Quan el pobre dóna al ric, el diable riu un xic 
 637. Quan ell riu, el dimoni plora 
 638. Quan està el vent al davall, després de Sant Antoni, puja l'aigua del port com un dimoni 
 639. Quan fa gran tempesta el diable es casa amb sa mare 
 640. Quan ha passat el migjorn el dimoni diu: "Déu faç que no torn!" 
 641. Quan hi ha palla hi ha blat, quan hi ha blat hi ha rates, quan hi ha rates hi ha gats, quan hi ha gats hi ha dones, quan hi ha dones, hi ha el diable 
 642. Quan la carn té d'ésser pel diable, ella mateixa s'hi tira 
 643. Quan la mercaderia va cara, el diable en caga 
 644. Quan la Pasqua cau pel març, el diable treu ses arts 
 645. Quan la Pasqua cau pel març, se n'alegra el diable 
 646. Quan l'abril no sap què fer, pren el dimoni per conseller 
 647. Quan mor un ric, sorgeixen de seguida tres plets: el dimoni vol l'ànima; els parents, la hisenda; els cucs de la terra es barallen pel cos 
 648. Quan Nostre Senyor dóna farina, el dimoni amaga la coixinera 
 649. Quan plora l'hereu riu el dimoni 
 650. Quan plou i fa sol, el dimoni pega a sa dona 
 651. Quan plou i fa sol, mor un dimoni i en neixen dos 
 652. Quan s'acaba el migjorn el dimoni diu: "Déu faci que no torn" 
 653. Quan trona, plou i fa sol, el diable casa sa filla 
 654. Quan va ser vell el diable, es féu ferrer 
 655. Quan van voler mal al diable el van casar 
 656. Quatre filles i una mare, cinc dimonis per a un pare 
 657. Qué dimonis fas? 
 658. Què dimonis! 
 659. Que el diable faci carbó de palla 
 660. Que el diable se m'emporti si... 
 661. Que es faci el miracle, anc que el faci el diable 
 662. Què hi ha pitjor que el diable? El vi 
 663. Què hi ha pitjor que el diable? La dona 
 664. Què hi ha pitjor que el diable? Una dona rampellera 
 665. Que se'n vagi el diable de mi, i que vingui sant Martí 
 666. Qui a diable fa servei, tot mal n'espera 
 667. Qui amb diable fa llaurada ha de menester bona agullada 
 668. Qui amb diables va, amb diables ha de parlar 
 669. Qui busca el dels altres, ve el diable i li pren el seu 
 670. Qui casa arrenda, al dimoni dóna la hisenda 
 671. Qui cerca el diable, a prop el té 
 672. Qui compra dimonis ha de vendre diables 
 673. Qui compra dimonis no pot vendre sants 
 674. Qui contrasta amb rei, segueix el diable 
 675. Qui del dimoni fuig, debades corre 
 676. Qui diables compra diables ven 
 677. Qui dimonis compra dimonis ven 
 678. Qui dóna i demana, el dimoni l'escanya 
 679. Qui dóna i pren, el dimoni l'estreny 
 680. Qui el diable vol enganyar molt matí s'ha de llevar 
 681. Qui el gat escarneix, el diable li segueix 
 682. Qui es mira de nit al mirall veu el dimoni 
 683. Qui escarneix, el dimoni el segueix 
 684. Qui fa i desfà treballa pel diable 
 685. Qui fuig de Déu, amb el diable entropessa 
 686. Qui guarda cabres, guarda diables 
 687. Qui juga a cartes el dimoni empaita 
 688. Qui muda de dona, muda de dimoni 
 689. Qui no agraeix, el diable (o dimoni) serveix 
 690. Qui no creu en Déu creue en el diable 
 691. Qui no es muda el diumenge, el diable el penja o se'l menja 
 692. Qui no fa nu, el diable se l'endú 
 693. Qui no fuma ni beu vi, el dimoni el porta per un altre camí 
 694. Qui no fuma, ni juga, ni fot, el diable se n'hi porta tot 
 695. Qui no roba no té roba, qui no roba no té res, qui té por d'anar al diable tota la vida pobre és 
 696. Qui no té feina, el dimoni li'n dóna 
 697. Qui no té fills, el dimoni li dóna nebots 
 698. Qui no té por al dilluns no té por al dimoni 
 699. Qui pa enceta i no hi fa creu, el dimoni se'l fa seu 
 700. Qui parla del diable a prop el té 
 701. Qui parla del diable, prop li surt 
 702. Qui parla mal de l'absent, complau al dimoni i a la gent 
 703. Qui parla tot sol parla amb el dimoni 
 704. Qui predica el que no creu, treballa pel dimoni 
 705. Qui pren i dóna, el diable l'engrona 
 706. Qui se'n va a dormir en pecat, té el dimoni al seu costat 
 707. Qui serveix el diable mal cobrarà 
 708. Qui s'ha embarcat amb el dimoni, ha de navegar amb ell 
 709. Qui veu fonoll i no se'l menja, el diable el penja 
 710. Quin diable n'eixirà d'aquest Sant Crist? 
 711. Quin dimoni li deu fer llum? 
 712. Quin dimoni s'ha penjat? 
 713. Quin dimoni s'ha petat la banya? 
 714. Quin dimoni s'ha trencat el coll? 
 715. Ràbia de germans, ràbia de dimonis 
 716. Ramat de bens en un sembrat, el dimoni hi ha passat 
 717. Rata d'església, diable de carrera 
 718. Recepta de metge, consell d'advocat i lletra d'escrivent, ni el diable els entén 
 719. Replegant i no donant passa la vida el dimoni 
 720. Roba estesa al vespre, el dimoni a la finestra 
 721. Roba estesa de nit, el dimoni sota el llit 
 722. Sabater que fa entorta, el dimoni se l'emporta 
 723. Sabater que no pica a l'estiu i sastre que no cus a l'hivern, que el diable se'ls endugui a l'infern 
 724. Saber el diable on jeu 
 725. Saber on jeu el dimoni 
 726. Saber on s'ajoca el diable (o saber el dimoni on es colga) 
 727. Saber quina merda caga el diable 
 728. Saber un pèl més que el dimoni 
 729. Saber un punt més que el diable (o dimoni) 
 730.  Sant a la plaça, dimoni a casa 
 731. Sant Antoni guarda'ns de foc i dimoni 
 732. Sant Antoni i el dimoni jugaven a trenta-u: el dimoni va fer trenta, sant Antoni, trenta-u 
 733. Sant Joan de Déu, vós que féu miracles, torneu-me el ruc, per tots els diables 
 734. Sant pel carrer i diable a casa 
 735. Sant Pere féu les abelles i el diable les féu vespes 
 736. Sants a la plaça i diables a casa 
 737. Sap el que el diable deixa de saber 
 738. Sap més el dimoni per vell que per dimoni 
 739. Saps on jeu el diable (o dimoni)? Als peus de sant Miquel 
 740. Sastre que no fa nus, el dimoni el se'n du; tant si en fa, com si no en fa, el dimoni el se'n durà 
 741. Sastre que pel desembre no cus, el diable se l'enduu 
 742. Secret de tres, del diable és 
 743. Secret de tres, el diable hi és 
 744. Sembla que el dimoni li corre al darrere 
 745. Semblar diners del dimoni 
 746. Semblar el criat del diable, que fa més del que li manen 
 747. Semblar el diable de les beceroles 
 748. Semblar que el dimoni hi balli 
 749. Sempre la creu i el diable van plegats 
 750. Sense encomanar-se a Déu ni al diable (o dimoni) 
 751.  Sense ser de Déu ni del Diable 
 752. Ser de la pell del diable (o dimoni) 
 753.  Ser de l'ascla del dimoni 
 754. Ser el diable (o dimoni) en persona 
 755. Ser la pell del dimoni 
 756. Ser més llest que un dimoni [o que la fam] 
 757. Ser tan amics com lo dimoni i l'aigua 
 758. Ser u el diable per a les rates 
 759. Ser un dimoni 
 760. Ser un dimoni emplomat 
 761. Ser un pobre diable 
 762. Ser una escaleta del dimoni 
 763. Set sastres fan una dona, catorze un testimoni; per a posar una firma en calen cent i el dimoni 
 764. S'ha de ser amic de Déu i del diable 
 765. Si amb el diable has de dinar, cullera llarga et caldrà 
 766. Si de mal just ve l'anyell, mal profit farà (o diables s'enportaren) la pell 
 767. Si dones no hi ha el diable n'hi portarà 
 768. Si el diable ens ve a buscar, que vingui en cotxe 
 769. Si el diable fa l'obra, ell mateix es descobre 
 770. Si el diable no se'n riu, no és home de broma 
 771. Si el qui treballa el tempta el diable, el qui està ociós el tempta més encara 
 772. Si és petitet, fins el diable és boniquet 
 773. Si la veritat no es pot dir, que vingui el diable a mentir 
 774. Si no existís el diner, el diable no tindria tanta feina per fer 
 775. Si no vols que es presenti el dimoni, no l'anomenis 
 776. Si plou per sant Antoni, pluja del dimoni 
 777. Si surt amb barba serà sant Antoni i si surt amb cua, serà el dimoni 
 778. Sopa sense oli no val un dimoni 
 779. Tallar com un dimoni 
 780. Tan res de bo és el diable com sa mare 
 781. Tanmateix, el diable el va fer Déu 
 782. Tastar del pa que el diable pasta 
 783. Temptar el diable 
 784. Tenir Déu en la boca i el diable en el cor 
 785. Tenir el diable a les espardenyes 
 786. Tenir el diable al cos 
 787. Tenir el dimoni a la butxaca 
 788. Tenir el dimoni dins el cos 
 789. Tenir els tres (o quatre o set) pèls del diable 
 790. Tenir els tres pèls del dimoni 
 791. Tenir la formosor del diable 
 792. Tenir més ràbia (a algú o a alguna cosa) que el dimoni a la creu 
 793. Tenir pacte amb el diable 
 794. Tenir paraules de sant i obres de diable 
 795. Tenir part amb el dimoni 
 796. Tenir sants a la boca i dimonis al cos 
 797. Tenir un diable al cos 
 798. Terrassa mala rassa, Sabadell mala pell, Esparreguera són dimonis i Olesa bona gent 
 799. Testimonis, dimonis 
 800. Toni Bataroni, la capseta del dimoni 
 801. Tothom qui està sol té el diable per company 
 802. Tots els diables es coneixen i s'ajuden 
 803. Tots els diables s'assemblen 
 804. Treballa també en alguna cosa, perquè el diable et trobi sempre ocupat 
 805. Treballar de franc per un ric és treballar en profit del diable 
 806. Treballar pel dimoni (o el diable) 
 807. Trencar-se el coll el diable 
 808. Treure's els dimonis de dintre 
 809. Trons d'hivern, dimonis d'infern 
 810. Trons i llamps a l'hivern, diables a l'infern 
 811. Trumfes i cols, i què dimoni vols? 
 812. Un diable coneix l'altre 
 813. Un ou sembla un altre ou, com un diable a un altre diable 
 814. Un sol testimoni no val un dimoni 
 815. Una candela a sant Martí i una altra al diable 
 816. Una dona, bona dona. Dues dones, prou dones. Tres dones, massa dones. Quatre dones i la mare, cinc dimonis contra el pare 
 817. Una filla és una filla; dues filles són prou filles; tres filles són moltes filles; i quatre filles i sa mare, són cinc diables (o dimonis) per a son pare 
 818. Una vegada el diable va dormir amb sa mare sense saber-ho i no va pecar 
 819. Una vegada pot jaure el diable amb sa mare, que dues, no 
 820. Una vegada que el diable i la dona van jugar, aquesta el va guanyar 
 821. Va dir el diable a la dona: "Et puc fer cosa bona" 
 822. Va dir sant Antoni que Déu va fer el vi i la borratxera el dimoni 
 823. Val més estar entre diables que entre dones 
 824. Val més matar el diable que deixar-se matar per ell 
 825. Val més matar el dimoni que no que ell et mati 
 826. Val més tenir un dimoni al costat que una torpe amistat 
 827. Val més un dimoni d'or que un sant d'argent 
 828. Val més un pa amb Déu que amb el dimoni deu 
 829. Vendre's l'ànima al diable (o dimoni) 
 830.  Vés a enganyar el dimoni 
 831. Vés-te'n al diable 
 832. Veu del poble, veu del diable 
 833. Voto al dimoni d'Aragó! 
 834. Vull un miracle, encara que el faci el diable 
 835. Xica i xic, dimoni enmig 
 836. Xiques i amb xics, el diable s'hi fica al mig 
 837. Xiques i xics, el dimoni enmig

dilluns, 4 d’abril de 2016

Merla


 1. A falta de grives, bones són merles
 2. A Perles són les merles, / a Cambrils són les gentils, / a Alinypa són les fumades / burladores de fadrins
 3. A Perles, merles
 4. Agafar una merla
 5. Amics i merles blanques, són dues coses rares
 6. Any d'ametles, any de merles
 7. No serà Pasqua passada sense merla arribada
 8. Quan la merla canta i no plou, senyal d'aigua si Déu vol
 9. Quan la merla canta, la griva li diu: "Atipeu-vos, comare, que ja ha arribat l’estiu"
 10. Rar com una merla blanca
 11. Si és tord, si és merla
 12. Val més merla en mà que alosa al cel
 13. Xerrar més que una merla

dimecres, 9 de desembre de 2015

Magrana


 1. A les costes de Riago floreixen els magraners, les xiques de ca la Tesa ja no volen canterets 
 2. Anar a esqueixa magraner 
 3. Any de magranes, any de blat 
 4. Bonico o bonica, com la magrana d'Elx 
 5. Campanar d'Espinavessa, tot voltat de magraners; els fadrins no donen balles perquè no tenen diners 
 6. Carregat i vora camí? Agres són les magranes! 
 7. Dels colors la grana i de les fruites la magrana 
 8. Dones i magranes, de l'Alcora les més bones 
 9. El campanar d'Almassora s'ha obert com una magrana 
 10. El poble d'Avinyonet, / enrondat de magraners, / els fadrins no tenen balles / perquè no tenen diners 
 11. Esclatar com una magrana 
 12. Estar fet una magrana 
 13. Fer cara de magranetes agres 
 14. Figuera, codonyer i magraner, volen l'amo carnisser 
 15. Ha perdut s'ai i ses magranes 
 16. La campana de Lledó s'ha obert com una magrana perquè les castelloneses festegen de mala gana 
 17. La magrana al matí és or, al migdia plata i al vespre mata 
 18. La magrana i la taronja primer que altra fruita 
 19. La magrana i la taronja, les fruites més bones 
 20. Magraner a la vora del camí: agre o bort 
 21. Magraner carregat a la vora del camí: agre o l'amo lladre 
 22. Magraner fes castanyes, m’enganyes 
 23. Magraner fi a vora camí, tirori 
 24. Magraner ple, dolç i, a vora camí, xiula-li 
 25. Magranera prop de camí, agre segur 
 26. Magranes i dones d'Alcora són les bones 
 27. Més vermell que una magrana 
 28. Obrir-se com una magrana 
 29. Per l'octubre, la magrana madura 
 30. Per Sant Francesc maduren les magranes i les figues tardanes 
 31. Per Sant Francesc, les magranes 
 32. Per Sant Jaume i Santa Anna, maduren el raïm i la magrana 
 33. Per Sant Jaume i Santa Anna, pinta el raïm i la magrana 
 34. Perdre l'ase i les magranes 
 35. Ple com una magrana 
 36. Primer que gana, taronja i magrana 
 37. Quan per Sant Miquel seràs, les magranes colliràs 
 38. Quedarà aixafat com una magrana 
 39. Sa figuera i es magraner han de mester son amo carnicer 
 40. Si et vols morir, menja magrana i vés-te’n a dormir 
 41. Si vols agafar gana, menja magrana 
 42. Tibi, Tibi, carreret i mig, magranetes agres i farinetes de panís 
 43. Tindre cara de magranetes agres 
 44. Tindre el cap com una magrana 
 45. Tindre les dents pal concurs de la magrana de Carcaixent 
 46. Va fer-se més roja que una magrana 
 47. Val més taronja i magrana que passar gana

dijous, 26 de novembre de 2015

Gavina


 1. Gavina a la platja, mariner en terra 
 2. Gavina en terra i el cel trist, mala cosa has vist 
 3. Gavina en terra, mariner passeja 
 4. Gavina escampada, aigua o ventada 
 5. Gavina que canta, tramuntana que arriba 
 6. Gavina que canta, tramuntana que arriba; quan neda, arria veles i quan camina, hissa, hissa 
 7. Gavines (o gallinestes) en terra, temporal a la mar 
 8. Gavines a l'hort, temporal al port 
 9. Gavines a (o en) terra, temporal a la mar (o al mar) 
 10. Gavines al port, malament pel pescador 
 11. Gavines cap al cel, migjorn a la terra 
 12. Gavines en terra i el cel trist, mala cosa has vist 
 13. Gavines per l'horta, tanca la porta 
 14. Gavines per terra, la mar en guerra 
 15. Gavines per terra, plors a la mar 
 16. Gavines per terra, temporal a la mar 
 17. Gavines volant molt alt, senyalen vent de llevant 
 18. Gavinots al camp, mal temps a la mar 
 19. Gavinots per l'horta, encén el foc i tanca la porta 
 20. L’octubre és arribat, la gavina vora el (o la) mar 
 21. La gavina crida la tramuntana 
 22. La gavina, el temps que farà endevina 
 23. Les gavines en terra i el sol trist, mala cosa han vist 
 24. L'octubre és arribat, la gavina vora el mar 
 25. Quan la gavina canta, tramuntana; quan neda, arria veles i quan camina, hissa, hissa! 
 26. Quan la gavina fa el cargol, mestral remou 
 27. Quan la gavina va a l’horta, encén el foc i tanca la porta 
 28. Quan la gavina va cap en terra, vés-hi tu i deixa la mar, que si no la deixes te’n penediràs 
 29. Quan la gavina (o merita) va per l’horta, entra la llenya, fes foc i tanca la porta 
 30. Quan la gavina va per l’horta, malament per la costa 
 31. Quan la gavina visita el llaurador, malament pel pescador 
 32. Quan la gavina vola per vora del riu, assenyala pluja 
 33. Quan les gavines ballen, els pescadors reposen 
 34. Quan sentís la gavina cantar, popa a la mar 
 35. Quan sentis la gavina cantar, procura desembarcar 
 36. Quan vegis la gavina per l'horta, entra la llenya, fes foc i tanca la porta 
 37. Si al gener la gavina va per l’horta, fes foc i tanca la porta

dimecres, 4 de febrer de 2015

Neu


 1. A la neu de març tots els vents li són contraris
 2. A la panxa del bou ni neva ni plou
 3. A l'hivern boirina i la neu per veïna
 4. A mitjan novembre, bufa el vent, plou i neva
 5. A Nadal neu a la serra, i pau a la terra
 6. A on n'hi ha neu no hi aneu
 7. A partir de la Concepció, plou, neva i fa fred redó
 8. A punt de neu
 9. A Sant Andreu aigua o neu o un fred molt breu
 10. A Sant Andreu, guardaneus
 11. A sant Anton, la neu ja té cames
 12. A Sineu, a s'aigo amb neu, qui la paga la beu
 13. A torrar neu!
 14. A Tots Sants, neu en els alts
 15. Aigua de desembre, és neu sempre
 16. Aigua de neu eixampla el ventre i a treballar arreu
 17. Aire de baciver, la neu al darrer
 18. Així és el Montseny: com més blanqueja més bogeja. La neu del gener s'hi assenta com un cavaller
 19. Això són neus d'antany
 20. Al gener la neu s'assenta com un cavaller, al febrer fuig com un ca llebrer
 21. Al mes de febrer, la neu fuig com un ca llebrer
 22. Amb neu de gener, cap any és groller
 23. Any d'abelles, any de neus
 24. Any d'avellanes, any de neu
 25. Any de Déu, any de neu
 26. Any de neu allargades, any de poques garbes
 27. Any de neu, any d’olives
 28. Any de neu, any de bé de Déu
 29. Any de neu, any de blat i any de goteres al teulat
 30. Any de neu, any de Déu
 31. Any de neu, any de gra
 32. Any de neu, any de moc
 33. Any de neu, any d'oli
 34. Any de neu, oli per tot arreu
 35. Any de neus any de déus
 36. Any de neus senyorials, a l’estiu pastures frescals
 37. Any de neus tardanes, any de pedregades
 38. Any de nevada, any d'oliada
 39. Any de nevada, bones fornades
 40. Any de rosada, any de forment
 41. Any de rovellons, neu fins als collons
 42. Any de set nevades, blat per les teulades
 43. Any de set nevades, s'ordi arribarà a ses teulades
 44. Bé que de Déu no veu, es desfà com la neu
 45. Blanc com la neu (o blanc com un borralló de neu)
 46. Boires de desembre, la neu no és de tembre
 47. Boires de desembre, ni pluges ni neus són de tembre
 48. Bon punt Sant Andreu, si no fos a l'estiu la boira i a l'hivern la neu
 49. Bona és la neu quan ve al seu temps
 50. Bona és la neu, si ve al seu temps
 51. Bones són les nevades quan mantenen les gelades
 52. Bromes en rodó, vent o neu en abundor
 53. C´réixer com una bola de neu
 54. Cada cosa al seu temps, com la neu el mes de desembre
 55. Cap d'Any nevat, bon any assegurat
 56. Cel a borreguets, neu a cabassets
 57. Cel a borrellonets, neu a cabassets
 58. Cel aborregat, dins tres dies plogut o nevat
 59. Cel aplomat, neu a muntanya
 60. Cel de panxa de burra, neu segura
 61. Com a bon tossut, sosté que la neu és negra i el sutge és blanc
 62. Com de neu fosa
 63. Com era de neu, es desfeu
 64. Comerciant de fruita o neu, soterrar per l'amor de Déu
 65. Créixer com una bola de neu
 66. Cuidar-se'n com les neus d'antany
 67. De la neu de febrer, com l'aigua dintre d'un paner
 68. De l'any de la neu
 69. De novembre a Nadal, neu, pluja, temporal i mal temps cabal
 70. De Tots Sants Sant Andreu, vent o pluja o fred o neu
 71. De Tots Sants a Nadal, neu i pluja i vent cabal
 72. De Tots Sants a Nadal, o ploure o nevar
 73. De Tots Sants a Sant Andreu, vent o pluja, fred o neu
 74. desembre florit? Quan hi ha neu a la terra
 75. Desembre nevat, blat assegurat; omplenarà el graner i farem bon paller
 76. Desembre nevat, bon any assegurat
 77. Desembre nevat, bon any per al blat
 78. Desembre, gelat i nevat
 79. Desembre, gelat i nevat, mata els cucs i prepara el bon any
 80. Desfer-se els quartos a la mà com la neu
 81. Després de la gelada, pot vindre una nevada
 82. Després de la gelada, ve la nevada
 83. després d'una bona nevada, ve una bona fredada
 84. Dia de sol, vespra de neu
 85. El dia de la Candelera, l'hivern enrere; però si neva o vol nevar, l'hivern encara ha de començar
 86. El fred i la neu no es queden al cel
 87. El març marcejava i l'abril aigua nevava
 88. El millor mercader per la neu és el ponent
 89. El negre escau a les dones blanques com la neu
 90. Els beneits se moriren l'any de la neu
 91. Els Bordons a la serra, neu i fred a la terra
 92. En Nadal, neu en la serra i pau en la terra
 93. En temps de neu, un all val com un cavall
 94. Entre Tots Sants i Nadal, pluja i neu faran prou mal
 95. Ésser blanc com la neu
 96. Febrer, neu en darrer
 97. Fer-se com una bola de neu
 98. Fondre's com la neu
 99. Forta aigualada, parenta de la nevada
 100. Fred en es pla, neu a sa muntanya
 101. Fred i neu, per Sant Andreu
 102. Fredeluga per l’octubre, neu segura
 103. Gener emblanquit, estiu humit; gener nevat, estiu regelat
 104. Gener nevat, estiu regalat
 105. Hivern de gelades, collita assegurada
 106. Ja plou, ja neva, ja pixa l'ovella
 107. La Candelera la neu espera; si ja ha nevat, l'hivern ha passat; si no ha nevat, ja nevarà
 108. La garsa a poblat? Plourà o nevarà
 109. La Mare de Déu encandelada, gran nevada, gran gelada o gran ventada
 110. La neu al febrer fuig com un gos llebrer
 111. La neu al pi, un altre en vi
 112. La neu al prat, l'hivern s'ha acabat
 113. La neu d'Advent dura molt temps
 114. La neu d'Advent gela molt fàcilment
 115. La neu d'advent glaça les dents
 116. La neu d'Advent, gela les dents
 117. La neu de desembre i de gener s'assenta com un cavaller, i la neu de febrer fuig com un gos llebrer
 118. La neu de febrer la gallina se l'endú al peu
 119. La neu de febrer marxa com un gos llebrer
 120. La neu de febrer se l'emporta amb les potes el llebrer
 121. La neu de febrer se’n va com un gos llebrer
 122. La neu de febrer, com aigua dins el paner
 123. La neu de gener s'asseu com un cavaller
 124. La neu de gener tot l'any va bé
 125. La neu de gener, aigua en un paner
 126. La neu de gener, omple la bóta i el graner
 127. La neu de l'Advent gela les dents
 128. La neu de l'Advent gela molt fàcilment
 129. La neu de l'Advent té queixal i dent
 130. La neu de l'Advent, gela fàcilment
 131. La neu de Nadal de femada val
 132. La neu de Nadal val un gavadal
 133. La neu de sant Andreu fins a Carnestoltes la veureu
 134. La neu del Peguera, és la que es queda
 135. La neu del Peguera, una altra n'espera
 136. La neu escalfa
 137. La neu que cau pel gener, / s'asseu com un cavaller; / la neu que cau pel febrer, / fuig com un ca llebrer
 138. La neu rodona, una altra en dóna
 139. La neu, pel qui la veu
 140. L'any de la neu
 141. Les rosades aturen les nevades
 142. Llevant, marinada, fon la neu de l'obaga
 143. Lo (o Tot) bé que no ve de Déu se fon prompte com la neu
 144. Mare de Déu encandelada, pluja, neu o gran ventada, i a vegades tota plegada
 145. Marinada sobregelada, pluja o nevada
 146. Marinets sobre gelada, pluja o nevada
 147. Mentre vegis neu a Montsec, no podis el cep
 148. Mentre vegis neu al Montseny no podis el cep
 149. Més fred que neu
 150. Moixons arramadats, neu pels serrats
 151. Nadal en diumenge, fred i neu arreu en penja
 152. Nadal mullat, blat nevat
 153. Nadal mullat, el blat neulat
 154. Nadal nevat, any de blat
 155. Nadal nevat, anyada de blat
 156. Nadal nevat, cara de gat
 157. Nadal nevat, estiu regalat
 158. Nadal nevat, maig regalat
 159. Nadal nevat, poca palla i molt de blat
 160. Nadal nevat, primavera regalada
 161. Negoci de neu, era gran i es desféu
 162. Neu a la muntanya, fred a la plana
 163. Neu a la muntanya, pescador arracona la canya
 164. Neu a la muntanya, pluja a l'Empordà
 165. Neu a l'abril, pedregades a l'estiu
 166. Neu a Mallorca, fred i mal temps a la costa
 167. Neu abans de festes, mata persones i bèsties
 168. Neu adventina porta ruïna
 169. Neu al Canigó, pluja al Rosselló
 170. Neu al Canigó, tords a Lledó
 171. Neu al gener, porta gemecs
 172. Neu al gener, tot l'any va bé
 173. Neu al pi, altra pel camí
 174. Neu canenca, fred segur
 175. Neu d’abril, pedregada a l’estiu
 176. Neu d'Advent, té queixal i dent
 177. Neu de febrer fuig com un llebrer
 178. Neu de febrer, aigua en un paner
 179. Neu de febrer, bona si és de primer
 180. Neu de febrer, corre com un gos llebrer
 181. Neu de febrer, la gallina la porta al galliner
 182. Neu de febrer, no té ales ni peu
 183. Neu de gener omple el graner
 184. Neu de gener, s'hi asseu un cavaller
 185. Neu en terra, borrasca en mar
 186. Neu gelada al mes de març, pluja forta al mes de maig
 187. Neu gelada al mes de març, pluja o gelada de maig
 188. Neu i pluja de febrer, el millor femer
 189. Neu pel Gener, tot l'any va bé
 190. Neu pel novembre, Nadal pel desembre
 191. Neu pels alts!
 192. Neu per Nadal, salut per l'any
 193. Neu per Santa Àgueda, al camp agrada
 194. Neu redona, una altra en dóna
 195. Neu rodona altra en ve de bona
 196. Neu rodona Déu en dóna
 197. Neu tardana a la muntanya, pedregada al pla de Bages
 198. Neu, neu, a mi no em deu
 199. Neus pel desembre, bon any pel que ve
 200. Neus per Nadal, salut per tot l'any
 201. Neus per Nadal, ventura per tot l'any
 202. Neva a Madrid, neva a la plana de Vic
 203. Nevada abans de Nadal, per mitja femada val
 204. Nevada d'abril, pedregada a l'estiu
 205. Nevada en dijous sembra fins al rierol
 206. Nevades a l'abril, pedregades a l'estiu
 207. Nevades darrerenques, calabruixades primerenques
 208. Nevades darrerenques, pedregades primerenques
 209. Nevades de febrer, pluges pel juny solen fer
 210. Nevades en abril, pedregades a l’estiu
 211. Nevades tardorenques, pedregades primerenques
 212. Nevar a l'agost
 213. Nevar con si caigueren tovallons
 214. Ni Nadal sense nevada, ni Carnestoltes sense lluna, ni Quaresma sense pluja
 215. Ni plou ni neva
 216. No hi ha Candelera sense neu ploranera
 217. No hi ha març sense neu
 218. No hi ha març sense neu, ni sense Mare de Déu
 219. No hi ha millor mercader per a la neu que el ponent
 220. No sembris patates a l'hort mentre vegis neu al port
 221. Núvol rodó, vent o neu en abundor
 222. Núvols de Mallorca, neu a la porta
 223. Núvols en creu, pluja o neu
 224. Ocells amb grans vols, molta neu i poc sol
 225. Octubre tronat, hivern nevat
 226. Pa torrat, pa torrat; que Cap d'Any és nevat
 227. Paréixer un majoles i aigua de neu
 228. Paréixer una majoles i aigua de neu
 229. Pasqua nevada, primavera gelada
 230. Pasqua nevada, primavera gemada
 231. Pasqües marcenques, neu, guerra, fam i tombes fresques
 232. Pel desembre brusques i nevades, i si pot ser, moltes vegades
 233. Pel desembre gelades i nevades i llargues matinades
 234. Pel desembre, gelades i nevades i sopes escaldades
 235. Pel desembre, gelades i nevades, i llargues matinades
 236. Pel desembre, gelades i nevades, i tot plegat moltes vegades
 237. Pel febrer, la neu fuig com a llebrer
 238. Pel febrer, la neu fuig com un ca llebrer
 239. Pel gener, la neu s’hi asseu com un cavaller; pel febrer, la neu ja fuig com un ca llebrer
 240. Pel març i l'abril el cucut surt del niu, però, si hi ha neu, no el veureu
 241. Pel març, neu no en veuràs (a la plana)
 242. Pensar en les neus d'antany, per si cauran enguany
 243. Per la Candelària, neu o aigua
 244. Per la Candelera la neu fuig del pla i se’n va a la cinglera
 245. Per la Candelera, grossa gelada o grossa nevada
 246. Per la Candelera, si no ha nevat, l’hivern no ha començat
 247. Per la fira de Sant Andreu, pluja o neu, o fred molt greu
 248. Per la fira de Sarral, neu segura, o, si no, per la de la Llacuna
 249. Per la Mare de Déu encandelada grossa nevada, grossa gelada, o grossa ventada, vuit dies ençà, vuit dies enllà, si no l'ha feta la farà
 250. Per la neu de Nadal, no deixis ton hostal
 251. Per mitja femada val, la nevada de Nadal
 252. Per Nadal moquina i neu per veïna
 253. Per Sant Andreu espera aigua i neu
 254. Per Sant Andreu pluja, neu o fred molt greu
 255. Per Sant Andreu pluja, neu o un sol de Déu
 256. Per sant Andreu si no hi sóc hi seré ben aviat, diu la neu
 257. Per Sant Andreu, | a la Llacuna | fred o neu
 258. Per Sant Andreu, aigua o neu
 259. Per sant Andreu, els bordons a la serra i la neu a terra
 260. Per sant Andreu, fred o neu; si no per la fira de la Llacuna, a Sarral cosa segura
 261. Per sant Andreu, fred, pluja i neu
 262. Per Sant Andreu, ix a la porta que veuràs neu
 263. Per Sant Andreu, la neu al conreu, o per tot arreu
 264. Per sant Andreu, la neu al peu
 265. Per Sant Andreu, neu per tot arreu
 266. Per sant Andreu, pluja o neu o fred molt greu
 267. Per Sant Benet, molta neu i molt de fred
 268. Per Sant Blai, la cigonya per l’espai; si no l’hi veus, senyal de neus
 269. Per Sant Blai, la neu al pas
 270. Per Sant Blai, neu fins a la cua del cavall
 271. Per Sant Climent, la neu a les dents
 272. Per sant Esteve plou i neva
 273. Per sant Lluc la neu fa cluc
 274. Per sant Martí la neu al pi i del pi al prat tot nevat
 275. Per Sant Martí la neu al pi, per Sant Andreu per tot arreu
 276. Per sant Martí la neu al pi; per sant Andreu, la neu al peu, i per Nadal, fins dalt del fumeral
 277. Per Sant Martí la neu ja és al pi, si no a la tarda, hi és al matí
 278. Per Sant Martí, la neu al pi, si no hi és al vespre, hi és al matí
 279. Per sant Martí, la neu aquí
 280. Per Sant Martí, la neu ja és al pi, si no a la tarda, hi és al matí
 281. Per sant Martí, la neu pel camí i per sant Andreu, ací só, ha dit la neu
 282. Per Sant Mateu, la neu al peu
 283. Per Sant Nicolau, la neu hi cau
 284. Per sant Romà, la neu al pla
 285. Per Sant Sadurní, la neu pel camí
 286. Per Sant Tomàs, neu al nas
 287. Per sant Tomàs, neu veuràs
 288. Per santa Caterina, la neu per veïna
 289. Per Santa Cecília de Molló, neva per cada cantó
 290. Per Tots Sants, la neu als alts, i per Sant Andreu, la neu al peu
 291. Per Tots Sants, neu en els alts
 292. Plou i neva a les portes de Sant Pere; neva i plou a les portes de Sant Pol
 293. Plou i neva, la bassa de l'Esteve; plou i fa sol, la bassa del Pinyol
 294. Pluges pel febrer, any civader; neu i pluja de febrer, el millor femer
 295. Pluges pel setembre i neus per Nadal és temps natural
 296. Pluja al pla, neu a la muntanya
 297. Pluja per Sant Mateu, any de neu
 298. Quan canta el gall a la vesprada, pluja o nevada
 299. Quan Carroi es posa el capell, pluja o neu a la vall del Consell
 300. Quan el frare fa l'ullet a la Mare de Déu, pluja o neu
 301. Quan el gat s'asseu de cul al foc, foc o neu a prop
 302. Quan el gregal fa venir son és la neu que tragina
 303. Quan el sutge s'encén, senyal de neu
 304. Quan el vent baixa del Port, no hi falta mai neu a Sort
 305. Quan l’octubre trona, neu dóna
 306. Quan la neu és a Guara, a Almenar hi ha gelada
 307. Quan les formigues arroseguen lo cul, aigua; quan los conills roseguen les peles d'oliver, neu
 308. Quan l'octubre trona, neu dóna
 309. Quan Nadal és en diumenge, fred i neu pertot en penja
 310. Quan neva a la muntanya, fred a la terra baixa
 311. Quan neva per Nadal el pagès guanya son cabal
 312. Quan plou en Peret no es mou, i quan neva en Peret no es lleva
 313. Quan plou, el peó no es mou; quan neva, el peó no es lleva
 314. Quan plou, plou, quan neva, neva; quan fa vent, aleshores fa mal temps
 315. Quan plou, plou; quan neva, neva; quan fa vent, pel mariner fa bon temps
 316. Quan sant Pere (de Roda) fa l'ullet a la Mare de Déu (del Mont), pluja o neu
 317. Quan Sant Pere fa l'ullet a la Mare de Déu, pluja o neu
 318. Quan trona pel mes d Octubre, neu segura
 319. Qui demaneu per la part de Déu?
 320. Sant Andreu, amb neu
 321. Sant Blai nevat, hivern acabat
 322. Sant Francesc menja per tres; quan plou, menja per nou; quan neva, menja que es crema, i quan fa bon temps reganya les dents
 323. Sant Nicolau, de la neu porta la clau
 324. Sant Pau nevat, any de fam assegurat
 325. Santa Cecília, duu la neu a la faldilla
 326. Setembre nevat, bo per al blat
 327. Si al febrer neva, no hi ha mildiu a l'estiu
 328. Si cau neu a la muntanya, la plana serà ventada
 329. Si el bestiar menja coscoll i coses inhabituals, senyal de neu
 330. Si el Desembre amb neus ve, eixampla paller i graner
 331. Si els gats jauen d’esquena al foc, senyal de neu
 332. Si fa neu es desembre, bon any sempre
 333. Si fa sol i cante el mussol, neu a l'altre dia
 334. Si Gelida està cobert de neu, no surtis fins a les deu
 335. Si Gelida està nevat, no surtis desabrigat
 336. Si hi ha neu a la Mola, no corre la caragola
 337. Si la Candelera neva o vol nevar, l'hivern per començar
 338. Si la Candelera neva, neva trenta dies al seu darrera
 339. Si la Candelera plora, l'hivern és fora, però si neva per sant Blai, no acaba mai
 340. Si neva entre la Candelera i la Mare de Déu, quaranta dies més d'hivern
 341. Si neva pel febrer, fins al segar bon temps ve
 342. Si neva per l'abril i plou pel gener, any de no res
 343. Si neva per sant Andreu, després neva molt més
 344. Si neva per Sant Andreu, fins a Carnestoltes la veureu
 345. Si neva per Sant Andreu, tot l'hivern neu
 346. Si neva per Sant Andreu, tot l'hivern nou
 347. Si pel desembre neva bé, eixample el graner i el paller
 348. Si plou en juliol, hivern de neu
 349. Si plou l'ase no es mou; si neva l'ase no es lleva
 350. Si plou per Sant Andreu, dins pocs dies tendrem neu
 351. Si plou, caragols, i si neva, vaquetes
 352. Si plou, en Josep no es mou; si neva, en Josep no es lleva
 353. Si plou, l'ase no es mou, si neva, l'ase no es lleva
 354. Si tenim oli i pa, ja pot nevar
 355. Si tenim patates i pa, ja pot nevar
 356. Si veus neu a la muntanya, pescador, deixa la canya
 357. Sol i neu, riquesa del pagès
 358. Tan fred com neu
 359. Tan mal temps tingui la veïna, com la neu marcina
 360. Tant baixa el gel, baixa la neu
 361. Tantes glaçades de març, tantes nevades d'abril
 362. Temps de neu, temps de bé de Déu
 363. Tinc els peus com la neu
 364. Tot bé que no ve de Déu se fon com se fon la neu
 365. Tron d'abril, la neu allí
 366. Tronades a darrers d’octubre, any de neu
 367. Trons d'abril, la neu fins la teulada
 368. Una bona nevada abans de Nadal, per mitja femada val
 369. Una bona nevada és una bona femada
 370. Una nevada és una femada
 371. Una nevada és una llaurada
 372. Una nevada per Nadal, per mitja femada val
 373. Val més una bona nevada que una bona plujada
 374. Vent de mar sobre gelada, pluja o nevada
 375. Vent marí sobre gelada: pluja o nevada
 376. Ventada de Sant Andreu, Nadal tapat de neu

dimarts, 13 de gener de 2015

Arbres


 1. A bon arbre, bona llenya (o bona ombra)
 2. A l'arbre caigut tothom hi fa llenya
 3. Al bosc hi ha més fulles que arbres
 4. A Madrid en tenc un arbre que té ses rels a Maó, ha florit a Ciutadella i ha tret ses llavors a Alaó
 5. A partir de Sant Joan, creix l'arbre i creix l'infant
 6. Al bosc hi ha més fulles que arbres
 7. Arbre a terra, tothom li fa guerra
 8. Arbre ben plantat, dóna bon resultat
 9. Arbre bord no dóna fruit
 10. Arbre coput fa ombra encara que done poc de fruit
 11. Arbre d'esplet, un any per altre
 12. Arbre de bon nadiu, pren un pam i en paga cinc
 13. Arbre de bona casta pren un pam i en dóna quatre
 14. Arbre de millor profit, com s'ametler no n'hi ha; fa fuies p'es bestiar, ses cloveies per cremar
 15. Arbre dolent no pot donar fruit
 16. Arbre fruiter abundós vora de camí, agre segur
 17. Arbre gran, abans el trencaràs que el vinclaràs
 18. Arbre molt transplantat, mai ben arrelat
 19. Arbre mort, tothom l’estella
 20. Arbre que floreix pot donar fruit
 21. Arbre que no dóna, aviat al foc
 22. Arbre que no dóna fruit, a terra
 23. Arbre que no floreix, no grana
 24. Arbre que perd la fulla, talla'l de lluna vella; arbre que la conserva, talla'l de lluna tendra
 25. Arbre que siga trasplantat, que siga ben regat
 26. Arbre sense flor, dia sense sol
 27. Arbre sense fruita, digues-li llenya
 28. Arbre sovint mudat, mai ben arrelat
 29. Arbre sovint trasplantat no posa arrels
 30. Arbre tort quan neix mai en guareix
 31. Arbre vell canviat d'aire, no viurà gaire
 32. Arbre vell i mudat d'aire, no viurà gaire
 33. Arbre vell i trasplantat, primer mort que arrelat
 34. Arbre xic si vinclar vols, li faràs donar els seus volts
 35. Arbres fruiters, fes-los a milers
 36. Arbres i amors, mentre tinguen arrels tindran fruits i flors
 37. Arbres vells i bons amics, no en té qui vol
 38. Arrenca l'arbre de la partició, que és de l'amo la perdició
 39. Arrima't a bon arbre i tindràs bona ombra
 40. Barca molt marinera mareja els arbres i el patró al darrera
 41. Bon arbre és el garrofer que fa garrofes tot l'any; quan li cullen les d'enguany, ja té les de l'any que ve
 42. Branca seca, fora de l'arbre
 43. Brots d'arbre bord no poden molt pujar en alt
 44. Cada arbre fa ombra segons la llum d'on li ve
 45. Cada arbre fa son fruit
 46. Cada gota de pluja té un arbre que l'espera
 47. Cau la fulla d'un arbre, cau la bellor de la cara
 48. Com els arbres són les persones: uns fan ombra i fruits i d'altres ni ombra ni fruits
 49. Conforme es l'arbre, així dóna el fruit
 50. Costa més criar a un arbre que a un fill
 51. Créixer (o criar-se) com els arbres de la Rambla
 52. D'arbre bo, bon fruit (o el fruit millor)
 53. D'arbre dolent, el fruit se'n sent; d'arbre bo, el fruit és millor
 54. D'un mateix arbre, ixen rebrots verds i borts
 55. Davall dels arbres plou dues vegades
 56. De l'arbre caigut tothom en fa estelles (o llenya)
 57. De l'arbre que no saba pel maig llenya en faig
 58. De les més petites llavors neixen els grans arbres
 59. De mal arbre, mala fusta
 60. De menudet (o ben xicotet, o petit) se cria l’arbre dret
 61. Després del gener, poda l’arbre fruiter
 62. El que bon peu planta, bon arbre cria
 63. Els arbres de pinyol, pel novembre s'enterren i pel maig surten al sol
 64. Els arbres són com els humans, d'uns en fan carbó i dels altres sants
 65. Empelt a arbre vell, no aferra
 66. En la nova lluna, talla l'arbre que perd fulla; i en la lluna vella, el de fulla eterna
 67. En lluna minvant, no sembres ni un gra; en la nova lluna, talla l´arbre que perd la fulla; i en la lluna vella, talla l'arbre de fulla eterna
 68. En vil arbre no hi trobaràs fruit que bo sia
 69. Ésser un mosquit d'arbre
 70. Estar com un arbre sense fulles
 71. Fa més fressa un arbre que cau que un bosc que creix
 72. Florits els arbres, ni els regues ni els llaures
 73. L'agricultor planta arbres que faran profit a una altra generació
 74. L'arbre ben plantat, dona bon resultat
 75. L'arbre de menut s'adreça
 76. L’arbre no es talla pas d’un sol cop
 77. L’arbre vell fa més ombra que el novell
 78. L’olivera, que és arbre de pinyol, pel novembre s’enterra i pel maig surt al sol
 79. La fulla et dirà, i l’ullet, si l’arbre té o no té set
 80. Mentre l’arbre fulla té, no el trasplanta qui el vol bé
 81. Més val l'arbre que les flors
 82. Molt més que bons podadors hi ha dels arbres destructors
 83. No es mou l’arbre si no fa vent
 84. No es mou la fulla de l'arbre sense la voluntat de Déu
 85. No es mou la fulla de l'arbre si no fa aire
 86. No n'hi ha prou amb un cop per tombar un arbre
 87. Pel fruit hom coneix l'arbre
 88. Per pujar sobre l'arbre, cal començar pel peu
 89. Per Sant Joan creix l’arbre i creix i l’infant
 90. Quan cauen llamps, aparta't dels arbres i dels canals d'aire
 91. Quan l'arbre és ben esporgat, per l'abril treu l'esclat
 92. Quan plou pel juliol, plou fusta
 93. Quan s'arbre és verd, s'ombra és bona
 94. Quedar-se com un arbre sense fulles
 95. Qui a bon arbre s'acosta, bé n'ha del fruit i de l'ombra
 96. Qui adoba arbre d'estaca, bona ombra no li falta
 97. Qui estima l'arbre, estima el fruit
 98. Qui rega un arbre sec perd l'aigua i perd el temps
 99. Renego de l'arbre que no dóna fruit sinó a bastonades
 100. Segons l'arbre, el fruit
 101. Si l'arbre gran vinclar voldràs, abans que el vincles el trencaràs
 102. Si no vols l’arbre corcat, en lluna vella ha de ser tallat
 103. Si serres l’arbre novell, com vols tindre roure vell?
 104. Sol com un arbre sense fulles
 105. Tot arbre bord deu esser tallat i mes al foc
 106. Tot arbre que és dret, és subjecte a caure
 107. Tremolar com a la fulla de l'arbre
 108. Val més criar arbres que fer cases
 109. Val més l'arbre que les flors
 110. Vols un bon arbràs? Fes un bon sotàs
(dedicat a la Cristina Milián i als seus estudis sobre Biopsicogenealogia)

divendres, 6 de setembre de 2013

Arròs


 1. A Amposta són fartsdarròs 
 2. A l'arròs de Montserrat, qui no hi és no hi és comptat 
 3. A Reus per Sant Pere bou i arròs 
 4. Aboca l'arròs, Tereseta, que vinc enseguideta 
 5. Agafar-se l'arròs 
 6. Aire, que se socarra l'arròs! 
 7. Això és reserva pels dies de bou i arròs 
 8. Al Tarròs mingen arròs 
 9. Alberic està molt ric per les jugades de loto i les baralles de cartes i l'arròs de fora «coto» 
 10. Anar d’arròs 
 11. Arròs a la sorra 
 12. Arròs amb rap, caldós o socarrat 
 13. Arròs caldós dura fins les "dos" 
 14. Arròs caldós per al gat i el gos 
 15. Arròs Caterina, que la carn embafa 
 16. Arròs covat, dóna'l al gat 
 17. Arròs covat, per al gat 
 18. Arròs de bóta 
 19. Arròs de músic 
 20. Arròs de primavera, per l'herba és fem 
 21. Arròs i beguda, foc de brasa 
 22. Arròs i bugada, foc de brasa 
 23. Arròs i carn cuinada 
 24. Arròs i patata bullida allarguen la vida 
 25. Arròs i sol, mai n'hi ha prou 
 26. Arròs i tartana i casaca a la moda 
 27. Arròs que fa el ventre gros 
 28.  Arròs, carbassa i peix, mor en vi i en aigua neix 
 29. Arròs, Caterina!, que la carn embafa 
 30. Arròs, Caterina, que cada dia carn embafa 
 31. Arròs, gall mort i gallina morta 
 32. Arròs, peix i meló, volen el vi ben felló 
 33. Arròs, peix i pebrot, volen el vi ben fort 
 34. Bon arròs, bona llimona; bona barca, bon timó 
 35. Bou i arròs 
 36. Camarada com la nostra no la hi ha en tot Vinaròs: de que plegue més garrofes ni que menge més arròs 
 37. Caure la mosca en l'arròs 
 38. Com el sastre terròs, que perquè no sabia cosir bullia l'arròs 
 39. Com pèsol d’arròs 
 40. Creix més que l'arròs caldós 
 41. Cremar-se l'arròs 
 42. D'arròs 
 43. D'arròs, cansalada i pa, en Josep us en vendrà 
 44. De totes maneres... arròs amb ceba 
 45. Demà de Nadal, arròs de catedral 
 46. Després de festa major, arròs en espinacs 
 47. Dinar arròs amb crits 
 48. Donar bou i arròs 
 49. Donar la volta a l'arròs 
 50. El bon dependent recull un gra d'arròs del taulell 
 51. El gall, amb arròs o amb oli i all 
 52. El peix, arròs i meló demanen el vi felló 
 53. El peix, arròs i pebrot, demanen el vi ben fort 
 54. El que es cria amb aigua s’ha de menjar amb vi, com l’arròs i el peixolí 
 55. El sastre gros, com no sabia cosir feia l'arròs 
 56. Els blavets de la Marina quan van a segar arròs, només mengen tonyina, pa, tomaques i alficós 
 57. Els de Pals són arrossers, mengen l'arròs a llossades 
 58. Els deu manaments es tanquen en dos: en bajoquetes tendres i arròs caldós 
 59.  Els escolans de Santa Coloma, tot menjant arròs es van cremar la gola 
 60. Embafa mes que l’arròs caldós 
 61. En l'arròs, anar a grumollons 
 62. En treure l'arròs del foc no abandonis mai el lloc 
 63. Es comptes clars i s'arròs espès 
 64. Farem xerinola i menjarem arròs a la cassola 
 65. Fer (algú) amb arròs 
 66. Fer arròs amb gegants i «nanos» 
 67. Fer arròs per la trompa 
 68. Fer cara d'arròs sense oli 
 69. Fer com el sastre Terròs, que perquè no sabia cosir bullia l'arròs 
 70. Fer l'arròs de la terra 
 71. Fer-li l'arròs a la dona 
 72. Fer-se més pesat que l'arròs caldós 
 73. Fer-s'hi l'arròs 
 74. Fideus no en veus, arròs no en "vòs", doncs què "vòs" 
 75. Guixes tendres en arròs i entremig un conillet, arreglen un dinaret que ni fet a Vinaròs 
 76. Haver-hi mosca en l'arròs 
 77. I aire que es socarra l'arròs! 
 78. L'arròs aigua vol, des que naix fins que mor 
 79. L'arròs aparia el cos 
 80. L'arròs caldós, remei pel cos 
 81. L'arròs de les catedrals 
 82. L'arròs es nega amb vi 
 83. L'arròs fa bé entre glops 
 84. L'arròs fa el cap gros 
 85. L'arròs fa el cul gros 
 86.  L'arròs fa el ventre gros 
 87.  L'arròs fa el ventre gros i el pit estret 
 88. L'arròs fa el ventre gros i la panxa llisa 
 89. L'arròs fa el ventre gros i la panxa plena 
 90. L'arròs fa el ventre gros i la panxa prima 
 91. L'arròs fa el ventre gros, la panxa llisa i no cal camisa 
 92. L'arròs fa l'enteniment gros 
 93. L'arròs fa tornar el cap gros 
 94. L'arròs i el gaspatxo volen foc de borratxo 
 95. L'arròs i la dona, l'aigua la fa bona 
 96. L'arròs i les patates allarguen la vida 
 97. L'arròs i les patates bullides allarguen la vida 
 98. L'arròs per ésser bo, al seu punt i raó 
 99. L'arròs s'ha covat 
 100. L'arròs viu en l'aigua i mor en l'aigua 
 101. L'arròs, el peix i el carabassí naixen en aigua i moren en vi 
 102. L'arròs, on es guisa, i la dona, amb camisa 
 103. L'arròs, satisfà el cos, i la carn embafa 
 104. Les xiques de Vinaròs / tenen el monyo molt gros: / se pensen que és cabellera / i és carabassa en arròs 
 105. Les xiques de Vinaròs tenen el topo molt gros; pensen que és cabellera i es carabassa d'arròs 
 106. Massa arròs fa mal al cos 
 107. Matrimoni sense fills és com l'arròs sense oli 
 108. Matrimoni sense fills, arròs sense oli 
 109. Menjar arròs fa el ventre gros 
 110. Més "sèrio" que un plat d'arròs sense tall 
 111. Mira l'arròs i es fot les tallades 
 112. Molt d'arròs fa mal al cos 
 113. Mosca hi ha en l’arròs 
 114. N'hi ha d'arròs 
 115. Ni arròs socarrat ni guisat que sàpia a fumat 
 116. Ni un gra d'arròs 
 117. No socarrar-se l'arròs, [a algú] 
 118. No tindre mai l'arròs triat 
 119. No tindre res a veure els collons pa menjar arròs 
 120. No tindre terra ni tarròs 
 121. No tots els dies són de bou i arròs 
 122. O panxa o arròs 
 123. Paella de pobre: arròs amb ceba i bacallà 
 124.  Pareix que mira l’arròs i mira les tallades 
 125. Passar-se-li l'arròs 
 126. Passar-se-li l'arròs a una dona 
 127. Passar-se'n l'arròs 
 128. Peix, arròs i meló volen el vi felló 
 129. Peix, arròs i pebre volen vi per beure 
 130.  Per a arròs, en la Ribera, | per a tomaques Gandia, | per a bon peix en Altea, | per a cacauet, Alzira 
 131. Per a bon arròs a cal Tet d'Albanyà, per escudella fina a can Merlo de Lledó 
 132. Per arròs, en la Ribera; per a tomaques Gandia; per a un bon peix, en Altea, per a xufes, Alboraia 
 133. Per Corpus, arròs i carn de bou 
 134. Per santa Caterina, arròs en gallina 
 135. Plat d'arròs cap al cos, got de vi cap a mi, feina fuig d'aci 
 136.  Portar el vestit de menjar arròs 
 137. Quan no t'ho demani el cos, no hi posis un gra d'arròs 
 138. Què farem, paelleta o arròs caldós? 
 139. Sa beata Malandrina, que quan no té talent d'arròs, per mortificar-li el cos, li maten una gallina 
 140. Sant Antoni de Puig-gros que a tothom donau arròs; si a mi no me'n donau, sant Antoni adéu-siau 
 141. S'arròs fa es cap gros 
 142. S'arròs fa fer es cul gros i sa panxa llisa 
 143. S'arròs va a grumallons 
 144. Sempre té arròs amb pelletes 
 145. Ser (una cosa) com l'arròs amb pollastre... sense pollastre 
 146. Ser d'eixos que els cau un granet d'arròs i s'abaixen a plegar-lo 
 147. Ser més condidor que l’arròs caldós 
 148. Ser més roí que l'arròs sense oli 
 149. Ser més sèrio que un plat d'arròs 
 150. Ser un arròs sense oli 
 151. Si n'era un pagès de la boca grossa, tot menjant arròs s'empassa la llossa 
 152. Si no t’ho demana el cos, no hi fiquis ni un gra d’arròs 
 153. Si vols quedar bé, un bon arròs has de fer 
 154.  Si vols tindre el ventre gros, menja't un bon plat d'arròs 
 155.  Sia d'arròs, sia de faves, estigui jo ple 
 156. Siga d'arròs o de faves, Déu ens ómpliga les panxes 
 157. Socarrar-se l'arròs 
 158. Sueca, arròs i taleca 
 159. Sueca, arròs i taleca 
 160. Tant és arròs, com fil negre 
 161. Tant m'és arròs com fil negre 
 162. Tot mariner de puny clos creix a l'aigua com l'arròs 
 163. Un paquet d'arròs, cris, cras, cros 
 164. Un plat d'aigua amb arròs, clavells i flors 
 165.  Un potet d'arròs, pis, pas, pus! 
 166. Val més no remenar l'arròs maldament s'aferri 
 167. Val més un gra de pebre que un quintar d'arròs 
 168. Val més un gra de pebre que una lliura d'arròs

dimecres, 4 d’abril de 2012

Núvols

 1. A cel núvol, mariner serè 
 2. Abans de ploure es fa núvol 
 3. Amics i rellotges de sol, sense núvols sí, sense núvols no 
 4. Anar-se'n pels núvols 
 5. Aprés de núvol, bell sol fa 
 6. Aprimar-se els núvols 
 7. Baixar del núvol (o dels núvols) 
 8. Cap de Núvol 
 9. Capell de núvol a Corvizó (o Carbizó), anuncia un dia bo 
 10. Caure dels núvols [o del cel] 
 11. De sant Miquel a Tots-Sants, cigronets (núvols petits) a grapats 
 12. Del sol de l'hivern i dels núvols d'estiu, enganyats eixiu 
 13. Dia núvol i posta clara mal temps prepara 
 14. El prometre és núvol i el donar (o l'atendre) és pluja 
 15. Els núvols a la Creu, pluja a tot arreu 
 16. Els núvols passen, però el cel queda 
 17. En març, ja està núvol, ja està ras 
 18. Estar pels núvols 
 19. Garbí amb núvol, llevant amb clar (et fot o et fotrà) 
 20.  La lluna és una bruixa que juga amb els núvols i els arruixa 
 21. L'any dolent comença núvol 
 22. L'any maleït de núvols va ben vestit 
 23. Llamps a llevant i núvols rojos a ponent, senyal de vent 
 24. Lluna plena es menja els núvols 
 25. Maig núvol i juny clar, pa per tot l'any 
 26. Mes d'abril, aigua poca i núvols mil 
 27. Mestral amb núvols i llevant amb clar si no te l'ha feta te la farà 
 28. Molts núvols i poca pluja 
 29. Ni tot núvol ni tot vent mou 
 30. Nit de núvols, dia serè 
 31. No et fiïs de mestral en núvol ni de llevant en clar 
 32. No et fiïs d'hivern serè, ni d'estiu núvol 
 33. Núvol barbut, vent corregut 
 34. Núvol de fum, aigua al damunt 
 35. Núvol groguenc porta vent 
 36. Núvol rodó, vent o neu en abundor 
 37. Núvol roig al matí, la pluja pel camí 
 38. Núvol roig de la nit, bon temps es veu; núvol roig de migdia, la pluja tot el dia; núvol roig del matí, la pluja pel camí 
 39. Núvol roig, vent o pluja 
 40. Núvols a Burriac, aigua a mar 
 41. Núvols a la muntanya, pluja segura 
 42. Núvols a la posta, gregal a la porta 
 43. Núvols al Cau de les Bruixes, pluja segura 
 44. Núvols al matí i consell tardà, tot és aire 
 45. Núvols amb creu, aigua segura o neu. 
 46. Núvols amb rivets, amarra fort els canets 
 47. Núvols barbats, camps mullats 
 48. Núvols d'Aragó, pluja en abundor 
 49. Núvols de fum, aigua al damunt 
 50. Núvols de Mallorca, neu a la porta 
 51. Núvols de migdia, pluja per tot el dia 
 52. Núvols en creu, aigua a tot arreu 
 53. Núvols en creu, aigua al peu (o aigua arreu, o aigua o neu, o aigua tindreu, o aigua veureu) 
 54. Núvols en la muntanya, pluja segura 
 55. Núvols en la posta, gregal a la porta 
 56. Núvols en minvant, aigua endavant 
 57. Núvols en terra, bonança en mar 
 58. Núvols pel Cabeçó, prepara el caputxó 
 59. Núvols per sant Magí, la pluja és pel camí 
 60. Pel juliol núvols amb lluna, per a la vinya mala fortuna 
 61. Posar (algú o alguna cosa) pels núvols 
 62. Posar sobre un núvol 
 63. Pujar-se’n als núvols 
 64. Quan Déu (ho) vol, sense vent i sense núvols, plou 
 65. Quan els núvols fan bassetes, a la terra hi ha pastetes 
 66. Quan està núvol i plou, senyal d'aigua, si Déu vol 
 67. Quan hi ha núvols a marina, cala foc a la feixina 
 68. Quan hi ha seca a la mar els núvols porten aigua 
 69. Quan hi ha tempesta, fils d'aigua dels núvols 
 70. Quan no fa sol de migdia, núvols per tot el dia 
 71. Quan vegis el vent de terra i els núvols jugar, mariner, fes-te a la mar
 72. Ser un bufanúvols 
 73. Si Déu vol, sens núvols plou 
 74. Si el dijous el sol es pon entre núvols, pluja abans de tres dies 
 75. Si el núvol ve de Sant Feliu del Pinyó, tingueu-li por 
 76. Si els núvols van cap a la muntanya, posa el blat a la cabanya, si els núvols van cap el pla, posa el blat a assolellar 
 77. Si està núvol el dia de Sant Fruitós, any de poca fruita 
 78. Si Montserrat els núvols han tapat, aigua del Llobregat 
 79. Si Sant Fruitós [23 de gener] passa núvol, els sarments no carreguen 
 80. Si trona amb núvols, de vuit a nou dies no farà bo 
 81. Tocar el núvol després de caiguda l'aigua 
 82. Treure el morro dels núvols 
 83. Ventada de mestral si veus núvols vermells per llevant 
 84. Viure als núvols

dijous, 18 d’agost de 2011

Jocs i joguines

 1. A gent bèstia, bonic joc
 2. A joc forçat, mostra no hi cal
 3. A mal joc, mala cara
 4. Aigua, molí i foc, no juguen més que un joc
 5. Això és jugar brut
 6. Al joc juguem en Jep i jo
 7. Al joc, a la taula i a la dansa es coneix la bona criança
 8. Al matar els porcs, plaers i jocs
 9. Amb armes, dones i focs, no hi vulguis jocs
 10. Amb gent que no tinguen seny no hi vulguis tenir cap joc
 11. Amb joc net
 12. Amb la mar, no hi vulguis jugar, que a la llarga sempre et tocarà el perdre
 13. Amb la salut no es juga
 14. Amb les coses de menjar no s'hi juga
 15. Anar jugant en el greix
 16. Anem a jugar a “salta ferratge”… En el cul te l’estaque
 17. Apuntar al peó que no juga
 18. Aquest joc no es pot jugar de dos vegades
 19. Calces negres, calces blanques, me jugue un duro que no m’alcances
 20. Com el joc de Verdú: tres per mi i dos per tu
 21. Com jugaria en Martí si sapigués amb qui!
 22. Com jugaria Martí, si tinguera amb qui!
 23. Com pot ser jugar i sempre guanyar?
 24. Conéixer el joc [a algú]
 25. Creu faràs o la jugada erraràs
 26. D'amics, pocs, i amb ells, pocs jocs
 27. De joc ras i patada al cap
 28. De joguina
 29. De joguines vénen renyines
 30. De per jugar
 31. Deixar fora de joc
 32. Després de l'un juga l'altre
 33. Ditxós qui pot fer el joc tot sol
 34. Diu el tinyós: a tot jugam menys a capell llevar
 35. Diuen els crios al joc el que parlen els pares al foc
 36. Donar el joc per escampat
 37. Donar joc
 38. Dos eren que jugaven i el tercer va rebre
 39. El bon jugador ha de saber perdre
 40. El bon jugador juga tots jocs
 41. El diable, quan no té què fer, juga amb lo rabo
 42. El gregal va guanyar el joc i el llevant amollava aigua amb un carabassot
 43. El joc de Déu, cadascú el seu
 44. El joc de la guineu, quan s'alça ja no hi seu
 45. El jugador de pilota que l'espera al bot, es fot
 46. El jugar amb foc sol tenir mals resultats
 47. El que juga, no torra castanyes
 48. Els fadrins són jugadors
 49. Els jocs solen acabar en plors
 50. Els jugadors de pilota... en el carrer
 51. En el joc tothom és igual
 52. En el pati d'en Colom, qui juga no dorm
 53. En Nadal els jocs, i en Pascua els focs
 54. En Sant Antoni, comencen en jocs i acaben en focs
 55. Entrar en joc
 56. Entre sastres corre el joc
 57. És el joc de Verdú, tres per mi i un per tu
 58. Ésser joc de poques taules
 59. Ésser un joc de xics
 60. Fa de bon jugar quan es guanya
 61. Fer (alguna cosa) jugant
 62. Fer el doble joc
 63. Fer el joc (a algú)
 64. Fer el joc de Besalú: tres contra u
 65. Fer el joc de taules
 66. Fer el joc del mut
 67. Fer el joc dels polissons: fugiren com estigueren rodons
 68. Fer joc [una cosa amb una altra]
 69. Fer jocs
 70. Fer jugar (o marejar, o remenar) la perdiu
 71. Fer la gran jugada
 72. Fer mal joc
 73. Fer tripijocs i martingales
 74. Fer un doble joc
 75. Fer una juguesca
 76. Fer una mala jugada
 77. Fet el joc, feta la llei
 78. Fet el joc, feta la trampa
 79. Fet el tracte, fet el joc
 80. Fins que tornem jugar!
 81. Ja hi tornaràs a jugar amb Na Rossa i et tirarà qualque coça
 82. Joc a quatre (o a sis, etc.) bandes
 83. Joc brut
 84. Joc cantat, joc esguerrat
 85. Joc de figuera, joc de quimera
 86. Joc de foc és joc de boig
 87. Joc de focs, joc de boigs
 88. Joc de poques taules
 89. Joc de quatre, joc de catre
 90. Joc de sort, joc de badoc
 91. Joc de sort, joc de boig
 92. Joc de sort, joc de mort
 93. Joc de sort, joc de trampa
 94. Joc de sort, per un res i per altres tot
 95. Joc d'hòsties
 96. Joc llarg trencat, a les tornes donat
 97. Joc mal començat mai no pot ésser ben acabat
 98. Joc ras i patada al cap
 99. Joc ras i puntada al fetge (o al cap, o al cul)
 100. Jocs de foc, jocs de boig
 101. Jocs de sort, jocs de mala mort
 102. Jocs de sort, uns dies no res i uns altres dies tot
 103. Jocs feixucs no duren sempre
 104. Jocs que duren, puden
 105. Jocs, menjars i amors, els primers són els millors
 106. Jugador de pilota que l'espera al bot, es fot
 107. Jugant dos el tres va perdre
 108. Jugant, jugant, els ases es mosseguen
 109. Jugar a alems
 110. Jugar a amagar-se
 111. Jugar a cara o creu
 112. Jugar a fet
 113. Jugar a la morra
 114. Jugar a la puput
 115. Jugar a la puta i la Ramoneta
 116. Jugar a l'abadí
 117. Jugar a l'empastifa que empastifaràs
 118. Jugar a les falses per veure venir
 119. Jugar a les gepes
 120. Jugar a patacons
 121. Jugar a penyores
 122. Jugar a pic i ratlla
 123. Jugar a qui corre més
 124. Jugar a saber és el que cal fer
 125. Jugar a tant se me'n fot
 126. Jugar a tres bandes
 127. Jugar agulla
 128. Jugar al gat i a la rata
 129. Jugar amb algú
 130. Jugar amb el foc
 131. Jugar amb els sentiments
 132. Jugar amb foc
 133. Jugar amb la salut
 134. Jugar amb xambons fa perdre el temps i els dinerons
 135. Jugar brut
 136. Jugar dur
 137. Jugar el tot pel tot
 138. Jugar i no perdre mai, això rai
 139. Jugar i passejar, quan no s'ha de treballar
 140. Jugar l'agulla
 141. Jugar mà a mà
 142. Jugar net
 143. Jugar o provar-se a tòrcer mans
 144. Jugar tres contra u per robar-li els doblers
 145. Jugar un paper
 146. Jugar una mala passada (a algú)
 147. Jugar, ballar i dormir, fan el bon fadrí
 148. Jugarà qui tindrà bo
 149. Jugaria Martí si tinguera amb qui
 150. Jugar-la (a algú)
 151. Jugar-la a dos mans
 152. Jugar-li males passades alguna cosa
 153. Jugar-li una passada
 154. Jugar-s’hi el coll
 155. Jugar-s’hi un peix
 156. Jugar-se (una cosa) a cara o (o i) creu (o fer-s'ho a cara o (o i) creu
 157. Jugar-se el coll
 158. Jugar-se el coll i la camisa
 159. Jugar-se el físic
 160. Jugar-se el panís
 161. Jugar-se el sol abans de sortir (o abans de néixer)
 162. Jugar-se el sol abans d'eixir
 163. Jugar-se el tot pel tot
 164. Jugar-se els ous
 165. Jugar-se la camisa
 166. Jugar-se la cara
 167. Jugar-se la missa
 168. Jugar-se la pell
 169. Jugar-se la vida
 170. Jugar-se les ferradures
 171. Jugar-se les orelles
 172. Jugar-se l'escola
 173. Jugar-se un peix
 174. Jugar-se-la
 175. Jugar-se-la a cara o creu
 176. Jugar-se-la a tot o res
 177. Jugar-s'hi alguna cosa
 178. Jugar-s'hi el coll (o la vida)
 179. Jugar-s'hi el sou
 180. Jugar-s'hi el tot pel tot
 181. Jugar-s'hi la pell
 182. Jugar-s'hi l'ase i l'albarda
 183. Jugar-s'hi les orelles
 184. Jugar-s'hi un colló (o els collons)
 185. Jugar-s'hi un peix
 186. Jugar-s'ho tot en una reballada
 187. L’aigua i el foc, només juguen a un joc
 188. L’hivern dóna les cartes i la primavera fa el joc
 189. La cura va bé però l'ull me'l jugaré
 190. La dona que en jugar perd, per bé que jugui no es pot refer
 191. La jugada ja és feta
 192. La lluna és una bruixa que juga amb sos níguls i los arruixa
 193. La mar i el jugador, ara sí, ara no
 194. La mar no vol jocs
 195. La mar sempre juga de traïdor
 196. La millor jugada, la sogra enterrada
 197. La pilota es deu jugar quan vinga bé
 198. La sort de Galta, que jugant tot sol perdia
 199. La sort en el joc ajuda més els tontos que els bons jugadors
 200. L'aigua i el foc no juguen més que a un joc
 201. L'amor sol fer mal joc a la dona, car ell és foc i ella estopa
 202. Les xiques de les Penelles | totes juguen a un joc, | amb la cua granen casa | i amb el cul bufen el foc
 203. L'hivern dóna les cartes i la primavera fa el joc (o les juga)
 204. L'ofegor juga de traïdor
 205. Mala jugada
 206. Malhaja el joc i el nom i tot
 207. Maria Rosa, si vols jugar posa
 208. Matador d'última, jugador de calbot
 209. M'ha jugat una mala passada
 210. Nadal al foc, Pasqua al joc
 211. Ni joc sense trampa ni sant sense estampa
 212. Ningú pot guanyar sense jugar
 213. No és bo cap joc, si no dura poc
 214. No es pot jugar amb greix
 215. No et fiïs mai del jurat, puix és joc de disbarats
 216. No et moris de la pesta, ni juguis per Nadal
 217. No fa poc qui calla i fa el seu joc
 218. No fa temps de jugar a sapo-quedo
 219. No facis jocs a qui no els entén
 220. No hi ha cabal molt ni poc que no l'enfonsi el joc
 221. No hi ha joc més divertit que aquell que es juga en el llit
 222. No hi ha joc sense trampa
 223. No hi ha jugador sense mania
 224. No hi ha pitjor sagnia que el joc de la loteria
 225. No jugar amb foc
 226. No juguem amb canyetes que mos farem tallets
 227. No juguem amb el duro, que és cabat
 228. No juguem, jugant
 229. No jugues amb canyetes que et faràs tallets
 230. No jugues amb canyetes, que et tallaràs
 231. No jugues amb el foc que et pixaràs al llit
 232. No juguis amb Na Rosa, que et tirarà qualque coça
 233. No juguis mai amb qui no sap de jugar, que sempre et guanyarà
 234. No moris en mortaldat ni jugues per Nadal
 235. No n'hi ha joc sense trampa
 236. No sopis conill si ets vell, que t'hi jugaràs la pell
 237. Noia honesta, res de jocs. Mira'm i no em tocs
 238. Obrir-se com un joc de nines russes
 239. Olorar la jugada
 240. Papallona, papallona, | no juguis vora del foc: | amb gent que no tinguen seny, | no hi vulguis tenir cap joc
 241. Patró que mal governa, la vida es juga
 242. Peça tocada, peça jugada
 243. Per la mort del porc, alegries i jocs
 244. Per les errades es perden els jocs
 245. Per Sant Antoni comencen els focs i acaben els jocs
 246. Per sant Joan al joc, per Nadal al foc
 247. Per un punt se perd el joc
 248. Per un ratet de plorar, jugue tot el dia
 249. Poder jugar-hi de peus
 250. Poll de gener juga amb son pare al galliner
 251. Portar un doble joc
 252. Posar en joc (algú o alguna cosa)
 253. Quan el bestiar juga, assenyala pluja
 254. Quan el diable no té res per fer, juga amb la cua
 255. Quan el diable va a jugar, mira que et vol enganyar
 256. Quan el dofí juga, el vent bufa
 257. Quan es moixos tenen juguera, senyal de pluja
 258. Quan juguen els dofins, maror fora i maror dins
 259. Quan l’esparver es fa vell els ocells juguen
 260. Quan la sort fa cara de gos, jugueu vós
 261. Quan les cabres salten i juguen, senyal de vent
 262. Quan ve de volea, es juga
 263. Quan vegis el vent de terra i els núvols jugar, mariner, fes-te a la mar
 264. Que sap jugar a tots els jocs? Ten-lo per savi i no per boig
 265. Què t'hi jugues?
 266. Qui calla i fa son joc, no fa pas poc
 267. Qui de cor juga, la salut es juga
 268. Qui de jugar es dóna vergonya ni és home ni és dona
 269. Qui decanta el cap no sap què jugar
 270. Qui en fa massa, no és del joc
 271. Qui es juga la joventut, ja està perdut
 272. Qui es lloga els seus plaers s'hi juga, qui es casa se'ls ven
 273. Qui fa el joc mai perd
 274. Qui fa el joc, no perd
 275. Qui fa trampes jugant, a l'infern va caminant
 276. Qui juga a menut, sempre el veuràs perdut
 277. Qui juga amb carbó es mascara
 278. Qui juga amb foc acaba cremant-se
 279. Qui juga amb foc i pixa en es llit, no té es seny complit
 280. Qui juga amb foc, es crema
 281. Qui juga ferm, juga bé
 282. Qui juga net sempre perd
 283. Qui juga net, net es queda
 284. Qui juga no ha d'estar per res més
 285. Qui juga no torra castanyes
 286. Qui juga per guanyar perd per obligació
 287. Qui juga, els pèls es juga
 288. Qui juga, mai viu feliç
 289. Qui molt juga amb el gat, en sortirà esgarrapat.
 290. Qui no juga, no guanya
 291. Qui no sap què jugar, a tots fa
 292. Qui no vulgui perdre, que no jugui
 293. Qui per Nadal juga a bitllets, per Pasqua s'escalfa els talons
 294. Qui per Nadal juga al tocó, per Pasqua es calenta el taló
 295. Qui perd vol tornar a jugar
 296. Qui té el cap de vidre, no jugui a pedrades
 297. Qui treu el joc mai perd
 298. Reduir-se el joc a taules
 299. Rematar la jugada
 300. Rosa, si vols jugar, posa
 301. Sa lluna es una bruixa que juga amb els níguls i los arruixa
 302. Segons l'al·lot, les joguetes
 303. Seguir el joc
 304. Sembla que es nega i juga amb l'aigua
 305. Sense amor ni jocs, res hi ha agradable
 306. Sense interès, ningú juga
 307. Ser [alguna cosa] un joc [per a algú]
 308. Ser com qui juga a la campaneta de la ning-ning
 309. Ser enjogassat, -da
 310. Ser la joguina d'algú
 311. Ser un mal joc
 312. Ser un tripijoc
 313. Si comences bé no t'espanti el joc darrer
 314. Si el gresol fa mala cara, val més plegar la jugada
 315. Si els jocs s'haguessin de jugar dues vegades, ningú perdria
 316. Si es pogués jugar dues vegades, ningú perdria
 317. Si jugues amb bancs, tindràs entrebancs
 318. Si jugues amb un que no en sap, et deixarà pelat
 319. Si no vols perdre, no juguis
 320. Si per Nadal joc, per Pasqua foc
 321. Si per Nadal jugues a bitllons, per Pasqua et torraràs els talons
 322. Si vols jugar, posa, Maria Rosa
 323. Sort en amors, desgraciat en el joc; sort en el joc, desgraciat en amors
 324. Tancar el joc
 325. Tant tenim del joc com del rebato
 326. Taula i joc són pedra de toc
 327. Té ses bromes pesades, es jocs feixucs...
 328. Té una juguera malaïda
 329. Tenir bona o mala mà en el joc
 330. Tenir joc (una cosa)
 331. Tenir jocs
 332. Tenir mals jocs
 333. 'Tonto' el qui juga i 'tonto' el qui no juga
 334. Tornar la pilota a joc
 335. Tornar-li les pilotes al joc
 336. Tot bon jugador ha de saber perdre
 337. Tot jugant, els burros es mosseguen
 338. Tot jugant, jugant, es casen
 339. Tots els jocs que duren, puden
 340. Tripeta plena fa jocs
 341. Tripeta plena fa jocs i no camiseta llímpia
 342. Trobar-se en un tripijoc
 343. Un bon badoc fa mudar el joc
 344. Un sastre i un caçador jugaven a dir mentides; el caçador en va dir set i el sastre cent de seguides
 345. Un sí vaig dar i la llibertat em vaig jugar
 346. Una filla és un joc, però tres ja són un foc
 347. Una vegada que el diable i la dona van jugar, aquesta el va guanyar
 348. Uns juguen i uns altres paguen
 349. Val més jugar a la segura que esperar bona ventura
 350. Val més sort que ben jugar
 351. Val més sort que bon joc
 352. Val més ventura que ben jugar
 353. Veure el joc mal parat
 354. Veure-li el joc a un altre
 355. Vols jugar-t'hi que...?
 356. Xarxa estripada, fa mala jugada